Kaste-discriminatie nog steeds aanwezig

Uit onderzoek in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh blijkt dat een groot deel van de Dalits in het onderwijs en in de kinder- en moederzorg nog steeds gediscrimineerd worden op basis van hun kaste.

  • Paul van der Stap Dalit jongen op school Paul van der Stap

Lisa Develtere

2 september 2009
MO*medewerkers

Discriminatie van dalits -de zogenaamde kastelozen of onaanraakbaren- is in India sinds de onafhankelijkheid bij wet verboden. ‘Dit onderzoek toont echter opnieuw aan dat het in de praktijk nog lang niet uitgeroeid is’, aldus Gerard Oonk, woordvoerder van het Dalit Netwerk Nederland (DNN). De deelstaatoverheid van Madhya Pradesh ontkent evenwel het bestaan van kaste-discriminatie in de overheidssectoren.
Volgens het onderzoek, dat betaald werd door Unicef, profiteert meer dan de helft van de Dalit-kinderen niet van de door de overheid ingerichte kinder- en moederzorgcentra. Van de kinderen die niet regelmatig in deze centra komen, zijn er van zes op de tien aanwijzingen dat dit komt omdat ze er op verschillende manieren gediscrimineerd worden. De Dalit-kinderen moeten onder meer buiten blijven, krijgen hun maaltijd enkel geserveerd op aparte of door henzelf meegebrachte borden en worden zelfs gevraagd naar huis te gaan om te eten.
Bijna de helft van de zwangere Dalit-vrouwen maakt tijdens de zwangerschap geen gebruik van de aangeboden zorgfaciliteiten. Van de zwangere vrouwen die in de zorgcentra wel een verloskundige bezoeken, geeft iets minder dan de helft aan dat ze niet aangeraakt werden tijdens het onderzoek, een vijfde kreeg medicijnen van bovenaf in de mond gedropt en een kwart gaf aan tijdens het onderzoek uitgescholden te worden.
Amper één op vijf Dalit-kinderen gaat regelmatig naar school. Reden voor het schoolverzuim is voornamelijk dat ze huishoudelijk werk moeten verrichten. Een vijfde van de kinderen geeft echter aan dat ze niet geïnteresseerd zijn in onderwijs. Bij navraag bleek de desinteresse vooral voort te komen uit de discriminatie van de Dalit-kinderen op scholen. De kinderen moeten systematisch in het midden of achteraan in de klas zitten, krijgen minder aandacht van de leerkracht en worden tijdens de lunch apart gezet.
Dit onderzoek bevestigt eerder onderzoek dat in andere delen van India uitgevoerd werd. Oonk: ‘Het geeft aan hoe noodzakelijk het is dat de EU in haar contacten met India, in de VN Mensenrechtenraad en andere internationale organisaties dit enorme mensenrechtenprobleem steeds weer aan de orde blijven stellen en blijven aandringen op effectieve maatregelen’.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

LEES OOK

© Belga/AFP
De Wereldbank is de belangrijkste speler in de wereld van ontwikkelingsprojecten en draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het beschermen van kwetsbare groepen.
© Indi Samarajiva
De meningen over een resolutie van de Verenigde Naties voor een geloofwaardig onderzoek naar vermeende mensenrechtenschendingen in Sri Lanka zijn zowel nationaal als internation
epSos.de/ CC BY 2.0
Meer dan 2500 Indiërs zijn de voorbije jaren gestorven terwijl ze deelnamen aan proeven met geneesmiddelen. Dat blijkt uit cijfers die de overheid moest vrijgeven voor het Hooggerechtshof.
De inheemse stammen in India zijn het recht kwijt om grote infrastructurele projecten in hun leefgebied goed te keuren of af te wijzen.

Meest recent van Lisa Develtere

Slimme stad heeft actieve burgers nodig
De smart city staat in België nog in haar kinderschoenen. De rol die weggelegd wordt voor de inwoners van de slimme stad ligt nog niet vast.
Veselina Dzhingarova (CC BY 2.0)
Huishoudelijk werk: betere voorwaarden, maar nog steeds geen waardering
Terwijl we over het algemeen een trend zien naar informalisering en flexibilisering van werk, met afbraak van rechten en verworvenheden tot gevolg, lijkt de sector van het huishoudelijk werk een te
© Lisa Develtere
Holebistrijd in Afrika lijkt erg op antikoloniale strijd
‘Er is geen universeel model om LGBT te zijn.
© Yamina Thabet
De strijd van Yamina Thabet tegen homofobe wetgeving in Tunesië
Door een meer dan honderd jaar oud artikel in het strafwetboek is homoseksualiteit in Tunesië vandaag verboden. Yamina Thabet ijvert al jaren voor het schrappen van dit artikel.
Nooit meer tonen X

Ontdek

MO*nieuwsbrieven

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

Facebook/Twitter

Blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

MO*magazine

Abonneer je op ons unieke kwartaalmagazine voor slechts € 28.

Een abonnement nemen

MO*papers

Abonneer je op de gratis digitale achtergronddossiers (pdf) over actuele mondiale thema’s.