Allochtonen nemen festivals in eigen handen

Moussem Nomadisch kunstenfestival, Platform 0900 en Istanbul Ekspres zijn uitgegroeid tot vaste waarden in het Vlaamse culturele landschap. Ze worden geleid door allochtonen die willen aantonen dat de cultuur van de Marokkaanse en de Turkse gemeenschappen veel meer is dan couscous, baklava of rai. Hedendaagse kunst uit de herkomstlanden is een belangrijk onderdeel in de programmatie.

Moussem


 • WAT? Moussem, dat zeven jaar geleden startte met twee festivals per jaar, is sinds 1 januari 2008 een volwaardig kunstencentrum met een permanente werking. De vzw heet voluit Moussem Nomadisch Kunstencentrum. Mohamed Ikouban staat er aan de leiding.
 • DOELPUBLIEK? Ikouban: ‘Onze activiteiten staan open voor het reguliere publiek van de huizen waar we actief zijn. Daarnaast doen we een extra inspanning om een allochtoon publiek aan te trekken. En dat doen we vooral via muziek, wat bij hen gemakkelijker aanslaat dan bijvoorbeeld hedendaagse kunst.’
 • PROGRAMMATIE? ‘De artistieke kwaliteit komt voor ons op de eerste plaats. Maar we houden wel rekening met ons beoogde publiek. Vandaar de grote variatie in het programma.’
 • VERLANGLIJSTJE? ‘De Irakees Kadem Assaher. Hij is voor mij de artiest bij uitstek die de Arabische klassieke muziek toegankelijk heeft gemaakt. Assaher combineert hedendaagse muziek met klassieke poëzie van topklasse. Daardoor valt het verschil tussen populair en elitair weg zonder dat dit ten koste gaat van de artistieke kwaliteit van wat hij brengt.’
 • KASSA KASSA? ‘Twintig procent zijn inkomsten die we zelf genereren en tachtig procent zijn subsidies. Sponsors vinden, blijft een moeilijke zaak.’
 • VRAAG AAN DE MINISTER? ‘Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux heeft geweldig werk verricht. Hij heeft het budget voor cultuur fors verhoogd en zijn diversiteitsbeleid is een belangrijke evolutie in de culturele sector. Ik vraag hem dan ook dat hij zijn belofte houdt en tien procent van zijn budget voorbehoudt voor projecten rond diversiteit. Mijn vrees is dat als diversiteit in de komende regering niet zo prioritair blijft er heel weinig initiatieven uit de sector zullen komen.’

Istanbul Ekspres


 • WAT? Istanbul Ekspres is uitgegroeid tot één van de belangrijkste referentiepunten voor de Turkse muziek, niet alleen in Vlaanderen maar in de hele Benelux. Istanbul Express wordt georganiseerd door intercultureel centrum de Centrale in Gent. Attila Bakiroglu is de artistieke leider.
 • DOELPUBLIEK? Bakiroglu: ‘Breed. Uiteraard mikken we op de mensen van Turkse afkomst. Wij bereiken hen met onze traditionele Turkse folk-programmatie. Het westerse publiek komt voornamelijk voor de Turkse klassieke muziek.’
 • PROGRAMMATIE? ‘Vertrekpunt is altijd het eigen artistieke referentiekader. Maar omdat we ook de etnische culturele diversiteit in de stad Gent als uitgangspunt nemen, houden we rekening met de interesses van het publiek, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de artistieke kwaliteit.’
 • VERLANGLIJSTJE? ‘Kadres Türküler staat met stip bovenaan mijn verlanglijstje. Het is een ensemble van tien muzikanten en zes dansers die de multiculturaliteit van Turkije als uitgangspunt hanteren voor de uitbouw van hun repertoire. Kadres Türküler slaagt er bovendien in om met het repertoire een nieuwe synthese tot stand te brengen van traditionele en hedendaagse muziek.’
 • KASSA KASSA? ‘De financiering bestaat voor zestig procent uit overheidssubsidies. Veertig procent komt uit de verkoop van toegangstickets.’
 • VRAAG AAN DE MINISTER? ‘Keur het dossier goed dat de Centrale heeft ingediend voor meerjarige werkingsubsidies voor de periode 2010-2011. Het is vitaal voor de werking van Istanbul Express.

Platform 0900


 • WAT? Platform 0900 wil aantonen dat er op artistiek vlak een ander Turkije bestaat dan we gewoon zijn. Mesut Arslan is de artistieke leider
 • DOELPUBLIEK? Arslan: ‘Ik wil dat iedereen de Turkse hedendaagse kunst leert kennen. Hedendaags betekent niet westers en kan in verschillende vormen tot uiting komen naargelang de plaats waarin het tot stand komt. Het aantrekken van een publiek van Turkse afkomst lukt ons aardig, al blijft het veel inspanningen vragen.’
 • PROGRAMMATIE? ‘Onze eigen artistieke smaak is bepalend. Het kan gewoon niet anders. We brengen iets nieuws dat veel mensen niet kennen.’
 • VERLANGLIJSTJE? ‘Ik zou heel graag de interessante talentvolle jonge kunstenaars uitnodigen die Turkije rijk is. Maar dat is moeilijk omdat ze niet gekend zijn. Het publiek moet de hedendaagse kunst nog leren appreciëren. Bovendien is ons budget niet toereikend.’
 • KASSA KASSA? ‘De inbreng van de overheid is zestig procent van het totale budget. Dertig procent komt van onze partners en tien procent van de verkoop van tickets.’
 • VRAAG AAN DE MINISTER? ‘Minister Anciaux heeft schitterend werk geleverd, zowel voor allochtone als voor autochtone kunstenaars. Mijn vraag is dezelfde als vier jaar geleden: wanneer slagen we erin jonge allochtonen op te leiden via de reguliere kunstenopleidingen?’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur