Kerstmis 2016: Verlos ons van het kwade

Verlos ons van het kwade. Die slotzin uit het katholieke onzevader klinkt als een gepaste afsluiting van dit lange gruweljaar dat straks zijn kalendereinde krijgt, maar dreigt verder te lopen als we niet zelf de geschiedenis een radicaal andere draai geven.

  • CC Lilmonster Michi (CC BY-NC-ND 2.0) Terreur is alfa noch omega, ze heeft een begin en een vervolg, een oorzaak en een antwoord. Het is dat laatste dat we moeten vinden, maar daarvoor moeten we oog hebben voor het eerste. CC Lilmonster Michi (CC BY-NC-ND 2.0)

Gie Goris

MO*redactie
Hoofdredacteur, Azië, religie & conflict
20 december 2016

Een gebed is een schreeuw van onmacht, een verweer tegen een onaanvaardbare werkelijkheid die ons te boven lijkt te gaan, een verzoek om zegen in een wereld vol vloek, een poëtische poging om woede te bezweren en om te zetten in een opdracht aan onzelf.

Wij zijn zelf altijd de bestemmeling van onze bedes en vervloekingen, of die we die nu tot god of tegen de sjaitan richten. Verlos ons van het kwade betekent: geef ons de kracht om het goede te behoeden en te cultiveren, en te zien waar het geweld en de onmenselijkheid vandaan komen. En geef ons de moed en de macht daar eindelijk wat aan te doen.

Er is de oorlog, die voor de meerderheid van de bevolking terreur betekent: de angst om in huis te blijven en de angst om de straat op te gaan, de angst voor wat de kinderen op school kan overkomen en de onzekerheid over werk, brood en toekomst. Voor de spelers is oorlog een schaakbord, de mensen zijn de stukken die van het bord geveegd worden.

Er is de terreur, die zonder oorlog zorgt voor angst. Op de kerstmarkt, op het strand, aan de moskee en in de kerk, tijdens de aankopen en onderweg, tegenover de buren en onder vreemden, in de metro en op het vliegveld, tijdens een betoging of bij een religieuze processie. Voor de spelers is terreur een strategie, de mensen zitten met de brokken.

En er is de band tussen de ene terreur en de andere. Terreur is alfa noch omega, ze heeft een begin en een vervolg, een oorzaak en een antwoord. Het is dat laatste dat we moeten vinden, maar daarvoor moeten we oog hebben voor het eerste.

***

De terreur van de terroristen heeft behoefte aan een ideologie van haat en ontmenselijking. Het is de ideologie van de kleine rest die geroepen is en de grote meerderheid die haar roeping verwerpt, waardoor de militanten zichzelf een vrijbrief geven om te moorden. Zij zien geen moeders meer of kinderen, geen breekbaar geluk of grote ambities. Zij zien alleen nog zonde, schuldig verzuim of actieve collaboratie, en hun eigen rol die op het panoramische scherm van hun zelfverblinding geprojecteerd wordt.

Wie terreur hanteert is een held in het diepst van zijn gedachten, maar die gedachten zijn zo diep gezonken dat ze alleen nog zichzelf erkennen als rechter over leven en dood.

De terroristen die aanslagen plegen in Ankara, Zürich, Berlijn, Quetta, Caïro, Brussel, Parijs, Libanon en zoveel andere steden en gehuchten, wijken en onbenoembare plaatsen aanroepen hun god, en de rest van de mensheid vraagt zich af waarom die niet reageert met een verpulverende bliksem –een sacraal precisiebombardement waarmee de zelfverklaarde wrekers het voorwerp zouden worden van een gerechtvaardigde wraak.

Maar het blijft stil daarboven. Het enige gedonder dat we horen, komt uit de echokamers van social media, waar opnieuw alles en iedereen die islamitisch is vervloekt wordt door duizenden stemmen als schelle cimbalen, terwijl elders gemopperd wordt dat leed en medeleven alleen aanvaardbaar zijn als ze in gelijke delen over alle mogelijke slachtoffers gespreid worden.

***

De terreur van oorlog en structureel geweld heeft de anarchistische logica van de straatterrorist geobjectiveerd in staatsbelang en gestructureerd in hiërarchische beslissingsstructuren, in objectieve rapporten en onvermijdelijke economische logica, in doortastende beslissingen en vanzelfsprekend eigenbelang. Vervolgens vindt die terreur plaats ver weg van kerstmarkten en warmsteweken, stranden en spelletjesprogramma’s.

Wie terreur hanteert is een held in het diepst van zijn gedachten, maar die gedachten zijn zo diep gezonken dat ze alleen nog zichzelf erkennen als rechter over leven en dood

Maar Saoedische bommen op Jemenitische ziekenhuizen maken ook onschuldige en onmachtige slachtoffers. Moeders en kinderen, toekomstdromen en bange harten. Amerikaanse drones maken burgerdoden in Afghanistan en Pakistan, in Somalië en Jemen. De vernietiging van het Midden-Oosten, op gang geschoten door de neoconregering onder George Bush met de hulp van de derde weg van Blair, heeft honderdduizenden doden gemaakt en de toekomst vernietigd van tientallen miljoenen. Landen verwoest. Geschiedenissen tot puin herleid. Haat gezaaid.

***

Wij zijn geshockeerd. Verbijsterd en sprakeloos, zeggen we. Maar we houden het bij maximum een minuut stilte. Dan moet het entertainment wel verdergaan. Commercieel vertier als verzet tegen ideologisch extremisme wordt getolereerd. Stilstaan, troosten en treuren, verbondenheid koesteren en voeden, symbolen zoeken: dat wordt weggezet als softe hippiepraat, goedmenselijkheid. Politiek verzet tegen de logica van dit alles blijft steken in zorgvuldig gecultiveerd sektarisme.

***                                                   

Het geweld dat ons vol in het gezicht gegooid wordt, is geen natuurgeweld. Het is wel overwogen waanzin. Het is de puist van eigenwaan en eigenbelang, van imperialisme en historische mythologie die openbarst. Het is een manier om macht te verwerven of te beschermen. Verlos ons van dat kwaad.

Verlos ons van de islamitische geweldporno van de Islamitische Staat en consorten

Verlos ons van de cynische geopolitiek die het Midden-Oosten vernietigt

Verlos ons van de etnische zuiveringen in Soedan, Myanmar en Oekraïne

Verlos ons van de bezetting en de etterende wonde in Palestina

Verlos ons van de onzichtbaar gemaakte oorlog in Jemen

Verlos ons van de zeventigjarige repressie in Kasjmir

Verlos ons van onze machteloosheid

Verlos ons van het kwade

Verlos ons van 2016

Verlos ons

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

Bert Laon

De vernietiging van het Midden-Oosten werd op gang geschoten door de neoconregering onder George Bush met de hulp van de derde weg van Blair, stelt Gie Goris. Even vergeten Gie, dat de George W. Bush wellicht een heel onbetekende president was geworden, ware het niet dat de VS op 11/9/2001 het doelwit werden van een ongeziene terroristische aanval en massamoord?

Ook even vergeten Gie, dat de landen in het Midden-Oosten die de ergste dictators kenden ei die vandaag in totale chaos zijn, bij uitstek de Sovjetbondgenoten waren: Lybië, Syrië, Irak en Jemen?

Verlos ons van de verkeerde analyses die leiden tot zelfvernietiging.

afbeelding van Jan Buelinckx

Jan Buelinckx

Even vergeten Bert Laon dat Irak niet verantwoordelijk was voor 9/11 en dat Bush en Blair Irak hebben aangevallen op basis van leugens over massavernietigingswapens? 

Ook vergeten dat de VS jarenlang Irak hebben gesteund in de oorlog tegen Iran?

En bent u ook vergeten dat de VS tot op vandaag nog steeds een trouwe bondgenoot zijn van een wahabitische dictatuur als Saoedi-Arabië? 

Bert Laon

Financiële steun en economische steun aan Irak, jazeker. Maar de VS hebben Saddam nooit bewapend. Frankrijk, Italië, Duitsland en vele andere hebben daarentegen wel wapens geleverd aan Irak. Voor het hele lijstje zie: https://en.wikipedia.org/wiki/International_aid_to_combatants_in_the_Ira… . Dus stop maar met die selectieve verontwaardiging.

Saddam maakte de stommiteit om na de totale afgang van Nasser in de zesdaagse oorlog en na oorlog tegen Iran te gaan denken dat hij de nieuwe chef was in het Midden-Oosten, die zich om het even wat kon permitteren. Daar is de eerste golfoorlog van gekomen. Als Sovjet-bondgenoot was het Iraakse leger bewapend met het laatste Sovjet-materiaal. Een klein gedeelte van de Iraaks wapens waren van niet Sovjet-makelijk: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gulf_War_military_equipment#Iraq

Saddam heeft een uitgebreid chemisch arsenaal ontwikkeld en ingezet tegen de eigen bevolking. Saddam had ook een biologisch en een nucleair wapenprogramma. Na de eerste golfoorlog heeft Saddam tien jaar lang verstoppertje gespeeld met de inspecteurs van de VN over die illegale wapenprogramma’s, dat is een feit dat iedereen tegenwoordig vergeten lijkt. Cheney en Rumsfeld wilden het risico niet lopen dat via Saddam zo’n wapens of zelfs een vuile bom in handen zou vallen van Al Qaeda. Bovendien hadden ze nog een appeltje te schillen met Saddam, na de eerste golfoorlog die ze als half werk beschouwden. Ze hebben druk uitgeoefend op de geheime diensten van de VS, zodat er bewijs naar boven kwam van banden tussen Saddam en Al Qaeda. Later bleek dat bewijs flinterdun en de WMD werden nooit aangetroffen. Had Saddam meegewerkt met de VN inspecteurs had het allemaal niet zo ver moeten komen.

Betreffende het bondgenootschap tussen de VS en de wahhabieten. Dat de Saoedi’s onder een dictatuur leven moet op zich geen bezwaar zijn tegen een bondgenootschap. De Arabieren blijken immers niet klaar voor demcoratie, dus dan beter een dictator die de vriend is van het Westen, dan een tegenstander. Maar dat het Westen heeft toegelaten dat de Saoedi’s hun onverdraagzame versie van de islam over heel de planeet zijn gaan verspreiden, inclusief in het Westen zelf, dat is inderdaad een zeer grote stommiteit geweest, daarover ben ik het met u volledig eens. Maar niet enkel van de VS. Ook in Europa krijgen Saoedische organisaties zoals de Muslim World League vrij spel. In België bood koning Boudewijn het Oosters Paviljoen in het Jubelpark aan: een renteloze verhuring van een prestigieus gebouw voor 99 jaar. In dat gebouw is nu de grote moskee van Brussel gehuisvest. Vandaar wordt de puriteinse, uiterst conservatieve en onverdraagzame wahabitische versie van de islam ongestraft in ons land vespreid. Ook de fout van de Amerikanen?

Bert Laon

Met het aantreden van een nieuwe president in de VS ziet het er naar uit dat een aantal van Gie Goris’ verzuchtingen behartigd zullen worden. De reactie van Trump op de aanslag te Berlijn is: ‘Regelmatig slachten Islamitische Staat en andere islamitische terroristen christenen in hun gemeenschap en plaatsen van cultus af als deel van hun wereldwijde jihad’.

 

Een Amerikaanse president die spreekt over islamitische terroristen en wereldwijde jihad, het is een verademing. Eindelijk een Westers beleidsmaker die benoemt wie de daders zijn en wat hun ideologie is. Daarmee is er uiteraard nog geen oplossing. Maar als je de problemen niet  eerst benoemt, kan je ze ook niet oplossen.

O ja, wat de reactie van Obama was op de aanslag van gisteren was, heb ik nog nergens gelezen. Blijkbaar is niemand nog geïnteresseerd in wat Obama over zo’n zaken te zeggen heeft. Maar je kan er zeker van zijn dat zijn reactie niet het woord jihad bevatte. En als hij zou spreken over terrorisme, dan niet in combinatie met het adjectief islamitisch. Dat vindt Obama immers niet politiek correct…

erik

Haha… Wanneer schrijf je nog eens onder je alterego “hans becu” zodat de indruk wordt gewekt dat er minstens 2 oogkleppen bedweters betaald worden om op deze site commentaar te leveren?

Je moet wel een beetje opletten dat het niet te duidelijk wordt dat jij door extreem rechts wordt betaald om hier zogezegd historisch gebaseerde commentaar te leveren.

Spijtig dat je historische kennis en naslagwerken niet verder dan 100 jaar terug gaan, en dan nog zeer ideologisch gekleurd ook. Pirenne was je leermeester?

Els Jansen

Erik, dit berichtje zegt meer over jou dan over Hans.

Hans becu

 

Man, stop met die onzin. En leer argumenteren ipv complottheorieën te verzinnen, en iedereen die het met het linkse bladje Mo oneens is als extreem rechts te kapittelen. 

Verder stel ikmaar een zaak vast : de rode draad door heel het conflict in het Mo dat uitdeint naar de hoorn van Afrika en stilaan ‘Europa bedreigt is die onverzoenlijke, haatdragende godsdienst : de Islam, en haar inherente sectaire conflicten en haar onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden.

 Telkens.weer herhaalt zich hetzelfde.scenario : zonder seculiere dictatuur ontaardt “democratie” in de Moslimwereld tot bloedige burgeroorlog en genadeloze religieuze dictatuur. Het begon in Iran, waar seculiere dictator sjah vervangen werd door de duivel Khomeini. Dan volgde de bloedige burgeroorlog in Algerije, waar het seculiere regime zich verzette tegen “democratisch” gekozen Islamfanatici. 150.000 doden, allang vergeten. In Egypte redde Al Sissi het land van een Morsi-ramp. Assad, zelfde verhaal, ontspoord in totale burgeroorlog. In Irak beest Saddam weg : totale burgeroorlog onder Islamieten. Turkije glijdt onder Islamist Erdogan af naar een Islamitische bloedige dictatuur. En dan is er IS, Al Shabaab Al Nusra„Al Qaida, Boko Haram, Hezbollah, Op enkele decennia tijd is de seculariteit in de Arabische wereld volledig vernietigd, schieten de terreurbewegingen als paddestoelen uit de grond, en voert de Islamitische theocratie Saoudi Arabië een moorddadige oorlog in Jemen.

En wie dat zegt is extreemrechts, en wie “verlos ons van het kwade” schrijft zoals Gie Goris en daarbij nauwelijks de essentie van het probleem, de Islam, vernoemt is …wat eigenlijk ? 

 

 

 

 

Stefaan Hublou ...

Hans, ik ken vele historische achtergronden door mijn studies, en ik volg min of meer regelmatig de actualiteit. Uw opsomming van de vele landen in de Arabische gordel waar het de laatste twintig tot dertig jaar lelijk mis is gegaan is indrukwekkend. Ze is wat eenzijdig, maar er schuilt veel realiteit in. Ik las onlangs het autobiografisch werk van Lawrence of Arabia, en hij weidt aan die grote interne verdeeldheid en combattiviteit ook kritische notities. Wij hebben gelukkig meer een soort bezadigde, nuchtere, platte-land s geest. Die het mogelijk maakte een democratisch politiek systeem op te bouwen en te aanvaarden. Dat is waar. Maar wij betalen ook een grote prijs. Bij ons richt de agressie zich vaak naar binnen. Koploper is ons land met zelfdodingen, er zijn ook heel veel van de hele waaier andere geestesziekten. Dat is een soort hart van de storm: tot voor kort dierf niemand dat benoemen. het is onze Achilleshiel. Ik heb mee aan open kaart daarover gebouwd met opinieartikels in De Standaard vanaf ‘97. Tot op vandaag is het een publiek geheim dat onze beroemde Gezondheidszorg al een aantal jaren te maken krijgt met meer dan vijftig procent problemen met de geest. De meeste inspanningen in geld en middelen en personeel blijven voorlopig nog naar de zorg voor het lichaam gaan. En om de cirkel rond te maken: gelukkig ontdekken velen het (gedeeltelijke) heil dat mindfulness en meditatie kan bieden. En gewoon stille plekken opzoeken. Ik hoop dat ook een gezonde, kritische versie van echte Godsdienst binnen afzienbare tijd geen taboe meer zal zijn. Mijn gebedsleven is mij tot grote bron van sterkte, vrede, inspiratie en stabiliteit.

John Apers

U vraagt om verlossing. Als ik vraag om een artikel/opinie te publiceren die eventueel/misschien/mogelijks/… een oplossing kan bieden tegen armoede, oorlog en ander geweld dan blijft het stil aan de andere kant. Ik bid niet tot de hemel, ik richt me tot mijn medemensen.

Misschien is het tijd om een wereldwijde campagne te voeren om vrijwillige sterilisatie te promoten als daad van altruïsme (=opoffering zonder slachtoffers, integendeel, in het voordeel van uw naasten).

Zodoende:
- worden quasi alle religies geschoffeerd
- krijgen de weinige mensen die ooit, op lange termijn, naar andere planeten moeten verhuizen, méér kansen om te overleven
- vermindert de armoede en aanverwante geweldplegingen
- bekomt men misschien ooit eens wereldvrede

Maar ach, men bidt klaagt liever steen en been tot allerhande ideologische figuren in de hoop dat hun kinderen alle ellende wordt bespaard. Hetgeen een illusie is, zeker op héél lange termijn, hopelijk niet op korte
 

Bert Laon

Hoe doe je dat Gie, een heel artikel over terreur schrijven zonder één keer het woord jihad te gebruiken?

Pagina's

LEES OOK

© Najet Boulafdal
Op 17 augustus vond in Barcelona een terreuraanslag plaats. Een jongeman reed met een bestelwagen in op een groep mensen in de befaamde toeristische straat La Rambla.
Arnoooo (CC BY-NC-ND 2.0)
‘Bijna al mijn jongeren zijn momenteel als vrijwilliger aan het werk op zomerfestivals. Toen ik eens ging kijken, zag ik ze stralen en genieten!‘ Denise De Bondt is voogd van 
Steve Jurvetson (CC BY 2.0)
Wetenschapper Astrid Pepermans reageert met dit opiniestuk spontaan op de column ‘Mijn imperfecte lichaam’ waarin MO* columniste Sabrine Ingabire de westerse schoonh
© Caspar Bovenlander / MO*
Tijdens de zomer gaan we elke week langs bij mensen die België even achter zich laten.

Meest recent van Gie Goris

CC Gie Goris (BY NC 2.0)
Klimaatverandering in Zuid-Afrika: ‘De principes zijn er wel, maar er wordt bedroevend weinig rekening mee gehouden’
Zuid-Afrika is de grootste CO2-uitstoter van Afrika. Tegelijk voelt het land nu al de gevolgen van de klimaatverandering die grotendeels door het Noorden veroorzaakt is.
CC Gie Goris (BY NC 2.0)
Opmerkelijk pleidooi van Geert Bourgeois voor “het recht op ontwikkeling”
Minister-president Geert Bourgeois gaf dinsdagvoormiddag (22 augustus) een opmerkelijke lezing aan de Universiteit van Pretoria.
© Brecht Goris
Trumps nieuwe strategie gaat niet over Afghanistan, maar over China
President Trump neemt een duidelijke positie in over de Amerikaanse oorlog in Afghanistan -de langste die de VS ooit uitgevochten hebben.
CC Gie Goris (BY NC 2.0)
Helen Zille: ‘Europa kan nog veel van Zuid-Afrika leren over klimaat en diversiteit’
Zuid-Afrika is op meer dan één vlak een land dat flarden van onze toekomst beleeft: de klimaatverandering slaat er sneller en harder toe, de spanningen die diversiteit en migratie meebrengen zijn e