459 miljoen Arabieren in 2020

In 2020 zullen de 22 lidstaten van de Arabische Liga 459 miljoen inwoners tellen - ruim 160 miljoen mensen meer dan nu. Dat blijkt uit citaten uit een rapport van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP die zijn verschenen in Golf Nieuws, een krant in de Verenigde Arabische Emiraten. De bevolkingsgroei in de Arabische wereld loopt langzaam terug, maar blijft erg hoog vergeleken met andere regio’s.


In Egypte alleen al zullen binnen 18 jaar meer dan 100 miljoen mensen wonen. De bevolkingsgroei in de Arabische wereld blijkt voorlopig enkel duidelijk af te nemen in zeven landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Het sterke overwicht van kinderen in de bevolkingspiramide begin wel terug te lopen - nu is nog 38 procent van de Arabische bevolking jonger dan 14, in 2020 zal dat nog maar iets meer dan één vijfde zijn. Maar vergeleken met de andere werelddelen blijft de bevolkingsaanwas duizelingwekkend. Alleen in Afrika bezuiden de Sahara worden verhoudingsgewijs nog meer kinderen geboren.

De Arabische wereld telde 190 miljoen inwoners in 1985, 248 miljoen in 1995 en 281 miljoen eind 2000. Tussen 1985 en 2000 bedroeg de gemiddelde bevolkingsaanwas in de regio dus 3 procent per jaar. Voor de volgende 15 jaar verwacht het UNDP een gemiddelde jaarlijkse aangroei van 2 procent voor de Arabische wereld. Het inwoneraantal van de Afrikaanse landen zal in diezelfde periode nog met 2,4 procent per jaar toenemen, maar Latijns-Amerika en Zuid-Azië scoren met 1,3 en 1,5 procent heel wat beter. Volgens het UNDP zijn de zware financiële en sociale problemen waarmee de Arabische wereld kampt voor een groot deel te wijten aan de combinatie van die snelle bevolkingsgroei en de slabakkende economie.

Het aantal kinderen per vrouw is in de Arabische wereld teruggevallen van 6,2 in 1989 tot 3,5 in 1998, maar de meeste landen zijn niet geneigd om daarbovenop een actieve geboortebeperkingspolitiek te voeren om het effect van het toenemende aantal vrouwen die in hun vruchtbare periode komen weg te werken. De regeringen zetten alles op alles om de economische groei aan te zwengelen en op die manier de collectieve verarming tegen te gaan. Maar die strategie kende de voorbije jaren weinig succes. De Arabische landen kenden tussen 1990 en 1999 een gemiddelde economische groei van amper 0,7 procent, terwijl alle ontwikkelingslanden samen een gemiddelde van 3,2 procent deden optekenen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2799   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift