De verzorgingsstaat is dood. Leve de veiligheidsstaat!

De gevangenissen zitten overvol van Los Angeles tot Johannesburg en van Sint-Gillis tot Shanghai. De kosten voor het opsluiten van steeds meer mensen stijgen exponentieel, terwijl de overheid overal o ...

Gevangenissen in Latijns-Amerika

Eind februari gingen in de Braziliaanse staat São Paulo tienduizenden gedetineerden tegelijk aan het muiten. Het is bijlange niet de eerste keert dat ketel overkookt maar dankzij de mobilofonie kunnen ...

Gevangenissen zijn vergeetputten

De harde aanpak van misdaad is een dure mislukking, daarover zijn de meeste rechters, gevangenisautoriteiten en politici het eens in Nieuw-Zeeland. Hun antwoord ligt niet in een zachte, maar in een ge ...

Schuld, schande en verzoening

Als antwoord op het falen van het gerecht grijpen indiaanse dorpen in het zuiden van Mexico naar praktijken uit het traditionele gewoonterecht. Hoewel dit op vele plaatsen is uitgehold, biedt de grond ...

Een vreemd feest komt thuis

Feest in mei, dat geurt naar Gorter en Scherpenheuvel. De voorbije jaren veranderde echter de geur en meteen ook de kleur van de Europese meimaand. De nieuwe lente wordt voortaan ingeluid met klanken ...

Een festival in vele talen

Diversiteit, culturele dialoog en identiteitsvorming over alle grenzen heen: dat zijn de centrale begrippen waarmee de Antwerpse moussem zich aankondigt. Het zou zo uit een folder van het Brusselse Ku ...

Verbondenheid als antwoord op delinquentie

Wat is crimineel gedrag? Is de wet wel rechtvaardig? Is alleen de delinquent verantwoordelijk voor zijn misdaad? Met dit soort vragen begon Anouk Depuydt aan haar studie criminologie. Het zoeken naa ...

De droom der traagheid

Longlac, Canada, 1998. In het algemeen gesproken was het geen onverdeeld genoegen om in Canada indianen te ontmoeten. Ze verkeerden in een laveloze staat, stonden te ruziën met hun wederhelft, ze ware ...

De kracht van diversiteit

'Ik heb het idee dat ik als allochtoon in mijn eigen straatje moet blijven en het niet over iets groters mag hebben, want dan raakt de buitenwereld in de war. Ik mag alleen antwoorden geven op problem ...

Een festival met meerwaarde?

De provincie Antwerpen swingt op mondiale ritmes en het provinciebestuur danst vrolijk mee. Tenminste, die indruk ontstaat door de jarenlange steun die het wereldmuziekfestival Mano Mundo krijgt van d ...

Het wereldbeeld van Jean Bosco Safari

Jean Bosco Safari is een wandelende, dansende, zingende en denkende getuige van het Belgische koloniale verleden. Rwanda en België: één safari! Weinig Bekende Vlamingen hebben zoveel wereldbeeld in hu ...

Virtuele realiteit

De boeken die ik de jongste jaren lees, hebben inhoudstafels. Overzichtelijke opsommingen van thema’s en auteurs vooraan, pagina’s vol voetnoten en literatuurlijsten achteraan. Vroeger was dat anders. ...

Pagina's