CHANGEZ!

In een tijd met groeiende polarisatie, geo-politieke instabiliteit en een verminderd vertrouwen in instituties, zijn er mensen die echte verandering willen.

Tunesië, zeven magere jaren sinds de lente

Zeven jaar na de zogenaamde Arabische lente is er weer heel wat sociaal protest in Tunesië. Wat is er al die tijd veranderd? 

Angst en protest in Marokko

Sinds de dood van visverkoper Mohcine Fikri twee jaar geleden, is de roep om beter bestuur, tegen corruptie en voor meer sociale bescherming sterk toegenomen.

Beste wensen, 2018

De jaarwende levert altijd momenten van reflectie en vooruitblikken op. De MO*redactie zette zich zoals vanouds voor een wit papier, versierd met kerstballen en kunstmatige sneeuw.

Écht nieuws

Een pleidooi voor écht nieuws gaat niet alleen over het weerleggen van vals nieuws, maar vooral over de kerntaak van journalistiek: vanuit een kritische houding tegenover propaganda – van ove

Rusland 1917-2017

Hoe gaat Rusland om met de revoluties van 1917?

Zuid helpt zuid

Heel wat nieuwere “zuid-zuid” initiatieven hebben het potentieel om de klassieke noord-zuid samenwerkingsverbanden tussen landen ingrijpend te beïnvloeden.  Zetten z

Circus is leren leven

Een uitwisseling tussen de circusschool in Molenbeek en de circusschool uit Ramallah levert rijke inzichten op over het leven in de twee samenlevingen.

Europese dumping als oorzaak van migratie?

Europa dumpt massaal tomaten en kippen op de Afrikaanse markt.

Vrouwen aan de macht

Dat vrouwen nog op veel vlakken moeten vechten voor gelijke rechten is duidelijk.

Europese visvangst in West-Afrika

Europa onderhoudt visakkoorden met acht West-Afrikaanse landen. Goed tien jaar geleden gooide buurland Senegal de meeste buitenlandse reders buiten: Europese schepen vissen er nu enkel op tonijn.

Toekomst voor Congo?

Bij jong en oud heerst er veel pessimisme over Congo.

Pagina's