Nederlandse gemeenten voelen zich genoodzaakt Roundup te gebruiken

Meerdere Nederlandse gemeenten gebruiken het controversiële bestrijdingsmiddel glyfosaat in hun gevecht tegen de gevreesde Japanse duizendknoop. De Europese Commissie is nog in overleg rond een mogelijke licentieverlenging voor het gif. Veel gemeenten wachten de uitkomst echter niet af en spuiten gewoon verder.

Waywuwei (cc: BY-ND 2.0)

Om de verspreiding van de Japanse duizendknoop in te dijken, zien sommige Nederlandse gemeentes zich toch genoodzaakt om het controversiële bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto te gebruiken.

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende en snelgroeiende plant die alles op zijn pad beschadigt. Planten, wegen, tunnels, funderingen van huizen; alles moet wijken voor de wortels van de plant. Volgens de Nederlandse groenbeheerder Christel Tijhuis kan de schade daarbij oplopen tot een half miljard euro.

Een aantal Nederlandse gemeenten voelt zich gedwongen om het mogelijk gevaarlijke bestrijdingsmiddel glyfosaat, beter bekend als Roundup van Monsanto, te gebruiken om verdere verspreiding van de plant tegen te gaan.

Veel onduidelijkheid

Er heerst onduidelijkheid over het gevaar van glyfosaat, met name voor de volksgezondheid. Het IARC, een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelde in een rapport dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is voor mensen, terwijl de European Food Security Authority (EFSA) en het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) juist vaststelden dat dit niet het geval is.

Het burgerinitiatief European Citizens’ Initiative verzamelde meer dan 1,3 miljoen handtekeningen van bezorgde burgers voor een verbod op glyfosaat.

Glyfosaat leidt tot hoofdbrekens bij de Europese Commissie. Uiterlijk december dit jaar moet die een beslissing nemen over een licentieverlenging van het landbouwgif. De Commissie is voorstander van een tienjarige licentieverlenging, en zoekt daarvoor steun bij de Europese lidstaten. Maar de beslissing ligt zeer gevoelig en glyfosaat komt steeds sterker onder vuur. te liggen. Het burgerinitiatief European Citizens’ Initiative verzamelde meer dan 1,3 miljoen handtekeningen van bezorgde burgers voor een verbod op glyfosaat.

En er is meer aan de hand. Bij de tegenstrijdige conclusies zou belangenverstrengeling en gesjoemel met wetenschap een rol spelen. Zo baseerde de Europese Unie zich bij haar beoordeling van glyfosaat op een studie die door wetenschappers van Monsanto werd ‘herontworpen’ om zo een wenselijke uitkomst te krijgen. Ook had Monsanto een flinke vinger in de pap bij de totstandkoming van het rapport van de EFSA. Het bedrijf schreef in grote lijnen zelfs de letterlijke tekst van het rapport, dat werd aangevuld door het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) en vervolgens goedgekeurd door de EFSA.

Enige effectieve methode?

In de Nederlandse gemeente Amersfoort komt de Japanse duizendknoop op grote schaal voor. Volgens Amersfoort is ‘de inzet van een glyfosaathoudende onkruidbestrijder de enige effectieve en betaalbare methode om de planten te bestrijden’. De gemeenten Enschede en Alphen aan de Rijn zien ook geen andere uitweg, hoewel ze zeggen principieel tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te zijn.

In België keurde een bevoegde commissie van het Vlaams Parlement in juni een verbod goed op de verkoop van Roundup aan particulieren.

De gemeenten baseren hun besluit grotendeels op veldonderzoek van de Stichting Probos, waarbij een aantal jaren op verschillende locaties werd gekeken naar de effectiviteit van diverse bestrijdingsmethoden tegen de Japanse duizendknoop. Hieruit bleek dat een injectie van glyfosaat in de stengel van de plant de meest effectieve methode is om deze uit te roeien.

In België keurde een bevoegde commissie van het Vlaams Parlement in juni een verbod goed op de verkoop van Roundup aan particulieren. Na de beslissing van de regering zou het verbod ten vroegste van kracht worden in september of oktober.

Bron: OneWorld

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift