Alle Mexicanen tegen 2006 on line

De Mexicaanse regering is vast van plan het
hele land over te hevelen naar het digitale tijdperk tegen 2006. Maar die
inspanningen stuiten op heel wat kritiek. Sommige tegenstanders zijn van
mening dat er wel dringender prioriteiten zijn voor de armen, anderen klagen
dat het initiatief onder de plak ligt van informaticagigant Microsoft.


De Mexicaanse overheid heeft deze maand aangekondigd dat binnenkort 3.200
digitale gemeenschapscentra de deuren zullen openen in afgelegen, arme
gebieden. De plaatselijke bevolking zal er toegang hebben tot het internet
via een server van de regering. Mexico telt honderd miljoen inwoners. De
afgelopen vier jaar is het aantal mensen met internettoegang weliswaar
gestegen van anderhalf tot vier miljoen, maar toch is surfen nog altijd een
privilege voor de middel- en hogere inkomensgroepen. President Vicente Fox
heeft beloofd dat het hele land tegen het eind van zijn ambtstermijn in 2006
on line zal zijn. Hij stelt dat Mexico dankzij de digitale technologie goed
op weg is om deel te gaan uitmaken van de ontwikkelde wereld.

Het ambitieuze ‘e-Mexicoproject’ voorziet internetcentra in gebouwen van de
gemeentelijke overheid, scholen, bibliotheken en gezondheidscentra. Het zal
educatieve programma’s bieden, kansen voor onderwijs op afstand en
ondersteuning voor plaatselijke gezondheidswerkers. Bezoekers aan de
internetcentra zullen ook de gelegenheid hebben on line hun belastingen te
betalen, te winkelen en zaken te doen. Maar critici stellen dat er wel
grotere prioriteiten zijn in een land waar de helft van de bevolking onder
de armoedegrens leeft, waar velen geen toegang hebben tot schoon water of
een behoorlijke riolering en veel mensen niet eens weten wat een computer
is.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties UNDP kan de
informatie- en communicatietechnologie wel helpen om de armoede in de wereld
terug te dringen. Bij de voorstelling van het Rapport over de Menselijke
Ontwikkeling in 2001 stelde UNDP-directeur Mark Malloch dat er kansen
verloren gaan om veranderingen aan te brengen in het leven van de armen door
geen rekening te houden met de technologische vooruitgang. Het
e-Mexicoproject mikt op een voortdurende vernieuwing van de dienstverlening
en de deelname van de bevolking aan het bestuur door een wijziging van de
interne en externe relaties door middel van het internet en andere
technologieën, stelt Abraham Sotelo, de IT-adviseur van de Mexicaanse
regering. Maar met één computer voor 1.000 mensen of meer liggen de
doelstellingen van e-Mexico niet meteen binnen bereik, zeker ook omdat de on
line-diensten van de regering nog niet op punt staan. De websites van de
Mexicaanse regering zijn vrij rudimentair in vergelijking met die van
Argentinië, Bolivia, Brazilië en El Salvador. Dat blijkt uit een studie van
overheidswebsites door de Brown University in Providence in de Verenigde
Staten.

Vorig jaar stelde de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en
Ontwikkeling (UNCTAD) een rapport op over Elektronische Handel en
Ontwikkeling. Daaruit blijkt dat regeringen in ontwikkelingslanden bij het
opzetten van digitale netwerken vooral te kampen hebben met een gebrekkige
telecommunicatie-infrastructuur, analfabetisme en het feit dat een groot
deel van de bevolking niet vertrouwd is met de informatietechnologie. Minder
dan tien procent van de Mexicanen weet hoe ze moeten omgaan met een
computer. Tien procent kan niet lezen of schrijven en tien procent heeft
geen toegang tot een telefoonlijn.

Het e-Mexicoproject krijgt financiële en technische steun van Bill Gates’
computerimperium Microsoft. Gates biedt zijn computerprogramma’s en het
populaire besturingssysteem Windows aan tegen een lage prijs. Microsoft
maakt gebruik van zijn leidende positie om een smak geld te verdienen, ook
al verkoopt het zijn software tegen een zacht prijsje, zegt Eduardo
Nisivoccia, oprichter van de Mexicaanse Alliantie van Cybercafés.
Informaticadeskundigen hebben de regering geadviseerd zich niet te binden
aan Microsoft en liever een gratis besturingssysteem te kiezen, dat
Mexicaanse technici zelf kunnen wijzigen. Andere landen hebben software
gekozen waardoor ze niet onder het ‘Microsoft-juk’ vallen, maar in e-Mexico
zal Microsoft dus wel een sleutelrol vervullen. De coördinator van e-Mexico,
Julio Margaín ziet daar niet veel graten in. Volgens hem komt het er vooral
op aan de ontwikkelingen in de informatietechnologie te stimuleren om zo de
democratie, het onderwijs en de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen.
Hij is ervan overtuigd dat de internetcentra zullen bijdragen tot de verdere
ontwikkeling van alle sociale sectoren in het land.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift