Actievoerders verdeeld over schuldkwijtscheldingsdebat in G7

De ministers van Financiën van de G7, de zeven rijkste industrielanden, buigen zich deze week in Washington over een door de Verenigde Staten gesteund voorstel voor kwijtschelding van de schulden van de armste landen. Campagnevoerders die al lang aandringen op die maatregel, weten niet goed wat ze van het Amerikaanse initiatief moeten denken.Sommige groepen menen dat de Amerikaanse bereidwilligheid om te praten over kwijtschelding van schulden een politiek manoeuvre is. De Europese schuldkwijtscheldingsorganisatie Eurodad liet weten te vrezen dat de Verenigde Staten slechts volledige kwijtschelding willen voor enkele landen. Eurodad meent dat Bush met de verkiezingen voor de deur eenvoudig zijn imago wil oppoetsen en tegelijkertijd op een koopje schuldenkwijtschelding wil bereiken.

Sharomann Lynch van HealthGap, een actiegroep die zich met gezondheidsproblemen in de arme landen bezig houdt, denkt dat Amerika steun zoekt voor een voorstel om de 120 miljard dollar schuld van Irak kwijt te schelden. De VS kunnen niet zomaar met voorstellen strooien die het gemakkelijker moeten maken voor landen om de schulden van Irak kwijt te schelden, zonder dat ze zich iets aantrekken van arme landen die ontwricht raken door aids, zegt Lynch.

Anderzijds is dit wellicht het juiste tijdstip om te profiteren van de Amerikaanse bereidwilligheid, zegt Marie Clarke van Jubilee Amerika, nog een organisatie die pleit voor radicale schuldkwijtschelding. Met de presidentsverkiezingen voor de deur is dit een uniek onderhandelingsmoment, aldus Clarke. Op 1 oktober moet er een akkoord liggen. Een unilaterale verklaring van de Verenigde Staten is niet genoeg. We hopen dat de VS een akkoord bereiken met de rest van de G7.

Alle actiegroepen zijn het er wel over eens dat een verregaande schuldkwijtschelding een belangrijke stap zou zijn in de oplossing van de ontwikkelingsproblemen waarmee de armste landen worstelen. Het bedrag dat arme landen uitgeven aan terugbetaling van schulden staat in geen verhouding tot het budget dat deze landen hebben voor gezondheidszorg, zei Jeffrey Sachs, speciaal VN-adviseur en directeur van het Earth Institute van de Universiteit van Columbia afgelopen week. Volledige kwijtschelding van de schulden is het enige wat zinvol is voor deze landen.

Volgens Sachs worden de armste landen gedwongen om miljarden dollars over te maken aan rijke landen en hun economisch beleid af te stemmen op de wensen van westerse instituten als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tegelijkertijd ontbreekt het geld voor elementaire voorzieningen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Deze landen worden gedwongen schulden af te lossen en vervolgens wordt dat geld gebruikt om opnieuw leningen te verstrekken. De Wereldbank en het IMF zouden ervoor moeten zorgen dat het geld wordt besteed aan voorzieningen waar de bevolking iets aan heeft, oordeelt Sachs.

Volgens ontwikkelingsorganisaties zijn het vooral aids, honger, slecht onderwijs en corruptie die de arme landen aan de rand van de afgrond brengen. Ze schatten dat dagelijks 8.200 mensen sterven door gebrek aan medicijnen tegen aids. Zes miljoen mensen hebben onmiddellijk aids-remmers nodig.

De meeste effectieve manier om aids te bestrijden, is de onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schuldenlast van de arme landen, zegt Sharomann Lynch van HealthGap. Die actiegroep zet zich onder meer in voor de verspreiding van aids-remmers. Dat moet de komende dagen de inzet van de Verenigde Staten zijn.

Kwijtschelding van de schulden van de 33 armste landen is een thema dat ook hoog op de agenda staat van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die hun jaarlijkse vergadering van 1 tot 3 oktober houden. James Wolfensohn, president van de Wereldbank, zei afgelopen week dat het steeds moeilijker wordt om rijke landen te betrekken bij de problemen in Afrika, omdat alle ogen momenteel gericht zijn op Irak en de terrorismedreiging. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat bemoeienis op korte termijn met Irak, Afghanistan en het terrorisme nodig is. Maar we mogen om die reden geen tijd verliezen met middellange en lange-termijnkwesties als armoedebestrijding en ontwikkeling. (JS/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift