ACP-landen vergaderen over akkoord met EU

De jaarlijkse top van ACP-landen, die donderdag in Sudan begint, verwacht niet veel Caribische leiders. De regio zal de agenda echter nauwlettend volgen, vooral die over het voorgestelde Economische Partnerschapsakkoord (EPA) met de Europese Unie.
Wat is de toekomst van het blok van ACP-landen en hoe kunnen ze overleven in een wereld die op economisch gebied snel verandert? Dat is de centrale vraag waarover de ACP-leiders in de Sudanese hoofdstad Khartoem de koppen bij elkaar zullen steken.

Ecuador maakt bezwaar tegen de voorkeursbehandeling die de ACP-landen krijgen op de bananenmarkt. De zogenoemde Meest Bevoordeelde Landen (MFN’s), waarvan er veel in Latijns-Amerika liggen, kijken met een scheef oog naar de kleinere ACP-landen wier bananensectoren al jarenlang onder gunstige voorwaarden toegang krijgen tot de Europese markt. Ecuador vindt het nieuwe EU-tarief van 176 euro per metrische ton bananen te hoog. Daardoor zouden de MFN-landen marktaandeel kwijtraken aan de ACP-landen.

Naast de bananenkwestie, is ook de voorgestelde EPA-overeenkomst met Europa belangrijk voor het Caribische gebied. Onderhandelaars uit de Cariben staan erop dat het nieuwe akkoord ontwikkeling vooropstelt.

Tijdens een bijeenkomst vorige week van het Caribbean Forum (Cariforum) en de EU in Brussel, bleek dat er nog steeds meningsverschillen bestaan. Cariforum telt de vijftien lidstaten van de Caribische Gemeenschap, de Dominicaanse Republiek en Haïti.

Voorafgaand aan de bijeenkomst in Brussel zei Richard Bernal, onderhandelaar namens de Caribische landen, dat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de vraag of bananen en suiker in het akkoord worden opgenomen. In een gezamenlijke verklaring stelden beide partijen na afloop dat vooruitgang was geboekt met de ontwerptekst. Maar op drie punten liggen nog uitdagingen: het specifieke karakter van verplichtingen binnen het EPA, de onderhandelingen over liberalisering van tarieven voor goederen en de onderhandelingen over afspraken over handel in diensten en investeringen.

De ACP landengroep werd in 1975 opgericht om betere betrekkingen met Europa te bevorderen. De groep telt 79 lidstaten, inclusief 48 landen uit Afrika bezuiden de Sahara, 16 uit het Caribische gebied en 15 staten uit het gebied van de Stille Oceaan. Hun missie de afgelopen dertig jaar was het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van handel, economie, politiek en cultuur. IPS MDG8 (JS/ADR)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift