Hysterische hetze tegen Abou Jahjah is misplaatst

België debatteert over een tweet. “By any means necessary”. Zij die Abou Jahjah nu ongenuanceerd aan de schandpaal nagelen, vinden zich misschien beter terug in de “post-truth” wereld van Trump. Want in die wereld heeft het internationaal recht geen enkele waarde meer. De hetze tegen Dyab Abou Jahjah wijst in de richting van de normalisatie van de illegale Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem.

  • © Brecht Goris Dyab Abou Jahjah © Brecht Goris

Pieter Stockmans

MO*redactie
Europese Unie en Oost-Europa
10 januari 2017

Dyab Abou Jahjah verwees met zijn tweet naar resolutie A/RES/37/43 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 3 december 1982. Die resolutie herbevestigt ‘de legitimiteit van de strijd van volkeren voor onafhankelijkheid, territoriale integriteit, nationale eenheid en bevrijding van koloniale en buitenlandse overheersing en bezetting…’

En dan: ‘…by all available means, including armed struggle.’ Met alle beschikbare middelen, met inbegrip van gewapende strijd.

Het addertje onder Abou Jahjah’s tweet schuilt hier: hij gebruikte niet het woord “beschikbaar” van de VN-resolutie, maar het woord “noodzakelijk”. In een andere tweet noemt Abou Jahjah de bewoordingen van de VN ‘radicaler’. Omdat ook terreur tegen burgers een “beschikbaar middel” is en hijzelf dat niet “noodzakelijk” vindt?

De Algemene Vergadering kan onmogelijk bedoeld hebben dat terreur tegen burgers “beschikbaar” is. Alle VN-resoluties moeten immers samen gelezen worden met de Vierde Conventie van Genève, het zogenaamde oorlogsrecht. Die conventie definieert “alle beschikbare middelen” en reguleert de gewapende strijd.

Abou Jahjah’s woord “noodzakelijk” laat in het midden, waarschijnlijk onbedoeld, of aanslagen tegen burgers misschien op een dag “noodzakelijk” zouden kunnen worden. Maar zelfs als iemand dat vanuit zijn eigen moraal “noodzakelijk” zou vinden, het is altijd verboden.

Soldaten van een bezettingsmacht daarentegen, mogen volgens het recht wél aangevallen worden. Daders moeten zich uiteraard zelf houden aan de regels van het oorlogsrecht, namelijk: voldoende onderscheid maken tussen militairen en burgers.

Daarover kan de discussie gaan: de dader koos overduidelijk een militair doelwit - een groep gewapende militairen in uniform - maar de aanval zou voorbijgangers hebben verwond.

Het oorlogsrecht regelt het gedrag van strijdende partijen in gewapende conflicten. De bedoeling in 1949 was om oorlog, iets dat er altijd zal zijn, “beschaafder” te maken.

Staatssecretaris Theo Francken en anderen die Abou Jahjah ongenuanceerd aan de schandpaal nagelen, zullen zich misschien beter terug vinden in de “post-truth” wereld van Trump. Want in die wereld hebben het internationaal recht en de Verenigde Naties geen enkele waarde meer, en kan annexatie met geweld onmiddellijk erkend worden. Het zou een wereld van eeuwig geweld zijn. De toekomstige Amerikaanse ambassadeur in Israël, aangeduid door Trump, wil zelfs verder gaan dan extremistische Israëlische politici. Hij wil heel Palestina annexeren.

De wereld waarin de feiten, het recht en de afspraken van de multilaterale wereldorde van de VN geen waarde meer hebben, zet zich ook in België door. De hysterische hetze over een tweet van Abou Jahjah is daarvan een uiting, ook al is die tweet zélf onnodig ongenuanceerd.

Een aanwijzing is het feit dat politici en media deze aanval in eerste instantie hebben besproken als een klassieke terreuraanslag, en dus in het kader van het normale strafrecht. Dat wijst erop dat Israël erin slaagt om de annexatie van Oost-Jeruzalem te normaliseren en zich in de ogen van de wereld als legitieme overheid in dat gebied op te dringen.

Maar wat Israël daarover ook beweert, zolang een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen het statuut van Oost-Jeruzalem niet verandert - illegaal geannexeerd en bezet - mag het Israëlisch strafrecht daar niet van toepassing zijn op daden die kaderen binnen het gewapende conflict. Zeggen dat op zulke daden het nationaal Israëlisch strafrecht van toepassing is, normaliseert de illegale annexatie van Oost-Jeruzalem.

Die annexatie werd door geen enkel land ter wereld erkend. Komt het nog in ons op dat een truckaanval op kerstmarktgangers in Duitsland volgens het internationaal recht niet vergeleken mag worden met een truckaanval op soldaten van een bezettingsmacht in illegaal geannexeerd gebied?

Het oorlogsrecht regelt het gedrag van strijdende partijen in gewapende conflicten. De bedoeling in 1949 was om oorlog, iets dat er altijd zal zijn, “beschaafder” te maken. Dat was een pragmatische en realistische ingesteldheid.

Het recht regelt wie aangevallen mag worden: enkel militaire doelwitten die de wapens niet hebben neergelegd of die niet buiten strijd zijn ‘door ziekte, verwondingen, gevangenschap of eender welke andere oorzaak’. Dat de soldaten op het moment van de truckaanval niet betrokken waren in een gevecht, kan erop wijzen dat de aanval een schending is van het oorlogsrecht. 

Burgers kunnen sowieso niet aangevallen worden. Palestijnen die eerder al met auto’s inreden op Israëlische burgers of Israëlische burgers met messen aanvielen, begingen schendingen.

Het recht regelt ook wie mag aanvallen: leden van een duidelijk georganiseerde militaire groep. De dader van de truckaanval in Oost-Jeruzalem was geen duidelijk lid van een militaire groep, en dus een burger.

Maar het oorlogsrecht verbiedt burgers ook niet uitdrukkelijk om aanvalsdaden te plegen tegen soldaten van de bezettingsmacht.

Je kan vervolgens deze vraag stellen: heeft geen enkele Palestijn nog het recht om aanvalsdaden tegen bezettende soldaten te plegen als er simpelweg geen duidelijk georganiseerde militaire groepen meer zijn?

De eigen Palestijnse Autoriteit (PA) is geen bevrijdingsorganisatie meer, maar collaboreert met de Israëlische bezettingsmacht en is bovendien niet eens aanwezig in Oost-Jeruzalem. En milities als Hamas worden totaal onderdrukt in Oost-Jeruzalem.

Dat Israël in staat van oorlog is, mede door eigen toedoen van bezetting en kolonisatie, en dan klaagt dat hun soldaten aangevallen worden en dat ook nog eens vergelijkt met een aanslag op burgers in Duitsland, is misplaatst.

Ofwel moeten we met z’n allen akkoord gaan dat elk land vanaf nu zomaar een gebied kan innemen, bezetten en koloniseren. En dat het geweld dat daaruit voortkomt geen gewapend conflict is, maar een misdaad tegen een legitieme overheid.

Staatssecretaris Theo Francken – het is niet duidelijk wat een staatssecretaris voor asiel en migratie te maken heeft met het conflict in Israël en Palestina – mag in Genève gaan pleiten voor een aanpassing van het oorlogsrecht.

Dat is een moeilijke opdracht, want een paar weken geleden hebben zelfs de Verenigde Staten én de Verenigde Naties – niet meteen de minst gezaghebbende actoren – nogmaals bevestigd dat Israël een bezettingsmacht is die het internationaal recht schendt, al 50 jaar aan een stuk.

Een halve eeuw.

Over Oost-Jeruzalem moet je altijd spreken in het kader van het oorlogsrecht. En dan kan je inderdaad terecht zeggen dat het oorlogsrecht aan individuen niet onvoorwaardelijk het recht op gewapend verzet toekent. Maar het correcte juridisch kader is wel degelijk belangrijk, want het bepaalt alles, perceptie en realiteit.

Vraag: kan Israël het beste van twee werelden hebben? Palestina helemaal opslorpen en koloniseren, én niet aangevallen worden? Dat Israël in staat van oorlog is mede door eigen toedoen van bezetting en kolonisatie, en dan klaagt dat hun soldaten aangevallen worden en dat ook nog eens vergelijkt met een aanslag op burgers in Duitsland, is totaal misplaatst.

Dit gaat over wat onder internationaal recht toelaatbaar is als legitiem gedrag in een gewapend conflict. Dit gaat niet over de zin en het nut van Palestijns geweld. Palestijns gewapend verzet is vandaag totaal contraproductief en doet Palestijnen meer kwaad dan goed.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Frank

Marianne, ik besluit dat u akkoord gaat met terroristische handelingen die ingaan tegen het oorlogsrecht omdat Israël bommen dropt? Dat heeft volgens mij ook bitter weinig met rede te maken.  De verheven linkse elite moet stilaan eens gaan beseffen dat zulke sujetten net voor meer polarisatie zorgen.  Hoe langer men ten allen prijze zulke opinies blijft vergoelijken, hoe extremer de modale Vlaming zal worden.  Ik denk overigens dat vele allochtonen ook liever hebben dat hij zijn mond houdt en liever niet met dat gedachtegoed geassocieerd worden.

Dirk B.

Tja, er zal inderdaad wel een commerciële reden zijn om Abou Jahjah te ontslaan. De officiële reden van De Standaard is te belachelijk voor woorden. Een redactie van een kwaliteitskrant die niet kan omgaan met afwijkende meningen. Dat is toch niet mogelijk. Dus ja, commercieel.

Bert Laon

Dat is juist. Bij De Standaard was men wellicht al lang op zoek naar een aanleiding om zich van Jahjah te ontdoen. Het aantal opgezegde abonnementen moet inderdaad erg hoog zijn geweest. Jahjah heeft dus gelijk toen hij achteraf uitlegde: “Ik wist dat deze dag zou komen”.

Die recente tweet was Jahjah was heus niet erger dan wat hij daarvoor verkondigde. Toen Bart De Wever, na de aanslag op het Joods Museum in Brussel, de eerste IS aanslag in ons land, voorstelde om  Joodse instellingen extra te beveiligen, noemde Jahjah hem in een tweet een “zionistenpijper”.

Jahjah deed ook herhaaldelijk aan minimalisering van de holocaust door het Israëlisch conflict met Gaza in 2014 te vergelijken met de holocaust.

Het is inderdaad de vraag wat de redactie van De Standaard bezield heeft om die man een forum te geven. Na zijn lange afwezigheid in Libanon was het stil geworden rond Jahjah. Het is onbegrijpelijk dat De Standaarrd ervoor gekozen heeft om die opruier opnieuw in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Inderdaad, linkse zinsverbijstering, anders valt zoiets niet uit te leggen…

Rosseel Piet

 

Een bijzonder goed en onderbouwd artikel, dat durft komaf te maken met de mythe Israël. Een volk dat zich telkens weer moet beroepen op z’n tragische geschiedenis, om van daaruit dagdagelijs schendingen van mensenrecht te begaan…..zelf een genocide heeft doen plaatsvinden op het Palestijnse volk ( zie Nakba ) en ongelimiteerd geweld blijft gebruiken……verdient persoonlijk weinig respect. Hierbij komt men niet meer weg door zich te beroepen op religie, een vehikel dat te pas en onpas van stal word gehaald om mensen hun waardigheid of leven te ontnemen. Mochten meer mensen zich interesseren voor degelijke analyse en geschiedenis, dan zouden premier Bibi en z’n ultra rechtse volgelingen niet ver komen met hun verhaal……..helaas lopen nogal wat mensen liever achter een hond aan hier in Europa, van een superieure cultuur gesproken?

Hans becu

 

Als ik U lees, moet U dringend geschiedenis gaan studeren. Vooral de sneer naar religie vind ik een goeie : dat is precies wat de Islam en haar fanatici zoals Hamas doen.

Rosseel Piet

Meneer Becu,

mocht U zich wat beter informeren, dan zou je vaststellen dat ook de Islam gebruikt en misbruikt wordt door autocratische regimes, dictaturen en machthebbers….waar ook ter wereld. Nota bene, meestal royaal onderhouden door Westerse regeringen en/of de Amerikaanse!!.Het heeft dus absoluut geen zin om verder aan Islam bashen te doen…..Uw religie of ideologie scoort ook daar geen punt méér. Als je natuurlijk blijft zweren bij een ultra rechts verhaal, dat elke zin voor realiteit blijft ontkennen, en haat als brandstof gebruikt…..tja…       ter linker zijde is er meer ruimte, gelukkig maar!!

Bert Laon

Ik kan Hans Becu enkel bijtreden. Uw bewering dat Israël een genocide heeft doen plaatsvinden dwz de Nakba is absurd en op niets gebaseerd. Sommige historici zoals Ilan Pappé beweren dat Israël een ethische zuivering heeft georganiseerd. Maar een genocide? Met zo’n bewering maakt u zich enkel ernstig belachelijk.

De enige genocide van 1948 is degene die de Arabieren van plan waren om te plegen op de Joden maar die tot hun grote frustratie verhinderd werd. Sindsdien spreken ze over de Nakba…

Rosseel Piet

Meneer Laon,

Over de Nakba vind men voldoende relevante literatuur en zelfs beeldmateriaal, dat pleit in mijn voordeel en over zuivering of genocide kan men discussiëren maar ingeval het joden betreft gaat het altijd om genocide……bij anderen om een soort zachte verwijdering. Een zionistisch trekje misschien?

Bert Laon

Welwel, indrukwekkend. Misschien kan je ook een link doorsturen naar die relevante literatuur die in uw voordeel pleit.

Weet u wel wat de term genocide betekent? Beseft u ook dat om van genocide te spreken er sprake moet zijn van het doden van mensen met de uitroeiing van hun religieuze, etnische of raciale groep als bedoeling?

Hans becu

 

Beste Piet 

Alle islamitische regimes maken zich schuldig aan ernstige tot zeer ernstige schending van de mensenrechten. Allemaal. Die regilee misbruiken dus allemaal de Islam ? Dat gelooft u toch zelf niet ? 

 

Pagina's

LEES OOK

Heinrich-Böll-Stiftung (CC BY-SA 2.0)
Nir Baram, zoon en kleinzoon van twee Israëlische Labour-ministers, wordt de grootste Israëlische schrijver van zijn generatie genoemd.
Israel Defense Forces (CC BY-NC 2.0)
‘Na 100 jaar internationale betrokkenheid en 50 jaar Israëlische bezetting dringt een kritischer debat zich op, internationaal maar ook in België’, stelt Brigitte Herremans van Broederl
EU2016 SK (CC0)
De Werkgroep Vluchtelingen van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSHerent) vraagt in deze open brief meer respect van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
Jez S (cc)
Eerder zagen we hoe de invloed van de Russische ultranationalist Alexander Dugin en de Turkse imam Fethullah Gülen zich uitstrekt tot de VS en Europa.

Meest recent van Pieter Stockmans

(CC BY-SA 4.0)
Aleksej Navalny, de luis in de pels van Vladimir Poetin
Het campagneteam van anti-corruptieactivist Aleksej Navalny ontving online al 603.851 beloftes van steun.
© Elysee
‘Hoog tijd om komaf te maken met de Afrikaanse hulpverslaving en de Europese hulpindustrie’
De Afrikaanse hulpverslaving en de Europese hulpindustrie blijven duurzame ontwikkeling in Afrika in de weg staan.
© Keoma Zec
Migratieakkoord EU-Afrika: ‘De Afrikanen hebben zich laten rollen door de EU’
Maandag hield de Franse president Emmanuel Macron in Parijs een migratietop met Europese en Afrikaanse staatshoofden.
© Jürgen Augusteyns
Politieke broedermoord in Oekraïne: president Porosjenko dumpt Saakasjvili
De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft een decreet ondertekend om het Oekraïense staatsburgerschap van de voormalige Georgische president Mikheil Saakasjvili in te trekken.