02.03

10 jaar Arabische Lente

Dinsdag 2 maart 2021 vanaf 20u via Facebook Live.

Eoos en Politika slaan de handen in elkaar voor een panelgesprek ter gelegenheid van 10 jaar Arabische Lente. Tien jaar geleden begon in de Arabische wereld, met name in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een golf van grootschalige betogingen en protesten, massale burgerlijke ongehoorzaamheid en gewapende opstanden. Wat begon met een zelfverbranding in Tunesië, leidde tot meerdere gewijzigde, omvergeworpen en/of ten val gebrachte regeringen in o.a. Tunesië, Egypte, Libië en Jemen. In Syrië en Irak brak dan weer een voortdurende burgeroorlog uit. Grootmachten haastten zich om zich in te mengen in het conflict. Bijna 250.000 mensen lieten het leven in hun strijd voor werk, voedsel, een einde aan corruptie, meer politieke vrijheid, democratie en mensenrechten.

Tien jaar later maken we de balans op. Is er sprake van verbeterde economische omstandigheden en democratische concessies, of is uit deze chaos alleen maar meer chaos geboren? Is een doorprikte democratische droom de juiste manier om naar de resultaten van de Arabische Lente te kijken? Thema’s die aan bod komen zijn de sociale oorzaken die aan de grondslag liggen van de onvrede, het proces van internationale interventie, de rol van massamedia en de politieke uitkomst met focus op democratie vs. autoritarisme. Experten ter zake zullen een uiteenzetting geven om vervolgens met elkaar in debat te gaan en vragen van het publiek te beantwoorden.

Sprekers

- Umar Ryad is hoogleraar Arabistiek en Islamkunde. Zijn onderzoek richt zich op moderne islamitische intellectuele en religieuze geschiedenis, netwerken van islamitische hervormers en pan-islamitische bewegingen.
 — Ragnar Weilandt is onderzoeker bij Leuven International and European Studies (LINES). Zijn onderzoek richt zich op extern optreden van de EU, Euro-mediterrane betrekkingen en de politiek en internationale betrekkingen van West-Azië en Noord-Afrika.
 — Peter Verlinden is journalist, antropoloog en communicatiewetenschapper. Hij doceert ‘Media en Internationale Conflicten’ aan de KU Leuven.

Te volgen via Facebook Live op deze pagina.

dinsdag, 2 maart, 2021 - 20:00