Nieuws

Kwade schulden achilleshiel van Chinese economie - ANALYSE

De Chinese economie zal dit jaar waarschijnlijk met bijna 8 procent groeien en blijft volgens een recente voorspelling van de OESO ook in 2003 en 2004 met groeicijfers van resp. 7,5 en 6,9 procent alle andere grote economieën in de schaduw stelen. Maar China stapelt intussen wel 'kwade schulden' op - leningen die waarschijnlijk nooit zullen worden ...
Nieuws

Veel weerstand tegen VS-voorstel voor vrijhandel innijverheidsgoederen

Lang niet iedereen is enthousiast over hetAmerikaanse voorstel om de invoertarieven op industrie - enconsumptiegoederen tegen 2015 wereldwijd tot nul terug te brengen.Amerikaanse textielproducenten vrezen ten onder te gaan. De Europese Unie enJapan vinden een betere toegang tot de Amerikaanse markt aanlokkelijk, maarde EU zou de invoertarieven toch ...
Nieuws

Servië loopt verder leeg

Jonge Serviërs houden het voor bekeken in eigen land. Een vijfde van alle universiteitstudenten heeft vaste plannen om te emigreren, en meer dan de helft van hun medestudenten kijkt uit naar een kans om ook naar het buitenland te vertrekken. Na de exodus van de jaren 90 is Servië opnieuw op weg om een groot deel van zijn meest beloftevolle inwoners ...
Nieuws

Rijke landen boycotten VN-onderzoek naar discriminatiezwarten

In Genève is deze week een nieuwe VN-Werkgroepover Mensen van Afrikaanse Afkomst van start gegaan. Zondervertegenwoordiger uit de industrielanden evenwel: de rijke landen zijnblijkbaar niet opgezet met het nieuwe VN-orgaan dat de discriminatie vanmensen van Afrikaanse oorsprong onderzoekt. De nieuwe werkgroep - die in april vorig jaar op initiatie ...
Nieuws

Ngo's hebben gemengde gevoelens bij meer ontwikkelingshulpvoor minder landen

Amerikaanse ontwikkelingsexperts enniet-gouvernementele organisaties (ngo's) reageren gemengd op de plannen vande regering-Bush om vanaf 2004 meer ontwikkelingshulp vrij te maken voor eenselecte groep van arme landen. Voorstanders zijn blij met de verhoging vande budgetten en geloven dat de efficiëntie van de hulpverlening zaltoenemen. Maar critici ...
Nieuws

Oceanen almaar zieker op 20ste verjaardag Wet van de Zee

Het gaat niet goed met de wereldzeeën:vervuiling en overbevissing nemen toe, cruciale kustgebieden en koraalriffentakelen af en piraterij en grootschalige smokkeloperaties doen afbreuk aanhet imago van de zee als ideale transportweg. De Wet van de Zee, een 20 jaargeleden ondertekende VN-conventie, heeft die toename van die problemen nietkunnen stop ...
Nieuws

Laat offensief tegen de honger in Tucumán

De Argentijnse regering is maandag eendeur-aan-deur campagne tegen de honger begonnen in de noordwestelijkeprovincie Tucumán. Beelden van uitgemergelde kinderen in die provincie zijnde voorbije twee weken de wereld rondgegaan. Maar critici zeggen dat deverarmde bevolking in Tucumán jarenlang aan haar lot was overgelaten.
Nieuws

Miss World krijgt naweeën van Nigeria tot Engeland

Gisteren (maandag) werden meer dan 200 kisten opgehaald voor een massabegrafenis in Kaduna. In de stad waar vorige week rellen uitbraken tussen christenen en moslims, probeert het Rode Kruis de rampzalige gevolgen van de Miss World verkiezing binnen de perken te houden: zo'n 7.000 gezinnen moesten een onderkomen zoeken nadat ze uit hun huis werden ...
Nieuws

Studenteprotest krijgt algemene bijval

Het protest tegen het regime van president Jean Bertrand Aristide neemt met de dag toe in het straatarme Haïti. Haïtiaanse studenten en oppositiepartijen organiseerden de jongste weken een hele reeks demonstraties omwille van uiteenlopende politieke motieven. Ze protesteerden tegen de schendingen van de mensenrechten, de beknotting van de universit ...
Nieuws

Strijd tegen de corruptie fel verzwakt

In het Nicaraguaanse parlement is al viermaanden lang geen meerderheid gevonden om een einde te maken aan deonschendbaarheid van volksvertegenwoordiger en voormalig president ArnoldoAlemán. Alemán wordt er door een onderzoeksrechter van beschuldigd tijdenszijn presidentschap tussen 1997 en 2002 100 miljoen dollar uit de staatskaste hebben ontvreemd ...
Nieuws

'President van de inheemsen' moet schipperen - analyse

De overwinning van de linkse ex-kolonel Lucio Gutiérrez in de Ecuadoraanse verkiezingen van zondag wordt op gejuich onthaald bij de beweging der inheemsen. De machtige inheemse koepelorganisatie CONAIE wil de nieuwe regering alle politieke steun verlenen die ze op de been kan brengen. De inheemse beweging wil verregaande veranderingen in dit land, ...
Nieuws

Heibel over elfde vrouw van koning Mswati

Politiek in het bijna volledig doorZuid-Afrikaans grondgebied omgeven koninkrijk Swaziland is eenonwaarschijnlijk vat van tegenstrijdigheden tussen traditie en moderniteit.Dat bleek eens te meer toen de moeder van het meisje dat door koning Mswatials elfde vrouw werd gekozen naar de rechter stapte en de vorst aanklaagdewegens ontvoering. Uiteindeli ...

Pagina's