‘Verhaal succesvolle migrant raakt uit beeld’

Ondanks de “niet te ontkennen voordelen” van migratie wordt het debat beheerst door misvattingen, stellen VN-vertegenwoordigers en afgevaardigden van burgerorganisaties. Het verhaal van succesvolle migranten raakt volgens hen uit beeld.

Yanping Nora Soong (CC BY-SA 3.0)

Chinese Amerikanen in Chinatown, New York. In de Verenigde Staten maken immigranten 13 procent van de bevolking uit, maar vormen ze 20 procent van de ondernemers. Bekende Amerikaanse bedrijven zoals Google zijn opgericht door immigranten.

Tijdens een aantal consultatiebijeenkomsten bij de Verenigde Naties in New York spraken zij over veilige, ordelijke en gereguleerde migratie, en de voor- en nadelen daarvan voor samenlevingen.

Louise Arbour, speciale vertegenwoordiger voor Internationale Migratie bij de VN, stelde dat de voordelen van migratie opwegen tegen de kosten, maar dat de publieke perceptie meestal anders is en dat een negatieve impact heeft op het migratiebeleid in landen. ‘Het beleid moet gebaseerd zijn op feiten en niet op percepties’, zei ze. ‘Beleid dat reageert op valse percepties versterkt de kennelijke validiteit van deze foutieve stereotypen.’

Ondernemers

Feit is dat internationale migranten jaarlijks 575 miljard dollar naar familie in hun thuisland sturen. Bijna 430 miljard daarvan gaat naar ontwikkelingslanden. Dit bedrag is drie keer hoger dan de officiële ontwikkelingshulp en stabieler dan andere private kapitaalstromen. Het draagt bij aan de ontwikkelingsdoelen in de thuislanden, inclusief het verminderen van armoede, voedselzekerheid en gezondheid.

In de landen die migranten opnemen, blijft tegelijkertijd 85 procent van hun inkomsten in het land waar ze wonen. Migranten vullen vaak ook leemtes op de arbeidsmarkt op op alle niveaus in de bestemmingslanden. “Als migranten succesvol zijn, zijn samenlevingen dat ook”, zei Hisham Badr, plaatsvervangend minister voor Multilaterale Zaken en Internationale Veiligheid van Egypte.

De bijdragen van migranten aan ontwikkeling zowel het thuisland als het bestemmingsland gaat verder dan het terugsturen van geld, het gaat ook om ondernemerschap en overdracht van kennis en vaardigheden.

Bruggenbouwers

In de Verenigde Staten maken immigranten 13 procent van de bevolking uit, maar vormen ze 20 procent van de ondernemers. Bekende Amerikaanse bedrijven zoals Google zijn opgericht door immigranten.

Van de 500 bedrijven in de Fortune 500 in 2016, had 40 procent minstens één oprichter die naar de VS geëmigreerd was, of kind was immigranten. Volgens New American Economy werken bij die bedrijven wereldwijd bijna 20 miljoen mensen.

Deze diaspora fungeert vaak ook als bruggenbouwer, omdat de banden met het land van herkomst sterk zijn. ‘Cruciaal is niet alleen dat er een verband bestaat tussen migratie en ontwikkeling, maar ook hoe die omgezet kan worden in positieve uitkomsten’, zei Badr.

Andere deelnemers wezen op het belang van het integreren van migratie in ontwikkelingsplanning, inclusief het creëren van ‘effectievere migratie en ontwikkelingsbeleid.’ Dit zou onder meer moeten gebeuren door de diaspora bij die ontwikkeling te betrekken.

Laat een reactie achter

Javascript is vereist om dit formulier te gebruiken.

hans becu

 

Maar de discussie over migratie gaat toch niet over gecontroleerde en gestructureerde migratie, maar wel over de ongecontroleerde massamigratie, en over de passieve volgmigratie. Beiden leiden tot massale import van kansarmoede. Wie geld verdient, doet ermee wat hij wil. Maar een grote meerderheid van de mensen heeft er genoeg van te moeten vaststellen dat het geld dat teruggestuurd wordt naar de thuislanden eigenlijk uit de Sociale Zekerheid komt. Voeg daarbij de feitelijke kansloosheid van vele migranten (taal, cultuur, gebrek aan opleiding), de misbruiken van asielrecht, en het ontbreken van een adequaat wettelijk kader om rechten en plichten van migranten evenwichtig te definiëren. Daar liggen de mensen wakker van. Wat zijn die VN bureaucraten toch een wereldvreemde bende.

LEES OOK

Biberbaer (CC-BY-SA-3.0)
Veertien cruciale punten of “wurgpunten” in de wereldwijde voedselhandel vormen een onderbelicht maar daarom niet minder belangrijk aspect van de globale voedselzekerheid.
© Heriberto Paredes
Een Mexicaanse geneticus die in Gent doctoreerde sleutelt aan een avocadosoort die de dominantie van Mexico op de wereldmarkt moet consolideren.
NASA/Kathryn Hansen (CC0)
De volgende generatie wacht een klimaatrekening van zo’n 500.000 miljard euro, als de CO2-uitstoot niet snel drastisch wordt teruggedrongen.
Public domain (CC0
Gebrek aan geld is een van de grootste uitdagingen voor de 47 Minst Ontwikkelde Landen (LDC’s) in de wereld om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te implementeren, staat in een nieuw VN-rapport.
Nooit meer tonen X

Ontdek

MO*nieuwsbrieven

Schrijf je in op onze gratis nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

Facebook/Twitter

Blijf op de hoogte van het belangrijkste mondiaal nieuws.

MO*magazine

Abonneer je op ons unieke kwartaalmagazine voor slechts € 28.

Een abonnement nemen

MO*papers

Abonneer je op de gratis digitale achtergronddossiers (pdf) over actuele mondiale thema’s.