Allah, gedeponeerd merk?

Op 14 oktober bevestigde het Maleisische hof van beroep een opmerkelijke uitspraak uit 2009. Het gerecht verbiedt het katholieke weekblad Herald het woord “Allah” te gebruiken. De Herald en de hele christelijke gemeenschap vinden dat hun grondwettelijke rechten op godsdienstvrijheid geschonden worden door dit verbod.

Het is op het eerste gezicht een bizar incident waarin een kerk die eerder het Latijn als universele taal gebruikt(e) het recht opeist om over haar God te spreken in het Arabisch, de universele taal van een andere religie. Voor de Maleisische katholieken gaat het echter om het recht om in hun eigen taal over hun geloof te kunnen publiceren.

Al sinds jaar en dag gebruiken christenen de term “Allah” als ze het in het Bahasa, de officiële taal van Maleisië, over God hebben, zegt dominee Eu Hong Seng, voorzitter van de Christian Federation of Malaysia. Ook in de Al-Kitab, de bijbel in het Bahasa, is Allah de naam die voor God gebruikt wordt. Volgens Eu Hong Seng heeft zestig procent van de christenen het Bahasa als moedertaal. De anderen, grotendeels etnische Chinezen, lezen eerder Chinees of Engels.

De rechters motiveren hun uitspraak met de stelling dat het gebruik van “Allah” door christenen ‘voor verwarring in de gemeenschap’ zal zorgen. Achterliggende vrees is dat het op die manier makkelijker zou worden voor christelijke kerken om aan missionering onder de moslimmeerderheid in Maleisië te doen. Dat verklaart wellicht ook de voorwaarden die in 2009, na het indienen van een beroep tegen de oorspronkelijke uitspraak, opgelegd werden aan het verlenen van een publicatielicentie aan de Herald: voorlopig verbod op het gebruik van de term “Allah” én vermelding van “Restricted” op de voorpagina, verwijzend naar het feit dat het weekblad enkel onder christenen en in kerken mocht circuleren.

De regering wilde het anderzijds deze zomer makkelijker maken om in de andere richting te missioneren, door voortaan bekering tot de islam toe te staan voor kinderen die slechts van één van beide ouders daartoe de instemming krijgen. Die wetswijziging kreeg kritiek uit eigen hoek, onder andere van minister van Toerisme en Cultuur Datuk Seri Nazri Aziz, en werd dan ook ingetrokken. Verschillende religieuze minderheden in Maleisië stellen dat dergelijke incidenten deel uitmaken van een bredere beweging naar minder vrijheid en meer islamitische orthodoxie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3057   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur