Afrikaanse landen stellen Nijlverdrag in vraag

Egypte heeft er alle belang bij het 75 jaar oude verdrag over de verdeling van het Nijlwater te handhaven. De Nijl is immers haar levensader. Maar de landen stroomopwaarts contesteren het koloniale akkoord.Het in 1929 afgesloten Nijlakkoord regelt het gebruik van het Nijlwater onder de tien landen die palen aan de rivier: Egypte, Soedan, Ethiopië, Eritrea, Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Burundi en Congo. Het verdrag werd afgesloten tussen Egypte en Groot-Brittannië, destijds de koloniale bezetter van Soedan. Groot-Brittannië beloofde in het verdrag geen projecten op te zetten die het volume Nijlwater voor Egypte zouden verminderen.

Na de kolonisatie zag het politieke plaatje er heel anders uit. Soedan, dat onafhankelijk werd in 1956, stond erop het akkoord met Egypte te herzien. Het nieuwbakken land eiste een eerlijker verdeelsleutel voor de waterdistributie. Het totaal volume aan water dat de Nijl produceert werd na metingen geschat op jaarlijks 74 miljard kubieke meter. Na onderhandelingen gingen Egypte en Soedan in 1959 akkoord met een 2/1 verdeelsleutel. Soedan zou voortaan dus een derde van het Nijlwater kunnen aanwenden. Maar de geschiedenis herhaalt zich: Egypte en Soedan hadden weinig oog voor de belangen van de andere, hoger gelegen landen die palen aan de rivier. Het nieuwe akkoord stipuleerde alleen dat eens andere rivierstaten een deel van het Nijlwater opeisen, Egypte en Soedan deze aanspraken samen zullen bestuderen” en dat beide landen in gelijke mate zullen inleveren.

Bij gebrek aan officiële afspraken mogen de hoger gelegen Nijllanden dus geen enkele activiteit ontwikkelen die de watervolumes van Egypte en Soedan vermindert. De twee landen van het pact vrezen vooral dat Ethiopië het rivierwater wil ontginnen. Maar liefst 86 procent van het Nijlwater stroomt door dit land. Ethiopië betrekt er minder dan één procent van, jaarlijks slechts 0,65 miljard kubieke meter, een sterk contrast met de meer dan 55 miljard kubieke meter die Egypte jaarlijks aanwendt. Slechts 8.000 hectaren land worden geïrrigeerd in het Ethiopische Nijlbekken, nog geen half procent van de potentieel 2,3 miljoen hectaren die bevloeid zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van energie door waterkracht. Die ligt momenteel op slechts 2 procent van de mogelijkheden.

De spanning tussen Caïro en Addis Abeba stijgt. Afgelopen zomer beschuldigde Ato Girma Birru, de Ethiopische minister van handel en industrie, er Egypte van slinkse tactieken aan te wenden om Ethiopië te beletten het Nijlwater aan te spreken. Egypte heeft internationale, financiële instellingen onder druk gezet om vooral geen hulp te verlenen aan waterontwikkelingsprojecten in ons land. Het heeft bijvoorbeeld zijn invloed aangewend om de Arabische wereld te overtuigen ons geen schenkingen of leningen te geven voor dergelijk ontwikkelingsprogramma, zegt Birru.

Volgens officiële bronnen is Addis Abeba er intussen op uit om het probleem bilateraal op te lossen. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Fayaza Aboulnaga zei vorige maand tijdens een bezoek aan Ethiopië dat Caïro bereid was het irrigatiesysteem in Ethiopië te helpen ontwikkelen door technische assistentie te verlenen. Daar staat tegenover dat Egypte een sterke stem wil hebben in de uitwerking van waterkracht- irrigatieprojecten.

Maar Ethiopië is niet het enige land dat mort. Andere Oost-Afrikaanse landen die dicht bij de oorsprong van de langste rivier ter wereld liggen, beweren dat het akkoord in oorsprong enkel de koloniale belangen in Egypte diende. Kenia, Tanzania en Oeganda moeten volgens de letter van de wet toestemming vragen aan het 6.000 kilometer verder gelegen Caïro voor ze water voor hun eigen verdroogde velden kunnen betrekken uit het Victoriameer, de oorsprong van de Nijl.

Kenianen moeten landbouwproducten invoeren uit Egypte ten gevolge van dit akkoord. Waarom zouden we zelf het water niet aanwenden om groenten te kweken?, vroeg de Keniaanse parlementariër Paul Muite onlangs in het politieke halfrond. Egypte reageerde gepikeerd nadat Moses Wetang´ula, de Keniaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, beweerde dat het Nijlakkoord ongeldig is en een nieuwe regeling zich opdringt. Kenia aanvaardt geen restricties in het watergebruik van het Victoriameer of de Nijl.” De Egyptische minister voor Wateraangelegenheden Mahmoud Abu Zeid noemde het een oorlogsverklaring en bedreigde Kenia met politieke en economische sancties.

Egypte is van de Nijl afhankelijk voor 98 procent van haar irrigatiebronnen. De 70 miljoen Egyptenaren gebruiken nu reeds meer dan de jaarlijkse quota. Met een verwachte bevolkingsgroei tot 86 miljoen mensen over de volgende 25 jaar, is de afscherming van het Nijlwater voor het land een kwestie van leven of dood. Ahmed El-Naggar van het Al-Ahram Centrum voor Politieke en Strategische Studies in Caïro: De Nijl is onze levensader, daarom kan Egypte niet aanvaarden dat het minder water zou mogen betrekken. Elk land heeft bepaalde rechten, maar indien een land meer neemt dan wat overeengekomen is, zal Egypte dat niet vergeven.

Het aandeel van Kenia in het gebruik van Nijlwater is te verwaarlozen, maar Egypte vreest dat andere landen mogelijk volgen indien Kenia het verdrag naast zich neerlegt. Het parlement van Oeganda stelde onlangs voor het akkoord te vervangen door een verdeelsysteem waarbij het land Egypte en Soedan geld zou aanrekenen voor het gebruik van Nijlwater. In Tanzania, dat momenteel te lijden heeft onder een droogte, circuleren er gelijkaardige voorstellen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift