Afrika wordt opnieuw armer

Afrika krijgt harde klappen door de huidige economische crisis. De gemiddelde groei zou er dit jaar terugvallen tot 2,4 percent. Afrikaanse opiniemakers opperen dat de wereldwijde crisis Afrika ertoe moet aanzetten zijn eigen boontjes te leren doppen. Maar financiële zelfredzaamheid is er vandaag een waanidee.
De Afrikaanse economieën –hoewel steviger dan tien jaar terug– zijn nog sterk afhankelijk van buitenlandse investeringen, stortingen, toerisme, officiële ontwikkelingshulp en de export van grondstoffen: allemaal inkomsten die door de wereldwijde crisis terugvallen.
Westerse banken concentreren zich op hun beste klanten en weigeren Afrika leningen. Volgens Shanta Devarajan van de Wereldbank zouden Afrikaanse migranten dit jaar 4,4 procent minder geld naar huis sturen. De Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) vreest dat deze stroom migrantendollars zelfs met 44 procent zal slinken. Ongeveer 77 procent ervan komt immers uit de VS en West-Europa, waar de crisis lelijk huishoudt.

Dalende grondstofprijzen


Ook de grondstofprijzen zijn fors gedaald, zozeer zelfs dat landen als de DR Congo nog maar voor enkele weken reserve in kas hebben, weet Charles Dan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), eind april in Brussel een van de sprekers op een conferentie van Friends of Europe.
‘Te weinig wordt gewezen op het banenverlies in Afrika ten gevolge van de crisis’, zei hij. Een internationale Gallup-enquête bevestigt nochtans hoe belangrijk zulks is voor Afrikanen. Bob Tortora van Gallup: ‘Afrikanen vinden banen de belangrijkste millenniumdoelstelling, samen met de strijd tegen armoede en honger.’ Het ziet er voorlopig somber uit. Volgens het Overseas Development Institute gingen in Zambia bijvoorbeeld 8.100 van de 30.000 banen in de mijnsector verloren.
Om de voorbije groei in Afrika aan te houden én de millenniumdoelstellingen voor armoede, gezondheid en onderwijs te bereiken, is volgens de AfDB een gestage groei van zeven procent nodig. De echte groei ligt een stuk lager.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2751   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift