Kirgizië: elke dag wat minder GOS, wat meer Azië

‘Ik ben zelf ingenieur van opleiding. In het begin van de jaren negentig, toen het politiek mogelijk werd en ik me dat financiëel nog kon veroorloven, heb ik een reis van een aantal maanden door India ...

'Verderdewereldlijking' van het voormalige Oostblok?

Als ik mijzelf de vraag stel of er sprake is van een ‘verderdewereldlijking’ van het voormalige Oostblok, dan komen er twee beelden bij mij op. Het ene beeld is dat van mensen, overal in de voormalige ...

Het vroegere Oostblok, op weg naar de zoveelste wereld

Kent Oost-Europa met Wladimir Poetin het begin van een economische en sociale heropleving en wordt daarmee een proces van ‘tiermondisering’ afgeremd of zelfs afgebroken? Poetin wekt tegenover zijn eig ...

Centraal-Europa, een periferie van de Europese Unie?

De euforie, die Centraal-Europa kenmerkte na het slopen van de Berlijnse muur en het einde van de koude oorlog, is misschien niet in wanhoop omgeslagen maar de realiteit van tien jaar markteconomie he ...

Het sociale luik van de omwenteling in Oost-europa

In het postcommunistische Oost-Europa is het handhaven van sociale verworvenheden en het verzekeren van een sociaal minimum allesbehalve een sinecure. De armoede, de werkloosheid en de inkomensongelij ...

Revolutie of restauratie?

Meer dan tien jaar geleden werd het communisme ‘afgezworen’ in de landen van Centraal- en Oost-Europa. Het blijkt steeds duidelijker hoe vreemd de politieke en sociale evolutie nadien in deze landen i ...

Verplichte uitwijzing naar discriminatie

Over bijna heel Oost-Europa worden Roma het leven ondraaglijk gemaakt. Vooral in Roemenië en Slovakije leven de zigeuners in mensonwaardige omstandigheden. De Roma van Kosovo zijn er nog erger aan toe ...
CC ceronne
Interview

Carlos Fuentes: een grenzeloze behoefte aan verscheidenheid

Precies op het afgesproken uur wandelt hij de onthaalruimte van het hotel binnen. Zoveel stiptheid past niet in het cliché dat we van latino's hebben. Carlos Fuentes past dan ook in geen enkel schuifj ...

Irma Prado: mensen willen de poppetjes voelen

‘Dit is de geschiedenis van mijn volk, vastgelegd met naald en draad.' Irma Prado legt haar hand op een stapel kleurig geborduurde wandtapijtjes. Irma is Chileense. Ze ontvluchtte haar land in novembe ...

Radio Kuregem

‘Pourquoi le boxing, monsieur Diallo?’ ‘Wel, ik was jong en impulsief en ...’ Bea Diallo, een Belg van Guinese afkomst en wereldkampioen boksen bij de middengewichten, diept achter de microfoon een ge ...

Vredesweek: participatie is de sleutel

De vredesbeweging praat al lang niet meer alleen over kernkoppen en conventionele troepensterkte. De manier waarop mensen in eigen land samenleven vindt men minstens zo belangrijk als de ontwapeningsg ...

Meer stemmen, meer vreugde

Het is alweer van de late Middeleeuwen geleden maar deze maand is het zo ver. De meerstemmige muziek beheerst de agenda van de culturele centra en wie weet straks ook de hitlijsten. Wereldwijd Magazi ...

Pagina's