Samenwerkingsontwikkeling van Zuid tot Zuid

Een halve eeuw geleden scheurden de meeste Afrikaanse en Aziatische landen zich af van hun koloniale heersers. In de euforie van de hervonden vrijheid droomden ze van een Nieuwe Wereldorde. Maar zowel ...

Guy Verhofstadt: herverdelen van welvaart

Het was een opmerkelijke uitspraak van premier Guy Verhofstadt, deze zomer in Humo. Na het drama met de Chinese asielzoekers in Dover zei hij: 'Dat betekent dat we een aantal verworvenheden en zekerhe ...

Het wereldbeeld van Moses Isegawa

"Het wereldbeeld van…" is een nieuwe serie interviews in Wereldwijd Magazine. We vertrekken van zestig beelden die de redactie koos uit de 80.000 dia's in onze kasten. De gast kiest er drie foto's uit ...

De kleur van veiligheid

Er wordt goed voor mijn veiligheid gezorgd. Dat moet, want volgens de peilingen voel ik me steeds minder op mijn gemak in de straten en wijken waar ik woon en werk. Ik blijk dringend behoefte te hebbe ...

De rechtbank als wapen

Wij zijn tenminste niet op straat aan het vechten. Nee, wij Amerikanen stappen naar de rechtbank’(Frank Cerabino, Columnist van de Palm Beach Post)

Arbeidsgeschillen voortaan binnen een juridisch kader behandeld?

Men leert stilaan leven met de idee dat in België de werkgever bij staking in zijn onderneming prompt naar de rechtbank van eerste aanleg stapt, om de voorzitter recht te horen spreken in een geding o ...

Den Haag, Arusha, Rome. De internationale strafgerechtshoven

Op 17 juli 1998 keurden 120 staten het Statuut van Rome (1) goed. Daarmee bereikt het streven om te komen tot de oprichting van een permanent internationaal strafhof (International Criminal Court, hie ...

Mensenrechten: juridisering en universele consensus

Mensenrechten zijn per definitie universeel. Het zijn de rechten van alle mensen, waar ook ter wereld. Niet toevallig is de moedertekst van de internationale mensenrechten de Universele Verklaring van ...

Tussen droom en daad staan te weinig wetten en veel praktische bezwaren

Kleding is zonder twijfel één van de meest tastbare producten van de economische globalisering waar iedereen mee te maken heeft. Vooral de laatste vijftien jaar kende de internationale kledinghandel e ...

Geschillenbeslechting in de wereldhandelsorganisatie: over macht en machteloosheid

De oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ('WTO') in januari 1995 wekte hoge verwachtingen. 'Het oude GATT is dood, leve de WTO' (1), zo luidde het. Het tijdperk van de Algemene Overeenkomst betre ...

'Affirmative action': efficiënt actiemiddel of tweesnijdend zwaard?

Affirmative action is een zeer geladen term, niet in het minst omdat hij voor ieder een andere betekenis lijkt te hebben. Daarom wordt voor het doel van dit artikel volgende omschrijving gehanteerd: a ...

Een hof voor alle Indiërs?

Eind jaren zeventig was de Indiase advocate Hingorani gechoqueerd door een krantenartikel waaruit bleek dat mannen, vrouwen en kinderen soms tot tien jaar in de gevangenis vastgehouden werden vóór een ...

Pagina's