150.000 boeren verliezen oogst in Syrië wegens droogte

In Syrië heerst momenteel de ergste droogte in veertig jaar. Het VN Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) zegt dat tot een miljoen mensen geholpen dienen te worden. Ze hoopt hiervoor 20,2 miljoen dollar bij elkaar te brengen.
Om de impact van de droogte te meten op de productie van gewassen en vegetatie, de veeteelt, kwetsbare groepen, herders en het gezinsinkomen werd tussen 11 en 25 augustus een studie uitgevoerd. Vijf VN-organisaties werkten hiervoor samen.
“150.000 boeren, die driekwart miljoen mensen vertegenwoordigen, zijn hun oogst volledig kwijt,” zei Elizabeth Byrs, een woordvoerster van OCHA. “De impact is het grootst voor de boeren die geen zaden kunnen herwinnen om het volgende seizoen te planten.”
OCHA lanceerde begin oktober dan ook een oproep om 20,2 miljoen dollar (14,8 miljoen euro) bij elkaar te brengen “om met regeringspartners en ngo’s tot een miljoen mensen te helpen die door de droogte getroffen zijn, en dit voor een periode van een half jaar.” Volgend voorjaar zullen de gewassen die in oktober gezaaid worden, geoogst kunnen worden, als de regens geen tweede jaar op rij uitblijven tenminste.

50.000 herders zonder veeDe tarweoogst van dit jaar wordt geschat op 2,5 miljoen ton, veertig procent minder dan verleden jaar. Daardoor is Syrië voor het eerst in vijftien jaar gedwongen tarwe in te voeren. De productie van linzen wordt geschat op slechts 40 procent van de opbrengst van 2007. Met de gerstoogst is het nog erger gesteld. Sommige economen schatten de opbrengst zelfs 90 procent kleiner dan vorig jaar. Dit heeft grote gevolgen voor het vee, waarvan het voedsel voor 60 procent uit gerst bestaat.
Bijna 80 procent van het landbouwgebied wordt niet geïrrigeerd en is afhankelijk van de regen. Het zijn vooral die gebieden waar de gevolgen van de droogte het grootst zijn. Van de gebieden die niet geïrrigeerd worden is de tarweproductie slechts 18 procent ten opzichte van die van 2007, bij linzen is dit 30 procent.
Vele veeboeren zagen geen andere optie dan hun vee te verkopen. Meer dan 50.000 herders zijn al hun vee kwijt en 47.000 herders verloren meer dan de helft van hun dieren.

Nieuwe bronnen van inkomstenLokale milieuactivisten vinden de huidige droogte geen toeval. “De droogte is een deel van de klimaatverandering,” zei Samir Safadi, voorzitter van de ngo Syrische Milieu Organisatie. “De droogtecyclus kwam vroeger elke 55 jaar voor, toen elke 27, toen elke 13, toen elke 7-8 jaar,” voegde hij er nog aan toe.
De Syrische regering heeft voorzien in gratis dierengeneesmiddelen en vaccins. Maar, waarschuwde de VN, de benodigde hulp gaat de capaciteiten van de regering te boven.
De VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zal onder andere tot 10.000 herders in Badia, in het oosten van Syrië, gedurende 2 maanden voorzien van dierenvoer. Het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zal zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten voor de meest kwetsbare landbouwers en herders.
Dertig procent van de Syriërs leeft van de landbouw. De gevraagde hulp is 17,4 procent van de officiële hulp die het land ontving in 2006, ofwel 0,035 procent van de persoonlijke rijkdom van de nieuwe rijkste Amerikaan Warren Buffett.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift