Amerikaans anti-abortusbeleid heeft averechts effect in Afrika

Sinds de Amerikaanse regering begin 2001 de financiering stopzette van ontwikkelingsinitiatieven die zwangerschapsafbreking mogelijk maken, is het aantal abortussen in sommige ontwikkelingslanden duidelijk gestegen. Geboortebeperkingsprogramma’s draaien minder goed of worden helemaal stopgezet, en daardoor raken meer vrouwen ongewenst zwanger. Dat blijkt uit ‘Access Denied: U.S. Restrictions on International Family Planning’, een rapport van een groep Amerikaanse ngo’s die actief zijn op het vlak van gezinsplanning.


De dinsdag gepubliceerde studie gaat in op de toestand in Ethiopië, Kenia, Zambia en Roemenië. In Kenia moesten sinds 2001 twee belangrijke niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het vlak van gezinsplanning vijf van hun gezondheidscentra sluiten. Eén van die organisaties, de Family Planning Association of Kenya (FPAK), hielp in 2000 nog 19.000 vrouwen. Door de sluitingen wordt ook de voorlichting over contraceptiva, de strijd tegen aids en de nazorg bij geboorten bemoeilijkt - centra voor reproductieve gezondheidszorg houden zich met al die aspecten bezig. In Zambia, een land waar abortus wettelijk toegelaten is, verloor de grootste organisatie voor gezinsplanning een kwart van haar middelen. De dienstverlening aan plattelandsgebieden moest daarom worden teruggeschroefd.

In afgelegen streken in Ethiopië, waar maar acht procent van de vrouwen contraceptiva gebruikt, zijn door Amerika drooggelegde gezondheidsposten niet meer in staat hun voorraden Depo-Provera aan te vullen. Dat contraceptivum wordt gebruikt door zeven van de tien vrouwen die dergelijke instellingen bezoeken. In Roemenië, waar elke vrouw gemiddeld 2,2 zwangerschapsafbrekingen laat uitvoeren, heeft het Amerikaanse beleid het volgens de onderzoekers moeilijker gemaakt abortuspatiënten te bereiken om hen voor te lichten over methodes waarmee ze kunnen verhinderen de ingreep nog vaker te moeten ondergaan.

De VS begonnen al onder het bewind van Ronald Reagan steun te ontzeggen aan buitenlandse hulporganisaties die zich niet expliciet uitspraken tegen abortus. Initiatieven voor gezinsplanning die verder in aanmerking willen komen voor Amerikaanse hulp, moeten een verklaring ondertekenen waarin ze zich verbinden geen mogelijkheden te scheppen om vrouwen een abortus te laten ondergaan en de praktijk ook op geen enkele wijze aan te moedigen via hun voorlichtingsactiviteiten. De zogenaamde Gag Rule werd verder in de praktijk gebracht door de regering van George Bush senior, maar diens opvolger Bill Clinton maakte er een einde aan. George W. Bush haalde de regeling weer uit de la, en breidde het toepassingsgebied ervan onlangs nog uit. Vroeger had de Gag Rule alleen betrekking op subsidies die via USAID (de officiële Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking) aan buitenlandse organisaties werden toegekend, maar nu moet ook alle hulp die via het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ge!
kanaliseerd eraan beantwoorden.

De Amerikaanse hulporganisaties die samenwerken in het Global Gag Rule Impact Project stellen dat bijna 70 procent van de Amerikaanse bevolking voor steun aan de gezinsplanninginitiatieven in de ontwikkelingslanden is die nu worden drooggelegd door de Amerikaanse regering. Ze maken zich ook sterk dat er binnen USAID veel weerstand bestaat tegen de Gag Rule.

Global Gag Rule Impact Project Report http://64.227.157.205/english/press_room/2003/releases/09242003.html

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift