Afkicken van olie

We leven zo ondergedompeld in een petroleumeconomie dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat de impact kan zijn wanneer die olie er op een dag niet meer is. In De permanente oliecrisis. Waarom benzine, gas en voedsel steeds duurder worden stellen de auteurs Willem Middelkoop en Rembrandt Koppelaar ons zo’n maatschappij in het vooruitzicht.
Niet omdat de klimaatverandering ons dwingt om van fossiele brandstoffen af te raken, maar omdat de olievoorraden over hun hoogtepunt heen raken op een ogenblik dat de vraag spectaculair stijgt. Aan de hand van eenvoudig cijfermateriaal uit recent wetenschappelijk onderzoek wijzen de auteurs erop dat peak oil om de hoek ligt, ergens tussen 2010 en 2018. Dat betekent niet dat de oliereserves dan volledig uitgeput zijn, wel dat  de rendabele olie-exploitatie over zijn hoogtepunt heen zal zijn.
Ieder jaar daalt wereldwijd de olieproductie uit conventionele velden met maar liefst 3,5 miljoen vaten per dag. Jaarlijks moet er dus zoveel bijkomen om de productie op gelijk niveau te houden. Maar de stijgende vraag zorgt ervoor dat er per dag 32 miljoen vaten moeten bijkomen. Tegen 2030 betekent dit dat we meer dan 100 miljoen vaten per dag aan nieuwe olieproductie moeten vinden. Dat kan niet zonder een beroep te doen op gebieden die moeilijk te ontginnen zijn. De prijs zal dus nog spectaculair stijgen, wat de economie zwaar onder druk zal zetten.
Op een zeer toegankelijke manier maakt dit boek moeilijke materie inzichtelijk aan de hand van een zeer actuele stand van zaken op het vlak van oliereserves enerzijds en de ontwikkeling van alternatieve energie anderzijds. Het is opgebouwd uit korte hoofdstukken, die telkens vertrekken van een duidelijke vraag, waarop dan feitelijke gegevens als antwoord worden aangeboden.
De auteurs hangen geen doemscenario’s op maar geven mee hoe het staat met het potentieel van hernieuwbare energie, een spoor dat wel degelijk haalbaar is indien ook de politiek hierop wil inzetten. In die zin is het een bemoedigend werk en een aanrader voor wie op zoek is naar een overzichtelijke en leesbare introductie in de transitie van dit naar een ander energiesysteem, van deze naar een andere economie.
De permanente oliecrisis. Waarom benzine, gas en voedsel steeds duurder worden door Wilklem Middelkoop en Rembrandt Koppelaar is uitgegeven door Nieuw Amsterdam. 192 blzn. ISBN 978 90 468 0416 2

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.