Aurélien Atidegla, PASCIB

Geen vooruitgang in Afrika zonder een sterke staat en een stevig georganiseerd middenveld. Maar wat weten we eigenlijk over de civiele organisaties in Afrika? MO* sprak de voorbije dagen met acht leiders van het Afrikaanse middenveld over de uitdagingen waar hun land mee te maken heeft, hoe zij de toekomst zien en welke rol Europa daarin kan spelen.

Wat is de belangrijkste uitdaging voor Benin?

Aurélien Atidegla (PASCIB): Benins grootste uitdaging is de strijd tegen de armoede. Deze kan enkel effectief aangepakt worden met een beleid gebaseerd op de mensenrechten, met name het recht op meningsuiting. Er zijn twee dingen nodig om tot echte resultaten te komen, namelijk goed bestuur en de creatie van dialoogruimtes, kaders waarbinnen overheid, civil society en media kunnen overleggen.

Wat zal de toekomst brengen voor Benin?

De impact van het politieke beleid is verbonden met de principes van de democratie, van de controle die de bevolking kan uitoefenen op de beslissingen. Hierover ben ik niet optimistisch, maar alles is nog niet verloren. De overheid ziet de civil society nog te veel als een tegenstander. Dit moet veranderen, we hebben immers dezelfde doelen, we moeten dus ook samen aan verbetering werken.

Welke rol kan Europa spelen?

Europa’s rol is cruciaal. Afrika en Europa hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, en ook onze toekomst is verbonden. De civil society in Benin heeft de financiële steun van Europa nodig om onafhankelijk en kritisch te kunnen blijven ten opzichte van de Beninse overheid. Daarnaast is er nood aan een echte dialoog met de EU, vandaag gebeurt het nog al te vaak dat er wel naar de mening van de ngo’s gevraagd wordt, maar die aanbevelingen vervolgens genegeerd worden bij het uitwerken van de ontwikkelingspolitiek.

Met het label ‘ACS’ (Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan) duidt de Europese Unie een diverse groep landen aan die  een gemeenschappelijk verleden hebben als Europese kolonie. Vanaf het tijdperk van hun onafhankelijkheid tot vandaag sloot eerst de EEG en later de EU een aantal verdragen met deze groep, die de basislijnen vormen van de Europese ontwikkelingshulp aan deze landen. Ze verlenen de betrokken landen een aantal voordelen die partnerlanden in Zuid-Amerika of Azië niet hebben. Die akkoorden kwamen onder druk door de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie die dergelijke discriminatie niet toestaan.
 
Het meest recente akkoord is dat van Cotonou. Dat verschilt van de voorgaande Lomé-akkoorden door de nadruk die gelegd wordt op het belang van het maatschappelijk middenveld voor de ontwikkeling van een land. Meer specifiek richt men zich op organisaties met politieke en maatschappelijke doelen die niet tot de overheid of de privé-sector behoren, zoals vrouwenrechtenorganisaties, milieuverenigingen, boerenbewegingen of ook vakbonden. Het verdrag van Cotonou werd getekend in 2000 en loopt nog tot 2020. Ondertussen zijn we al over de helft van deze termijn en is er nog geen nieuw samenwerkingsverdrag in de maak. Om daarover overleg te plegen, inviteerden de grote Europese Noord-Zuidbewegingen zoals 11.11.11 hun partners uit Afrika.
 
MO* maakte van de gelegenheid gebruik om bij middenveldleiders van verschillende Afrikaanse landen te polsen naar hun menig over de uitdagingen waar hun land mee te maken heeft, hoe zij de toekomst zien en welke rol Europa daarin kan spelen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur