De ondraaglijk trage vrede

Bijna een jaar geleden ondertekenden regering en guerrilla in Guatemala vredesakkoorden. De problemen die na zesendertig jaar burgeroorlog de kop opsteken, lijken echter onoverzichtelijk en opgekropte ...

Vrouwen verslaan armoede

Arme vrouwen zijn in Vlaanderen vaak onzichtbaar. Toch zijn het deze vrouwen die met kracht en een grote dosis moed en trots elke dag strijd leveren. Ze vechten om hun gekortwiekte bestaan leefbaar te ...

Getest op het slagveld

Wapenhandel blijft een winstgevende zaak voor de producenten die bijna allemaal in Europa of de VS gevestigd zijn. Toch werkt de Derde Wereld aan een inhaaloperatie. Als gelijkheid in welvaart onmogel ...

'In de taal overwint de mens de Goden'

Wannes van de Velde is in Vlaanderen de meest hedendaagse van de traditionele zangers en de meest wereldwijde van de volkszangers. Hij deelt zijn Antwerpse stadsliederen en zijn flamenco-liefde, zijn ...

Het ongeloof van de kerk

De paus bezoekt over enkele dagen Rio de Janeiro. President Cardoso is daar niet zo gelukkig mee sedert de Braziliaanse bisschoppen zijn neoliberaal beleid onder vuur nemen.

Tijuana: vrouwen op de grens

De grens tussen Mexico en de Verenigde Staten is vanouds een heel geladen plek. Blank en bruin, rijk en arm, Engels en Spaans botsen er met elkaar. De voorbije jaren is er een indrukwekkende economisc ...

Hardlopers roken niet

België en Marokko willen samenwerken om de drugshandel, de georganiseerde misdaad en de clandestiene immigratie te bestrijden. Voor Europa staat de stabiliteit op het spel, maar voor Marokko zijn de p ...

De mystiek van schone kleren, erotiek en vallende bladeren

De Hamburgse haven heeft iets hallucinants in het donker van het onweer. Hooguitstekende kraanarmen waken over de Elbemonding, als een ingehouden bataljon soldaten dat wacht op het signaal om toe te s ...

'Ik heb lak aan mijn Afrikaanse identiteit

Sembène Ousmane is een grote mijnheer in de wereld van literatuur en film. Hij gaf beide kunstvormen een eigen Afrikaans gezicht. Zijn eerste roman verscheen veertig jaar geleden en zijn eerste film m ...

Alleen de doden zijn ongewapend

Burundi lijkt een kankerpatiënt te zijn geworden. In de berichtgeving wisselen sprankels hoop af met jobstijdingen. Vrienden rond het ziekbed zijn er nauwelijks.

Mgr. Samuel Ruiz: de bevrijdende kracht van Heidense symbolen

De oorspronkelijke bewoners van de Amerikas hebben genoeg van betutteling, in welke mooie vorm die ook verpakt mag zijn. Het christendom mag niet de fout begaan te denken dat het die historische werk ...

De snelweg naar een volledig verbod op antipersoonsmijnen

Een volledig verbod op antipersoonsmijnen ligt binnen handbereik. Op nauwelijks vijf jaar tijd groeide wereldwijd een enorme bewustwording van het probleem van landmijnen en van de nood aan een algehe ...

Pagina's