27.000 handtekeningen voor concrete aanpak racisme en discriminatie

Ook na de racistische moordaanslagen van 11 mei in Antwerpen doet de overheid te weinig om discriminatie en racisme structureel te bestrijden. Dat zeggen de academici die vorige maand de oproep- en platformtekst ‘Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid’ lanceerden. Vandaag overhandigen ze een petitie met meer dan 27.000 handtekeningen aan minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont.
Negen dagen na de racistische moorden in Antwerpen deed een tiental professoren en onderzoekers van de universiteiten van Gent, Leuven Brussel een oproep. “Omdat racisme en discriminatie niet verdwijnen zonder structurele maatregelen”, zegt KUL-socioloog Albert Martens. “Vergelijkend onderzoek leert ons dat de discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt de jongste zes jaar erger is geworden.”

De petitie die vanavond (23 juni) aan minister Dupont overhandigd wordt, kon op veel bijval rekenen vanuit de culturele sector, onder meer van allochtone verenigingen en auteurs. De ondertekenaars vragen een tussenkomst die méér is dan een vage oproep tot tolerantie en geweldloosheid: “praktijktesten, contractclausules en aanwervingsquota, te beginnen bij de overheid, zijn middelen om de systematische uitsluiting van etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bestrijden.” De overheid moet als werkgever het goede voorbeeld geven, zegt de petitietekst, met “afdwingbare cijfers”.

Naast praktische bezwaren – bijvoorbeeld het feit beleidsmakers niet kunnen werken met een éénvormige definitie van de kansengroep ‘allochtonen’ – is er ook veel politieke onenigheid. Zo kibbelen de regeringspartijen al enkele jaren over de uitvoering van de fameuze praktijktest die sinds 2003 ingeschreven staat in de antidiscriminatiewet. Die wet wil experts erkennen die kunnen toekijken op discriminatietests. Volgens de voorstanders kan zo objectief worden vastgesteld of een allochtone testgroep op de woonmarkt, op de arbeidsmarkt of in het uitgangsleven dezelfde behandeling krijgt als een autochtone testgroep.

Geen enkele Vlaamse regeringspartij neemt voorlopig een duidelijke stelling in. De kwestie leidde zelfs tot een rel tussen premier Guy Verhofstadt en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, één van de pleitbezorgers van de praktijktest.

Minister Dupont, die het idee lanceerde, blijft optimistisch. “De volledige regering staat achter de praktijktest. Het bewijs daarvan is dat hij nog steeds in de antidiscriminatiewet staat”, zegt een woordvoerder. “Enkel over de vraag wie de testverantwoordelijke wordt (een deurwaarder of speciaal opgeleide experts, red.) is er nog geen overeenstemming”.

KUL-antropologe Bambi Ceuppens, één van de initiatiefnemers van de petitie, trekt de bedoelingen van paars in twijfel. “Ze hebben de moed niet om de praktijktest uit te voeren.”

Minister Dupont zal naar eigen zeggen geen nieuwe maatregelen aankondigen bij de overhandiging van de petitie. De minister van Maatschappelijke Integratie nam eerder al het initiatief om de wetgeving rond racisme en discriminatie te harmoniseren. Net voor de Stille Mars keurde de ministerraad drie voorontwerpen goed om de bestraffing van racisme, extremisme en xenofobie en de bestrijding van discriminatie daadkrachtiger aan te kunnen pakken. De Raad van State moet na het zomerreces klaar zijn met zijn advies daarover.

Ook in het onderwijs en op het werk (Vlaamse materies) is het hoog tijd voor doortastende maatregelen, vinden de initiatiefnemers. “België begint steeds meer op Zuid-Afrika te lijken”, stelt David van Reybrouck, auteur van een ‘De plaag’, een roman over het Zuid-Afrika van na de apartheid. “We zijn goed op weg om een gesegregeerd land te worden.”

De Vlaamse regering wil voorlopig nog niet weten van quota in bedrijven. Ook de vakbonden staan terughoudend tegen bindende streefcijfers voor allochtonen op de werkvloer. Minister Katleen Van Brempt, bevoegd voor Gelijke Kansen in Vlaanderen, werkt aan een kaderdecreet over racisme en discriminatie.

Petitietekst: http://www.petitiestopracisme.be/

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift