Aantal zwarte en latinogevangenen neemt exponentieel toe sinds jaren 70

De Afro-Amerikaanse gemeenschap reageert onthutst op een nieuw rapport over de gevangenispopulatie in de VS. Eén op zes zwarte Amerikaanse mannen heeft al kennis gemaakt met het leven achter de tralies, en in de toekomst kan dat één op drie worden. De kans om opgesloten te worden varieert sterk met de huidskleur.


Dat ‘The Land of the Free’ het hoogste detentiecijfer in de wereld heeft, is geen nieuws. Maar uit een rapport dat zondag werd vrijgegeven door het ministerie van Justitie, blijkt hoe snel de gevangenispopulatie de afgelopen dertig jaar gestegen is. Maar liefst 2,7 procent van de Amerikaanse volwassenen - één op 37 - zat in 2001 in de gevangenis of had er ooit gezeten - en dan zijn korte administratieve aanhoudingen nog niet meegerekend. Alles samen zitten er momenteel 2,1 miljoen Amerikanen vast.

Huidskleur lijkt allesbepalend voor de samenstelling van de Amerikaanse gevangenispopulatie. Aan het eind van 2001 16,6 procent van de zwarte Amerikaanse mannen ooit gebromd. Van de latinomannen had één op dertien (7,7 procent) kennis gemaakt met het leven achter tralies. Bij de blanke Amerikaanse mannen had ‘slechts’ 2,6 procent - één op 39 - bajeservaring. Van de zwarte mannen tussen 35 tot 44 is één op vijf een gedetineerde of ex-gedetineerde.

De kans op langdurige arrestatie is de afgelopen 27 jaar pijlsnel gestegen, zo blijkt uit het rapport, dat de periode 1974-2001 onderzocht. Het aantal latino’s is vertienvoudigd, het aantal zwarten verdrievoudigd, terwijl het aantal blanken verdubbelde. De strengere drugswetgeving is de belangrijkste verklaring voor die evolutie.

Een waanzinnige aanwas, zo lijkt het rapport van het ministerie van Justitie zelf toe te geven. Als de trend onverminderd doorgaat in de toekomst, dan zal 6,6 procent van alle Amerikanen die in 2001 geboren werden in zijn leven minstens één keer in de gevangenis belanden. Die extrapolatie is vooral pervers bij de Afro-Amerikaanse mannen: daar zal één op drie ooit voor langere tijd achter de tralies belanden. Bij de latinopopulatie voorspellen de statistieken een pakkans van één op zes.

Het hoge aantal zwarte gedetineerden is een illustratie van een typisch Amerikaanse vicieuze cirkel van racisme, zegt het Black Leadership Forum (BLF), een federatie van burgerrechtengroepen in Washington. De verbijsterende cijfers zijn een understatement van de schade die de overheid voortdurend toebrengt aan de zwarte en bruine gemeenschappen. Volgens het BLF zijn de cijfers ten minste ten dele te verklaren door de raciale vooroordelen van de politie en het gerecht.

Deze cijfers zijn alarmerend, vindt ook Robert Deposada van de Latino Coalition. Wat het rapport niet toont, is dat de gedetineerden over het algemeen uit lage inkomensklassen komen. Wat ons betreft onderstrepen de cijfers de noodzaak van beter onderwijs en een betere tewerkstelling. Iets wat overigens wordt toegegeven door het ministerie van Justitie. Hoewel het rapport enkel de gevangenispopulatie documenteert, kan je er toch niet buiten dat de meeste gedetineerde nauwelijks werk hadden, dat ze een lage scholingsgraad hebben en dat de meeste opgegroeid zijn met één of geen ouders, aldus woordvoerder Allen Beck.

Bij de miljoenen Amerikanen die er ooit zaten, laat de gevangenis moeilijk uitwisbare sporen achter. Opsluiting gaat vaak gepaard met het verlies van burgerrechten, en dat gaat om meer dan stemrecht, zegt Ryan King, een onderzoeker bij de organisatie Sentencing Project. In een aantal staten betekent een drugsdelict een levenslang verbod op uitkeringen. Ex-gedetineerden worden ook uitgesloten van jobs, sociale woningen en gezondheidszorg.

Het hoge aantal gedetineerden heeft niet enkel gevolgen voor de criminelen. Ook hun families en gemeenschappen delen in de brokken. In sommige minderheidsgemeenschappen verdwijnen er zoveel vaders achter de tralies, dat de sociale controle wordt aangetast, zegt King. Dat leidt tot een structurele desorganisatie die het erg moeilijk maakt om normen te handhaven. Dergelijke gemeenschappen, nemen hun toevlucht tot formele controlemechanismen, bijvoorbeeld de politie.

***** +black Leadership Forum, Inc (http://www.blackleadershipforum.org)
+Justice Report (http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/piusp01.htm)
+The Latino Coalition (http://www.thelatinocoalition.org)
+The Sentencing Project (http://www.sentencingproject.org)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift