Aanpak suikersector bittere pil voor ACP-landen

De voorstellen die de Europese Commissie vandaag (woensdag) doet over de hervorming van het Europese suikerregime worden van alle kanten onder vuur genomen. Ook de suikerproducenten in ontwikkelingslanden verzetten zich tegen een verlaging van de interventieprijs. De ngo’s verdedigen deze keer de Europese subsidiepolitiek omdat die veel kleine boeren in ontwikkelingslanden ten goede komt.

Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel stelt vandaag voor om de gegarandeerde prijs voor de komende twee jaar drastisch te verminderen. De witte suiker die wordt geïmporteerd uit de ACP-landen moet met 39 procent naar beneden. Suikerbieten moeten 42 procent van de interventieprijs inleveren.

Waarnemers verwachten dat de hervorming voor een ravage zal zorgen in de Europese suikerindustrie. Gisteren (dinsdag) trok de Europese suikerlobby dan ook fel van leer tegen de uitgelekte plannen. 17 Europese landen zouden hun suikerindustrie zien inkrimpen of verdwijnen, zo klonk het.

Ook in het Zuiden worden de hervormingsplannen fel aangevochten. De ACP-landen, de vroegere kolonies van de Unie in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan, worden de grote verliezers. Bij wijze van ontwikkelingshulp betaalt de Europese Unie de ACP-landen een prijs die hoger ligt dan de marktprijs. Hun economieën zijn sterk afhankelijk geworden van de gegarandeerde Europese suikerprijs. De export naar Europa maakt 70 procent uit van de inkomsten uit suiker. In sommige van die landen ondersteunt de suikerindustrie het onderwijs en de gezondheidszorg.

De Commissie stelt een financiële compensatie voor het verlies dat de ACP-landen zullen lijden. Het gaat om 40 miljoen euro voor 2006 en een onbekende som voor de jaren nadien. Volgens de humanitaire organisatie Oxfam hebben de ACP-landen minstens een half miljard euro nodig per jaar. Bovendien moeten de armste van de ACP-landen de tijd krijgen om hun economie aan te passen aan het nieuwe suikerregime. Oxfam roept ook op tot minder drastische prijsdalingen en een betere markttoegang. De voorgestelde vermindering (van de interventieprijs) is te sterk. Dit voorstel komt enkel ten goede aan de grote landbouw- en suikerverwerkende bedrijven, zegt Luis Morago van Oxfam.

APRODEV, een groep van 17 Europese ontwikkelings- en humanitaire organisaties vindt dat de Europese Commissie de verkeerde tactiek gebruikt. Het zou beter zijn dat de EU in plaats van de interventieprijs haar quota terugbrengt.

De hervorming van het Europese suikerregime maakt deel uit van een lange reeks hervormingen die in 2003 werden ingezet om het Europese landbouwbeleid te conformeren aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie. De Europese subsidieprogramma’s, die stammen uit de jaren vijftig, maken de helft uit van de Europese begroting. Klachten van grote suikerproducerende landen als Brazilië en Australië dwongen de EU haar suikerregime te herzien. (MM)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift