Bill Gates, ggo’s en de strijd tegen honger

Hans Wetzels kreeg een onderzoeksbeurs van MO*.

Jaaroverzicht 2016

De artikels die het meest gelezen zijn, zijn misschien niet altijd het meest belangwekkend of het mooist geschreven, maar ze geven bij een blad als MO* toch goed aan wat er leefde in 2016.

‘Liefste 2017,...’

We weten dat 2017 zich niet bepaald aandient als een jaar vol belofte op beterschap.

RIP liberale wereldorde?

Democratie, rechtsstaat en markteconomie: dat is de maatschappelijke drievuldigheid die een kwarteeuw lang de eeuwigheid leek te hebben.

Klimaattop Marrakech

De klimaattop van de daden, dat moet de COP22 in Marrakech worden.

De circulaire economie

Vrijdag 28 oktober organiseerden een aantal Vlaamse middenveldorganisaties het Transitiefestival.

De Amerikaanse muur

Donald Trump belooft dat hij, als president, een muur zal bouwen tussen de VS en Mexico, en dat Mexico die zal betalen.

Turkse noodtoestanden in België

Na de poging tot een staatsgreep in Turkije riep de regerende AK-Partij de algemene noodtoestand uit over Turkije. Intussen werd die met nog eens drie extra maanden verlengd.

Vrede voor Colombia

Na tweeënvijftig jaar gewapend conflict en bijna vier jaar onderhandelen is het zo ver: De Colombiaanse regering en de FARC-rebellen bereikten een vredesakkoord.

Van wie is de stad?

Tegen 2050 zal het aantal mensen dat in steden woont verdubbeld zijn. Dat maakt verstedelijking tot een van de grote transformatietrends van de 21ste eeuw.

Op de Oekraïense frontlijn

Het conflict in Oekraïne laait op. MO* trok naar de frontlijn: Donetsk richt zich op Rusland, Odessa op het Westen.

Afrika werkt

Neen, Afrika is geen hopeloos continent dat afhankelijk is van buitenlandse hulp. Afrika is een continent dat werkt, met mannen en vrouwen (en vaak  kinderen) die heel hard werken.

Pagina's