Het bed in voor gezondheid

De ngo’s Wereldsolidariteit,  fos-socialistische solidariteit en hun respectievelijke partners sloten gisteren, 5 september, hun campagne rond wereldwijde gezondheidszorg af met een bezoek aan het kabinet van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette. Actievoerders stelden er een gigantisch ziekenhuisbed op, en overhandigden de minister een massa handtekeningen. Via deze ludieke actie willen ze Magnette aansporen om van gezondheidszorg een prioriteit te maken.

De campagne ‘Recht op gezondheid, wereldwijd’ loopt al twee jaar en gaat uit van ngo’s  fos socialistische solidariteit, Wereldsolidariteit en hun partners. Via hun ‘prik-actie ‘willen de actievoerders de minister bewust maken van het belang van gezondheidszorg . Onder het motto ‘Geef de minister een stevige prik’, ijveren ze voor een doelgerichte  steun aan de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De actie leverde maar liefst 73.499 handtekeningen op, die tijdens de ‘bed-in’ aan de minister overhandigden werden.

Magnette nam de handtekeningen persoonlijk in ontvangst en ondertekende zelf ook de eisenbundel van de betogers. Daarna nodigde hij de organisaties uit voor een gesprek dat algemeen secretaris van Wereldsolidariteit, André Kiekens na afloop als uiterst constructief bestempelde.

Gezondheidszorg als mensenrecht

 ‘Gezondheidszorg is een mensenrecht’, klinkt het bij fos socialistische solidariteit. Daarom vindt de organisatie dat het onze plicht is bij te dragen aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, in het bijzonder voor landen waar diensten vaak duur, schaars of zelfs onbestaande zijn. Samen met Wereldsolidariteit en haar campagnepartners pleit de ngo voor permanente internationale steun. 

Het belangrijkste punt op de campagneagenda is een beter overleg tussen de overheid en het middenveld. De actievoerders vinden dat organisaties die de belangen verdedigen van zij die weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg  te weinig betrokken worden bij de uitbouw ervan. Daarom vragen ze  de minister niet alleen te luisteren naar de overheden van de Belgische partnerlanden, maar ook naar civiele instanties, zoals lokale mutualiteiten en gezondheidsorganisaties. Concreet zijn ze vooral verontwaardigd over het schrappen van de gezondheidszorg uit de  bilaterale akkoorden met  Congo. Een politieke beslissing, waar de Congolese bevolking niet bij betrokken werd.

Verder willen fos socialistische solidariteit en Wereldsolidariteit dat de overheid meer inspanningen levert om de uitbouw van gezondheidszorg en sociale bescherming te promoten in het buitenland. Ze vinden dat België zijn expertise op dat vlak moet gebruiken om andere landen over de streep te trekken. Hun ultieme doel is het oprichten van een wereldgezondheidsfonds waarin alle donorlanden zouden kunnen samenwerken en waarin een eventuele terugval van steun in het ene land kan worden opgevangen door het andere.

Constructief gesprek

Tijdens de ‘bed-in’ zette Magnette  zijn bereidwilligheid kracht bij door het campagnecharter van de ngo’s te tekenen. Hij benadrukte dat zijn visie zeer dicht aanleunt bij die van de actievoerders, en beloofde de kritiek ter harte te zullen nemen. Volgens Kiekens ziet Magnette  in  de campagne zelfs een schoolvoorbeeld van geslaagde samenwerking tussen  ngo’s,  mutualiteiten en gerelateerde organisaties. Magnette beloofde dan ook  meer aandacht te besteden aan overleg met civiele instanties, alsook aan promotie van gezondheidsbescherming op internationale fora.

Op de vraag over de Congolese gezondheidszorg antwoordde hij dat de overheden van partnerlanden  zelf hun prioriteiten naar voor schuiven, en dat het bestaande ontwikkelingsprogramma onmogelijk kan worden onderbroken. Wel zei  hij het onderwerp volgend jaar opnieuw op tafel  te zullen leggen. Annuschka Vandewalle, algemeen secretaris van fos,  en collega Kiekens reageren enthousiast, maar berusten zijn ze niet van plan: ‘De campagne is dan wel afgelopen, toch beloven we de minister in de toekomst prikken te blijven sturen.’, klinkt het.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Hugo Goovaerts

Persoonlijk vind ik dit een prachtig initiatief, maar spijtig genoeg communiceert de NGO Wereldsolidaritieit niet met alle betreffende organisaties. Ikzelf run een medisch hulpproject voor schoolkinderen (ook voor de andere bevolking uiteraard) in de bush van Kenya. Wij leveren gratis medische diensten voor alle schoolkinderen. Voor meer concrete info : kijk op www.SoCoFAS.be en/of contacteer mij via mail of telefoon (058 518 056). Maar misschien is het de bedoeling van alle geldelijke en/of materiële steun aan NGO’s te laten verschaffen en zodoende de vzw’s buiten spel te zetten. Indien dit het geval zou zijn, wil ik er toch wel op wijzen dat vzw’s hun medewerkers NIET betalen en dat alle steun integraal naar ‘the field’ gaat, daar waar NGO’s hun personeel wel betalen en dus reeds een aanzienlijk deel van het budget opsouperen vooraleer het doel de sponsoring ziet. Daar bovenop werken NGO’s dikwijls samen met de locale politiek, wat, zoals iedereen nu toch wel al zal weten, resulteert in het ‘verdwijnen’ van massa’s geld, bestemd voor de arme noodlijdende bevolking. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat we onze hard verdiende centen cadeau geven aan instanties die zo lek zijn als een zeef. Zou het mogelijk zijn een kopie te krijgen van de tekst van die ‘prik actie’, zodat de lezers een idee krijgen van wat de NGO Wereldsolidariteit is gaan bepleitten bij minister Magnette. Dank bij voorbaat. HugoGoovaerts voorzitter vzw-asbl SoCoFAS Bitterzoetlaan, 20 8670 Oostduinkerke tel : 058 518 056 gsm :0498 507 913 email : HugoGoovaerts@hotmail.com ; HugoGoovaerts@gmail.com ; info@SoCoFAS.be ; SoCoFAS.H.A@gmail.com website : www.SoCoFAS.be

LEES OOK

public domain (CC0)
Het verlies van een vader heeft voor een kind mentale en fysieke gevolgen. Nieuw onderzoek voegt daar nu ook een biologische verandering aan toe op het niveau van de cellen.
©Caspar Bovenlander
‘Er schort wat aan de medische noodhulpverlening na rampen’, vond dokter Gerlant van Berlaer, zelf jarenlang actief als arts in rampgebieden.
©Unicef
Investeren in de gezondheid van de armste gemeenschappen redt bijna het dubbel aantal levens. Dat stelt een analyse van het VN-agentschap Unicef.
Keith Weller, U.S. Department of Agriculture (CC by-nc-sa 2.0)
Steeds vaker geraakt de aarde vervuild met schadelijke stoffen en zware metalen zoals arseen, lood, cadmium en kwik.