Aanhangers Bush geloven nog in link Saddam-al-Qaeda (peiling)

Driekwart van de aanhangers van George W. Bush gelooft nog steeds dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens of programma’s had lopen om die te ontwikkelen. Ze blijven ook denken dat Saddam Hoessein substantiële steun gaf aan al-Qaeda-terroristen. Het aantal mensen met deze overtuiging daalde niet na de publicatie van een reeks overheidsrapporten die beide veronderstellingen ontkrachtten. Dat blijkt uit een vandaag (donderdag) vrijgegeven onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Maryland en het Californische opiniepeilingbureau Knowledge Networks.Het onderzoek peilde half oktober naar de mening van bijna 900 toevallig gekozen Amerikanen, de helft aanhangers van de huidige president Bush en de andere helft van zijn Democratische tegenstander John Kerry. De peiling onthulde een gapende kloof in de opinies tussen beide groepen, vooral over het vooroorlogse Irak. Meningsverschillen waren natuurlijk te verwachten, maar de huidige verkiezing is uniek omdat beide groepen een totaal ander beeld van de realiteit hebben, zegt het Programme on International Policy Attitudes (PIPA) van de Universiteit van Maryland.

Over het vooroorlogse Irak stelde de peiling drie vragen over de massavernietigingswapens en de banden met al-Qaeda: 1) wat de ondervraagden er zelf over dachten, 2) wat ze dachten dat de meeste ‘experts’ erover hadden besloten, en 3) wat ze dachten dat de mening was van de regering-Bush. De aanhangers van Bush en Kerry-aanhangers waren het maar over een zaak eens: dat de huidige regering de veronderstellingen over het bestaan van Iraakse massavernietigingswapens(programma’s) en de Iraakse steun aan al-Qaeda actief heeft ondersteund en nog steeds ondersteunt. Het verschil is dat de meeste Bush-aanhangers geloven dat die veronderstellingen waar zijn, en de meeste Kerry-kiezers niet.

Concreet zei 72 procent van de Bush-getrouwen dat ze geloofden dat Irak ofwel massavernietigingswapens bezat (47 procent) ofwel een grootscheeps programma om ze te produceren (25 procent). Van de Kerry-ploeg geloofde maar 26 procent in een van beide veronderstellingen. Nochtans publiceerde de CIA begin oktober - dus vóór de peiling - haar ‘Duelfer rapport’, het laatste woord over het onderwerp. De conclusie was dat Hoessein alle programma’s voor massavernietigingswapens kort na de Golfoorlog van 1991 had ontmanteld en nooit opnieuw probeerde op te starten. 57 procent van de Bush-aanhangers in de opiniepeiling was verkeerdelijk van mening dat het Duefler rapport tot de conclusie was gekomen dat Irak wel degelijk in het bezit was van massavernietigingswapens.

Voor de vermeende steun van Saddam aan al-Qaeda waren de resultaten vergelijkbaar. Ook deze veronderstelling werd grondig ontkracht, door het definitieve rapport van de gemengde 9/11-commissie eerder deze zomer. Toch gelooft nog steeds driekwart van de ondervraagde Bush-aanhangers dat Irak substantiële steun gaf aan al-Qaeda. Eén op vijf denkt zelfs dat Bagdad rechtstreeks was betrokken bij de aanslagen van 11 september op New York en het Pentagon. Zestig procent gelooft dat de meeste experts tot diezelfde conclusies kwamen. Onder de mensen die voor Kerry willen stemmen, dacht maar 30 procent dat er een link bestaat en dat de meeste experts het daarover eens zijn.

De opiniepeiling toont verder dat een sterke meerderheid van de Bush-aanhangers ten onrechte gelooft dat de president een reeks wereldwijde verdragen en instellingen ondersteunt. Het gaat met name om de verdragen tegen nucleaire testen, tegen landmijnen en het Kyoto-verdrag om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De meeste Bush-aanhangers was voorstander van deze verdragen, en dacht dat hun president dat ook was. De meeste Kerry-getrouwen wisten wel wat de mening van Bush en Kerry over deze onderwerpen was.

Ten slotte schatte minder dan een derde van de Bush-groep dat de meeste mensen in het buitenland sterk tegen de oorlog in Irak waren. Daarentegen zei driekwart van hun tegenhangers bij Kerry dat ze begrepen dat de rest van de wereld grotendeels tegen de oorlog was.

De misvattingen van de Bush-kiezers “tonen vooral de macht aan van de president over zijn aanhang, zegt Steven Kull, het hoofd van het PIPA-onderzoeksprogramma. De wortels van de weerstand van de Bush-aanhangers tegen informatie liggen waarschijnlijk in de traumatische ervaring van 11 september en in het bijna perfecte leiderschap dat Bush onmiddellijk daarna heeft getoond. Dat lijkt een geïdealiseerd beeld van de president te hebben opgeleverd, waardoor zijn aanhangers zich niet kunnen inbeelden dat hij voor de oorlog foute denkbeelden zou hebben gehad of dat de wereldopinie kritisch zou kunnen zijn over zijn denkbeelden. (ADR)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift