98 procent van de industrie in Gaza ligt plat

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) brachten beide een rapport uit over de Palestijnse bezette gebieden. Daaruit blijkt vooral de situatie in Gaza bijzonder schrijnend te zijn. De economie krimpt en minstens 79 procent van de huishoudens leeft in armoede.
De rapporten kwamen er in de aanloop van een tussentijdse internationale donorconferentie in New York voor de Palestijnse bezette gebieden, op 22 september. De rapporteurs van de Wereldbank noteren enkele Israëlische toegevingen, maar wijzen ook op de vele beperkingen die de economische groei belemmeren. De bekendste voorbeelden hiervan zijn checkpoints en wegblokkades.

Onthutsende cijfers


“De Israëlische afsluiting van de Gazastrook - ingelast na machtsovername van Hamas in 2007 - blijft de industriële activiteit van de Gazastrook ondermijnen,” aldus de onderzoekers.
De cijfers spreken boekdelen. De Palestijnse Federatie van Industrieën (PFI) schat dat 98 procent van Gaza’s industriële activiteiten momenteel stilgevallen is. Van de oorspronkelijke 3900 industrieën zijn er volgens de PFI nog slechts 23 actief. Bijna 40 000 landbouwers en meer dan 70 000 arbeiders in andere sectoren verloren hun baan.
“Als een gevolg van de stervende economie is het aandeel van Gaza’s banksector gedaald van veertig procent van de totale Palestijnse banksector naar ongeveer zeven procent,” luidt het verder.
Gemeenten, die voorzien in openbare dienstverleningen als waterbevoorrading, riolering en afvalophaling, zitten in een diepe financiële crisis. De verarming van de bevolking en het bijna volledig wegvallen van de private sector impliceert dat de gemeenten geen inkomsten hebben voor dienstverlening. Ook voor de uitbetaling van de salarissen van hun personeel blijven ze in gebreke.

Negatieve groei


Ondanks het bestand tussen Israël en Hamas, dat inging op 19 juni dit jaar, is er weinig vooruitgang geboekt in de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. De importstijging van onder andere brandstof blijft ver beneden de behoeften. Volgens de Verenigde Naties was de brandstofimport in juni slechts 54 procent van de maandelijkse behoefte.
Zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever samen kennen een terugval in inkomen. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner is nu bijna dertig procent lager dan in 1999. Van 1994 tot 1999 was er nochtans een jaarlijkse groei van zes procent. Als deze trend zich had doorgezet zou het BBP per inwoner bijna 85 procent hoger liggen dan nu het geval is.
Het IMF heeft het in zijn rapport over de hoge graad van werkloosheid en armoede in de Gazastrook. In de eerste drie maanden van 2008 bedroeg de werkloosheidsgraad er 30 procent. In 2007 leefde 79 procent van de huishoudens in armoede. “Rekening houdend met de bijgekomen verregaande mobiliteitsbeperkingen is de armoede sindsdien waarschijnlijk gestegen naar nog hogere niveaus,” valt te lezen in het rapport.

Toenemende afhankelijkheid


Een document van de Palestijnse Autoriteit, dat het informatienetwerk IRIN kon inkijken, verklaarde dat “inspanningen weinig bijdragen als er geen vooruitgang gemaakt wordt op het politieke vlak om de Israëlische bezetting te stoppen. Palestina is momenteel de grootste ontvanger van hulp per inwoner ter wereld.” Er werd nog aan toegevoegd dat de afhankelijkheid zou duren zolang het conflict blijft aanslepen.
Die afhankelijkheid van hulp neemt toe met de verergerende situatie. Vorig jaar verkreeg de Palestijnse Autoriteit beloften voor 7,7 miljard dollar (5,4 miljard euro) aan hulp, gespreid over drie jaar. Die kwamen er na de heropstart van de vredesgesprekken met Israël.
Ondanks het feit dat de Gazastrook enorm klein is leven er anderhalf miljoen mensen, waarvan meer dan een miljoen vluchtelingen, volgens VN-organisatie UNRWA. De bevolkingsdichtheid is er dan ook meer dan twaalf maal zo hoog als in België.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift