Vijftien jaar na de massamoord in Srebrenica

Het is vandaag exact vijftien jaar geleden dat de Bosnische stad Srebrenica in Servische handen viel. Bijna 8.000 moslims, voornamelijk mannen, werden toen vermoord. Vandaag kampen heel wat overlevenden met psychologische problemen, tiert de werkloosheid welig en leven velen in erbarmelijke omstandigheden.
  • Creative commons by armigeress Massagraven in Srebrenica Creative commons by armigeress
‘In de Bosnische maatschappij is er te weinig erkenning voor wat de overlevenden hebben meegemaakt’, vertelt muziektherapeut Thomas Deleu, bezieler en voorzitter van een Belgische organisatie ter plaatse. ‘De mensen zijn lamgeslagen.’
Op 11 juli 1995 trokken Bosnisch-Servische troepen de stad Srebrenica binnen en begonnen er met een massale etnische zuivering van de moslimenclave. Officiële bronnen spreken van 7.000 tot 8.000 doden, maar een precies cijfer ontbreekt tot vandaag.
Op het moment van de massamoord was Srebrenica zogezegd een ‘safe area’ onder controle van de Verenigde Naties. Maar de aanwezige Nederlandse blauwhelmen (Dutchbat) konden, mede door hun geringe aantal en het uitblijven van luchtsteun, niet verhinderen dat moslimmannen massaal werden vermoord en gedumpt in massagraven. De gebeurtenis was het dieptepunt van een oorlog die sinds 1992 in Bosnië-Herzegovina woedde en de versplintering veroorzaakte van Joegoslavië.
Om de genocide te herdenken worden vandaag de stoffelijke overschotten van bijna 800 mensen, die het afgelopen jaar zijn geïdentificeerd, waardig herbegraven. Aan het herdenkingsmonument in Potocari buiten Srebrenica zullen duizenden mensen die gebeurtenis bijwonen. In de omgeving van de stad worden er nog steeds massagraven ontdekt. Eind vorige maand stootten forensische deskundigen nog op een groot massagraf in Zalazje bij Srebrenica.
‘Het identificeren en herbegraven van slachtoffers is enorm belangrijk voor het verwerkingsproces van de overlevenden. Het brengt een zekere rust’, vertelt Thomas Deleu, voorzitter van Crea Thera, een Belgische organisatie die in Srebrenica creatieve therapie biedt aan vrouwen en kinderen, zowel moslims als Serviërs. Aan de hand van workshops dans, drama en muziek probeert Crea Thera bruggen te slaan tussen de verschillende etnische groepen. Toch moet er volgens Deleu meer gebeuren om de trauma’s waar de mensen mee kampen, te verwerken.

Therapie is taboe


‘In de Bosnische maatschappij is er te weinig erkenning voor wat de overlevenden hebben meegemaakt en sinds 1995 is er heel weinig aandacht besteed aan therapeutische begeleiding. Op therapie rust in Bosnië-Herzegovina namelijk een taboe”, zegt Deleu. “Wie therapie volgt, wordt als zwak bestempeld. Emoties worden hier doorgaans onder de mat geveegd en dat terwijl de meesten psychologische problemen hebben. De mensen zijn lamgeslagen.’
Daarbij gaat het trouwens niet enkel over de vrouwen die de gruwel in 1995 overleefden, maar ook over kinderen. ‘Er bestaat zoiets als secundaire traumatisatie’, zegt Deleu. ‘Sommige kinderen groeien op in zwaar getraumatiseerde families, waardoor een trauma overgegeven kan worden van ouder op kind.’ Zo zijn er in Srebrenica heel wat kinderen met een posttraumatische stresstoornis (PTS), dwangmatige symptomen en concentratiestoornissen.
Dat de belangrijkste oorlogsmisdadigers nog steeds vrij rondlopen, brengt eveneens het verwerkingsproces van overlevenden in gevaar. ‘De mensen willen gerechtigheid’, schrijft Human Rights Watch in een rapport. De politieke verantwoordelijke, Radovan Karadzic, staat momenteel terecht in Den Haag, maar Ratko Mladic, de opperbevelhebber van de troepen die Srebrenica vijftien jaar geleden binnenvielen, is nog steeds op vrije voeten. Ook van de politicus Goran Hadzic, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden, is er geen spoor.
Daarnaast moeten volgens verschillende overlevenden ook de Nederlandse blauwhelmen gestraft worden. Dat bleek begin deze week toen enkele nabestaanden van slachtoffers in Nederland een klacht indienden tegen de leiding van Dutchbat. Ze beschuldigen de blauwhelmen van genocide en oorlogsmisdaden.

Uitzichtloze situatie


Naast psychologische problemen, leven de vrouwen en kinderen vaak in armoedige omstandigheden. Uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat er in Bosnië-Herzegovina nog steeds ruim 115.000 intern ontheemden zijn door de oorlog. Die vluchtelingen zitten in een uitzichtloze situatie: ze hebben het moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien, ze vinden moeilijk werk en kunnen vaak op niemand terugvallen. Daarnaast leven ongeveer 7.500 vluchtelingen in collectieve centra. Het gaat meestal om mensen met fysieke en mentale problemen, chronisch zieken en ouderlingen zonder inkomen of steun van familie.
Hoewel het vredesakkoord al in december 1995 vastlegde dat vluchtelingen het recht hebben om naar huis terug te keren, loopt dat in de praktijk moeilijk. Voor de oorlog was Bosnië-Herzegovina een etnisch lappendeken, maar door het geweld troepten etnische groepen samen. Terugkeren betekent voor heel wat vluchtelingen dus dat ze naar een gebied moeten trekken dat nu in handen is van de voormalige vijand. Daarnaast willen overlevenden vaak ook niet terug omdat ze er te nadrukkelijk herinnerd worden aan de gruwel van 1995.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Max

Door het Duitse succes inzake separatistische Kroatie,Slovenie, verschenen in 1992 ook de Amerikanen op het Balkantoneel,uit rivaliteit.De logistieke (wapens) en andersoortige ondersteuning van de strijders door de CIA en de financiële (3,5 miljard dollar) steun door allerlei Islamistische (vooral Wahabi georiënteerde) fondsen en NGO’s. Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Sinds 1992 vechten terroristen die banden hebben met Bin Laden in Bosnie om mee te helpen Joegoslavie uit elkaar te doen spatten. De oorlog escaleerde in Bosnië in 1992 nadat de Bosnische democratisch gekozen president, Fikret Abdic [gematigde moslim], die in 1990 door de inwoners van het federale Bosnië en Herzegovina tot president gekozen werd, onregulier vervangen werd door de separatistische leider, Alija Izetbegovic. Fikret Abdic werd benoemt tot president van Bosnië in 1990, maar hij belande in een circuit van separatisten. Abdic zag dat hij zijn beleid niet kon uitvoeren in dit circuit, omdat hij werd tegengewerkt. In tegenstelling tot de separatisten en secessionisten was Abdic loyaal aan Joegoslavië en hij was van mening dat het agressieve separatisme dramatische gevolgen kon voortbrengen. Door de druk van de separatisten in het parlement moest de democratisch gekozen president Fikret Abdic aftreden want als hij zijn beleid zou proberen uit te voeren dan zou hij in conflict komen met de separatisten en dat kon hem z’n leven kosten. Zo werd Bosnisch moslimse anti-separatist Fikret Abdic [vocht samen met Karadjic tegen de regeringstroepen van Alija Izetbegovic] vervangen door extremist en separatist Alija Izetbegovic. Hierna escaleerde snel de burgeroorlog in Bosnië.Uittreksels uit de ‘Islamitische verklaring’ van Alija Izetbegovic, gepubliceerd in 1970 en heruitgegeven in Sarajevo in 1990:de islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken. De belangrijkste conclusie is dat er geen vrede en coëxistentie kan bestaan tussen het islamitische geloof en de niet-islamitische politieke en sociale instellingen.Westerse media verzwegen dat de eerste president van de nieuwe Bosnische staat de nazi was in WO2: Alija Izetbegovic, oud-lid van de SS-divisie ‘Handschar’.Pardon? Maar deze man was van 1990 tot 2000 president van Bosnië! Als Izetbegovic destijds al bereid was om als SS-er de nazi’s te dienen, dan moet je je afvragen hoe zijn politieke idealen in de jaren 90 eruit zagen.Karadzic was geen man met ambitie voor oorlog. Karadzic :hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk?Wat is daar fout aan?In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen.Bosnie was de eerste steen van een reeks domino’s.De provincie Bosnie verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig:Als men het bekijkt vanuit het internationaal recht, dan is het uitroepen van de Bosnische onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd. Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsingen voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken. Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten - Moslims, Serviërs en Kroaten - om tot een afsplitsing over te gaan. Maar Bonn eist dat de 41% Bosnische Moslims het recht moeten hebben zich af te scheuren en een nieuwe staat te leiden. Het lapt daarbij zowel het internationaal als het Joegoslavisch recht aan zijn laars. Anderzijds verbiedt het de 31% Serviërs die nieuwe staat te weigeren die gedomineerd wordt door de Islamitische SDA! Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische ‘verdediging’.Op 16 maart 1992, was Karadzic andermaal duidelijk en waarschuwde nadrukkelijk voor ernstige gevolgen. Hij waarschuwde voor een burgeroorlog tussen de diverse etnische groepen en religies, met als gevolg mogelijk honderdduizenden doden en honderden dorpen en steden die totaal zouden worden verwoest. Hij voegde er voorts aan toe: “Na een dergelijke oorlog zullen we exact dezelfde situatie hebben. De drie Bosnië en Herzegovinas die we nu ook hebben.” Karadzic waarschuwde dus openlijk voor de gevolgen.Zowel in Bosnië als in Kroatië hebben de Serviërs alle redenen om een herhaling van de geschiedenis te vrezen. Vijftig jaar eerder had Hitler Bosnië aan het fascistische Kroatië ‘geschonken’. Bosnische moslimbataljons zouden de 13e Waffen SS Division Handchar gaan vormen en uitmunten door hun monsterlijke wreedheid jegens de Servische bevolking. Betekenisvol symbool: het huidige Izetbegovic-regime gaf dezelfde naam ‘Handchar’ (betekent mes om de keel over te snijden) aan een van zijn moslimbrigades, opgeleid door Amerikaanse en Iraanse instructeurs.Begin 1992 verklaart Izetbegovic zelfs openlijk dat ‘hij de vrede zal opofferen voor een soeverein Bosnië.’De eerste massamoorden in Bosnie waren tegen Bosnische Serviers.Op 26 maart 1992, werden hele Servische families afgeslacht in het noorden van Bosnie in de buurt Bosanski Brod in het dorp Sijekovac,afgeslacht 56 Serviers.Op 4 april 1992, gewapende Bosnische moslims uit Korace gedood 117 Serviers, oude mannen, vrouwen en kinderen, die waren Servische vluchtelingen uit Barice en Kostres. Honderden Serviers werden gedood voor de oorlog / conflict in Bosnie zelfs begonnen. Waarom de Serviërs demoniseren en een oorlog tegen Bosnische Serviërs beginnen op grond van vervalst Engels “bewijsmateriaal” door ITN? Dat de Serviërs concentratiekampen hadden, was een leugen; het waren verzamelkampen voor vluchtelingen.Moslimleider Izetbegovic heeft op zijn sterfbed bekend ( aan Kouchner o.a.) dat in de Servische kampen niet werd gemarteld etc… De stad Sarajevo was veeleer een verdeelde stad, zoals de Libanese hoofdstad Beiroet en de Serviërs waren ook omsingeld.Weinigen vroegen en vragen zich af hoe het toch kon zijn dat er een tunnel was van de stad naar moslimgebied daarbuiten maar dat de vrouwen, kinderen en bejaarden van de stad niet werden geevacueerd en de regering Izetbegovic alle resterende bewoners verbood om de stad Sarajevo te verlaten.En waarom wordt dit allemaal jarenlang angstvallig doodgezwegen?Ouderen, zieken en kinderen bleven in de stad als ‘propagandawapen’, om ‘het medelijden van de wereld op te wekken, om de Verenigde Staten en NAVO de oorlog in te trekken’. Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden. Bosnische moslim soldaten de sluipschutters zijn geweest die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de Serviers.Franse VN-militairen hebben constateren dat Bosnische moslim soldaten de sluipschutters zijn geweest,[opereerden vanaf het dak van het voormalig parlement, dat in handen is van het Bosnische moslim-leger] die herhaaldelijk en maandenlang geschoten hebben op hun eigen burgers in Sarajevo in een poging om met schokkende beelden de internationale steun te verkrijgen voor harder optreden tegen de Serviers.Serviers vanuit de heuvels rondom Sarajevo terugschoten nadat ze zelf door de moslimstrijdkrachten in de stad onder vuur waren genomen.”Uit scholen en ziekenhuizen” nog wel.Het waren de troepen van de moslims , die commandoposten en sluipschutters stationeerden in scholen, ziekenhuizen en het museum van Sarajavo. Als de Servische troepen het vuur van deze troepen beantwoordden, ‘werden Serviers ervan beschuldigd in wilde weg op Sarajevo te schieten.Bosnische moslims soldaten verstopt achter eigen burgers in Sarajevo.Moslim strijders blijken aansprakelijk te zijn voor aanslagen op burgers die de afgelopen jaren de wereld deden schokken, zoals de geruchtmakende aanslagen op een rouwstoet op een kerkhof, op een wachtrij bij een bakker en op bezoekers van een markt in Serajevo.Denk maar aan de ‘mortiergranaat’ op de Makale markt in Serajevo in begin 1995 die 49 doden veroorzaakte, na forensisch taktisch onderzoek bleek het een bom geplaatst door de Bosniers zelf. Markale bloedbad was veroorzaakt door een op afstand bediende bom!De opdrachtgever van deze misdaad: waarschijnlijk Izetbegovic zelf of vice-president Ejup Ganic. Hun doel was de Navo in te zetten in het conflict met de Serviers. Nog iets: het kantoor van al-Haramain in Sarajevo stond onder controle van de Egyptische Islamitische Groep, die in 1997 bij Luxor 58 buitenlandse toeristen vermoordde.Namen van oud Bosniëstrijders duiken op als verdachten of betrokkenen bij (geplande) aanslagen in Los Angeles, Brussel, Djerba, Réunion, Bali, Lackawanna (Michigan), Manilla en Madrid. Ook bij de aanslagen van november 2003 op het Britse consulaat en de HSBC Bank in Istanbul bleken oud-strijders uit Bosnië betrokken.In Bosnie vocht iedereen tegen en met elkaar, de Serviers tegen de moslims en Kroaten, en met Kroaten tegen moslims en met moslim tegen Kroaten, en omgekeerd geldt dit ook voor de Kroaten en de moslims. En de moslims vochten ook nog eens tegen elkaar (Cazinska-Krajina versus Sarajevo). Begrijpt iedereen het nog? Dus hoezo agressie, genocide, Groot-Servie, dames en heren van het pro-Srebrenica kamp? Wellicht is Mladic de eerste generaal geweest die in het moderne Europa heeft moeten strijden tegen het islamoterrorisme. Sarajevo was Jeruzalem, nu een stad vol minaretten.Dr.Karadzic is reeds veroordeeld door het wereld publiek op basis van manipulaties, leugens, intriges ZONDER enige vorm van proces.Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.James Harff directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’ geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens[Balkan oorlog] om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!James Harff :als u zou willen bewijzen dat de Serviers slachtoffer zijn, probeert u het dan, u zult merken dat u daarin dan helemaal alleen staat. Er wonen 2 miljoen Serven in Bosnie, en dat is dankzij Karadzic en Mladic zo gebleven.Karadzic redde 2 miljoen Serven van een exodus,genocide,jihad.Voor de mensen in Bosnie,Servie zijn beiden protagonisten echte helden.De geschiedenis zal dat ook hier in het Westen bevestigen. http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html http://www.globalresearch.ca/articles/CHO110A.html

Bruno

Draga Max: OK u hebt uw standpunt. Maar dat Izetbegović lid was van de Bosnische Handschar SS-divisie is een mythe die het vooral goed doet in, weinig verwonderlijk, Servisch-nationalistische kringen. Gedurende WO2 (hij was 18 in 1943) was hij actief lid van de Mladi Musulmani (jonge moslims), een organisatie die opkwam voor de moslimbelangen, Bosnische vluchtelingen hielp en zowel afstand probeerde te houden van zowel de NDH-Ustašastaat als van de communisten. Ze ageerde zelf tegen de Ustaša, zie bijv. Enver Redžić, ‘Bosnia and Herzegovina in the Second World War’, 2005, p. 105. Abdić was ook nooit president van Bosnië en was eerder gedreven door het behoud van zijn persoonlijk Agrokomerc-imperium dan wat anders.

sara71

Max, ben je helemaal gek ofzo, dat is typisch Servisch gepraat. Jullie schrijven altijd je eigen geschiedenis. Weet je wel hoeveel Bosniers wel niet zijn vermoord door de Chetniks in WOII. Ook zijn er zeker 20000 Bosnjaks in jasenovas omgekomen! Dat er meer serviers in Jasenovac zijn vermoord 200000 komt ook doordat serviers een 10 keer zo grote bevolking zijn dan de bosniakken. en wat markale betreft en bosnische sluipschutter betreft die eigen mensen doden, hahahahha jij bent niet goed wijs man, wie zu nou zijn eigen kinderen doden? ik weet van een man, servier die tussen de bosniers in sarajevo woonde. zijn zoontje speelde met de andere kinderen uit de buurt. hij vroeg ze zo een keertje mee naar buiten te gaan en een van die kids zei ”nee de sluipschutter kan toeslaan”. toen zei dat servische jongentje ”geen zorgen mijn papa slaapt” en zo hebben ze die man opgepakt. ook voordat de oorlog echt losbarstte kregen serviers in de stad wapens toebedeeld. idd iedereen vocht tegen elkaar maar het is een feit dat de serviers het grootste leed hebben veroorzaakt. kijk maar eens naar documentaires en wat oud politici allemaal vertellen. kijk verder dan je servische neus lang is. zolang jij die hel niet mee hebt gemaakt mag je niet meepraten. CAO

sara71

en btw de bosnische ss-divisie was opgericht pas in 1943, om zich te kunnen verdedigen nadat bijna 10 procent van de Bosniche moslims was vermoord en nog eens 200000 verdreven door de servische chetniks. ook in de recente oorlog zijn de serviers begonnen met het moorden en verdrijven. eind feb-begin maart waren er al de eerste barikaden in sarajevo van de servische kant, begin april reden al in mijn wijk in sarajevo (grbavica) tanks en liepen beli orlovi flats van niet serviers binnen om ze te vermoorden. daarvoor waren al dorpen elders aangevallen, zoals in oost herzegovina al in november 1991. dus praat me aub niet over wie begonnen is. de hele wereld weet wie begonnen is.

Leo

@Bruno (not verified)schreef op 10/11/2010:Abdić was ook nooit president van Bosnië ….]]]maar hij won de verkiezingen, niet Alija Izetbegovic.Duidelijk? @sara71:WAT? Ga je nu klinkklare leugens vertellen uit een ongenuanceerde wanhoop?Als je iets beweert, moet je zorgen dat de feiten aan jouw kant zijn.Dat is in deze situatie zeker niet geval. Heb jij een argument dat mijn verhaal omver kan gooien? Volgens mij niet, want het zijn gewoon glasharde feiten . .Dit is net zoiets als de vraag of je poep lust? Geen inhoud, geen argument, geen verbanden. Ik kan het ook gewoon omdraaien.

LEES OOK

© Pieter Stockmans
In Bosnië vind je twee scholen onder één dak, verdeeld volgens etniciteit. Oorlog is er ontaard in een strijd om de kinderen, die voor het schoolbord wordt uitgevochten.
© Jasmin Tabaković
Een stad gekenmerkt door een verzameling verschillende bouwstijlen waar zogezegd Oost en West samenkomen, waar door de eeuwen heen verschillende groepen samen (of naast elkaar) woonden. Maar h
Shoppingtrips over de grenzen tussen Servië, Bosnië, Kroatië en Macedonië op zoek naar goedkopere spullen stimuleert een nieuwe eenheid in voormalig Joegoslavië.
Op 1 mei organiseerden de vakbonden in Bosnië een grote betoging om wettelijke bescherming te krijgen van het parlement.