230 miljoen migranten in 2050, voorspelt IOM

Als je alle migranten in de wereld in één land
zou stoppen, zou dat ‘migrantenland’ na China, India, de VS en Indonesië het
vijfde grootste land ter wereld zijn. De wereld telt nu immers zo’n 175
miljoen migranten, zeggen nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM). Dat lijkt erg veel, maar het cijfer vertegenwoordigt
amper 2,9 procent van de wereldbevolking. In de toekomst zal het aantal
migranten nog toenemen, voorspelt de IOM, maar vreemd genoeg zullen het er
relatief gezien minder zijn. In 2050 zou de wereld 230 miljoen migranten
tellen, wat 2,6 procent is van de voorspelde wereldbevolking van 8,77
miljard.


Eén van de meest opvallende nieuwe trends in de migratie is de
‘vervrouwelijking’ van de traditioneel mannelijke migratiestromen: zo’n 47,5
procent van de migranten bestaat nu uit vrouwen. De cijfers zijn afkomstig
uit het Wereld Migratierapport van het IOM voor 2003, maar Gervais Appave,
het onderzoekshoofd van de internationale organisatie, gaf ze gisteren
(maandag) al vrij tijdens een vergadering van het internationale organisatie
in Genève.

In Oceanië komt 19,1 procent van de bevolking uit den vreemde. Dat dun
bevolkte werelddeel heeft verhoudingsgewijs het grootste aantal migranten,
ook al zijn het er slechts 5,8 miljoen. Noord-Amerika komt met 40,8 miljoen
migranten (13 procent van de bevolking) op de tweede plaats. Daarna volgen
Europa met 56,1 miljoen (7,7 procent van de Europese bevolking komt uit een
ander land), Afrika met 16,2 miljoen (2,1 procent) en Azië met 49,7 miljoen
(1,4 procent). Op de allerlaatste plaats komen Latijns-Amerika en de Cariben
met 5,9 miljoen, een regio die slechts 1,1 procent migratie kent. Voor de
duidelijkheid: onder migratie verstaat het IOM alle transnationale
migratiestromen, dus ook die tussen België en Nederland.

Het aantal migranten in de wereld blijft de laatste 50 jaar een scherp
stijgende curve volgen. Van 75 miljoen in 1965 (2,3 procent van de
wereldbevolking), gingen we in 1975 naar 84 miljoen (2,1 procent) en in 1985
naar 105 miljoen (2,2 procent). Het aantal migranten stijgt samen met de
groei van de wereldbevolking, maar houdt daar geen identiek gelijke tred
mee. De sprong van 105 miljoen migranten in naar 175 miljoen in 2002, is
tegelijk een sprong van 2,2 naar 2,9 procent van de wereldbevolking. Tegen
2050 zou dat percentage opnieuw dalen tot 2,6 procent.

De IOM wijt de stijging van het aantal migranten aan de economische
integratie en aan de economische, politieke en culturele globalisering. De
economische integratie en de vrijmaking van de handel spelen een grote rol
bij wat je de gewenste migratie zou kunnen noemen, maar anderzijds neemt ook
het aantal gelukzoekers toe door de sterke verspreiding van de elektronische
communicatie. Mensen zijn zich via bijvoorbeeld televisie bewust geworden
van de kansen in andere delen van de wereld, zegt Appave. Naast een groter
bewustzijn draagt ook de verbetering van het internationale transport bij
tot de grotere mobiliteit.

Het IOM herhaalt de klacht van ontwikkelingslanden dat de vrijmaking van
het personenverkeer geen gelijke tred houdt met de vooruitgang wat betreft
de vrijheid van goederen en kapitaal. Ondanks de internationale restricties
spelen migranten een belangrijke rol in de internationale economie. Ze
zorgen jaarlijks voor een geldstroom van meer dan 100 miljard dollar naar
hun thuisland, zegt Nilim Baruah van het IOM-kantoor in Genève. Meer dan 60
procent van dat bedrag gaat naar ontwikkelingslanden. Die rechtstreekse
geldstroom is zelfs groter dan de beperkte geldstroom die de officiële
ontwikkelingshulp oplevert - zo’n 50 miljard dollar.

Ndioro Ndiaye, de vice-directeurgeneraal van het IOM, vindt dat het belang
van die financiële transfers voor de arme landen onderschat wordt. Ndiaye
stelt dat de transfers van migranten naar hun thuisland, een belangrijke
impuls kunnen geven aan de economische en sociale ontwikkeling, als daarvoor
stimulansen en veiligheidsgaranties worden gegeven. Hij begrijpt niet dat
migratie als ontwikkelingsmiddel niet aan bod kwam op de
ontwikkelingsconferentie, in maart in het Mexicaanse Monterrey.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift