Activisten gaan in beroep tegen Bhopal-vonnis

Ngo’s en activisten gaan in beroep tegen de controversiële vrijspraak van Dow Chemical in het dossier-Bhopal. De ramp in 1984 kostte aan meer dan 22.000 mensen het leven.

  • cc Julian Nitzsche Al jaren voeren activisten actie tegen Dow Chemical, getuige dit beeld van een manifestatie in 2010. cc Julian Nitzsche
  • cc Julian Nitzsche Achtergelaten flessen met zuren op het terrein van de fabriek in Bhopal. cc Julian Nitzsche

Rechter Judge John Keenan wees vorige vrijdag de rechtszaak af tegen Union Carbide, nu onderdeel van Dow Chemical. De rechter was van mening dat noch Union Carbide, noch de voormalige voorzitter Warren Anderson verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak van Bhopal, waar de grond en het water nog jaren vervuild zullen blijven.

Industriële ramp

Het gaslek in Bhopal is een van de ergste industriële rampen in de geschiedenis. Op 3 december 1984 werden in de Indiase stad meer dan een half miljoen mensen blootgesteld aan het giftige gas methylisocyanaat. Tussen de zeven- en tienduizend mensen stierven onmiddellijk, en nog eens vijftienduizend mensen stierven in de jaren na de ramp aan de vervuiling. Meer dan honderdduizend mensen lijden nog altijd aan de gevolgen van het lek.

Union Carbide (UCC), de eigenaar van de fabriek, nam aanvankelijk de verantwoordelijkheid op voor het opruimen van de fabriekssite, tot de staat Madhya Pradesh het in 1998 overnam. In 1989 had het Indiase Hooggerechtshof al geoordeeld dat een minnelijke schikking van 470 miljoen dollar volstond voor de slachtoffers van de tragedie.

Maar de inwoners van Bhopal vinden dat bedrag veel te laag. Ze hoopten in de Amerikaanse rechtbank een hogere schadevergoeding af te dingen, en voeren sindsdien een langgerekte juridische strijd. Het laatste vonnis is echter een overwinning voor Union Carbide.

“Het vonnis van de rechtbank wijst niet alleen de claims van de klagers af tegen UCC, maar maakt ook duidelijk dat UCC geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de fabriekssite en dat die verantwoordelijkheid voor rekening is van de staat Madhya Pradesh”, reageerde Union Carbide in een verklaring.

Beroep

Maar het juridische team van de aanklagers geeft de strijd niet op. “Het vonnis van Keenan volgt een oud patroon”, zegt Aquene Freechild van de ngo Public Citizen. “Hij zou zich al lang uit deze zaak teruggetrokken moeten hebben. Door vonnissen uit te spreken die keer op keer teruggedraaid zullen worden, ontzegt hij de mensen van Bhopal gerechtigheid.”

“Als je kijkt naar de geschiedenis van de zaak, zal je zien dat de zaak in beroep evenveel keer opnieuw opgenomen is als ze in de lagere rechtbanken verworpen is”, zegt Rajan Sharma, een van de advocaten.

LEES OOK

European Commission DG ECHO (CC BY-NC-ND 2.0)
Door snelle verstedelijking verschuift het probleem van ondervoeding van het platteland naar de stad.
Pixabay (cc: 0)
Ozonvervuiling veroorzaakt veel meer voortijdige overlijdens dan tot nog toe werd aangenomen.
Foto: Narendra Modi Official (CC BY-SA 2.0)
Afrika en India zijn beide continenten met een rijke diversiteit, een gelijkaardig landschap, een gedeeld koloniaal verleden en gelijklopende economische en demografische uitdagingen.