Amerikaanse bedrijven vinden opzegging lidmaatschap WHO waanzinnig idee

De Wereldhandelsorganisatie telt steeds meer vijanden onder de Amerikaanse politiek. Maar vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven en de regering namen het tijdens een hoorzitting in het parlement gisteren (dinsdag) op voor de WHO. De organisatie afschaffen, zoals sommige parlementsleden nu al voorstellen, zou de Amerikaanse economie ernstige schade berokkenen.

We moeten de WHO afschaffen, want vrijhandel met lageloonlanden is slecht voor de Amerikaanse arbeiders en bedrijven. Dat is de geest van een wetsvoorstel van Ron Paul, een Republikeinse volksvertegenwoordiger uit Texas, en Bernard Sanders, een onafhankelijke uit Vermont. De VS moeten zich terugtrekken uit het oprichtingsverdrag van de WHO, zo luidt het wetsvoorstel in maart werd ingediend.

Het voorstel kan op weinig steun rekenen in het Amerikaanse parlement. Maar het typeert de steeds vijandiger toon in de Verenigde Staten tegen Chinees textiel en andere goedkope import uit ontwikkelingslanden.

Tijdens een hoorzitting gisteren (dinsdag) in de machtige Ways and Means Commissie van het Huis van Afgevaardigden veegden de economische en politieke machthebbers de vloer aan met de ideeën van Paul en Sanders. Terugtrekking uit de WHO zou vrijwel zeker het faillissement betekenen voor die Amerikaanse arbeiders en boeren die afhankelijk zijn van de vrijhandel. Het zou handelsconflicten doen ontbranden die de wereldwijde economie in een onvoorstelbare chaos zouden storten, zei Peter Algeier, een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De Amerikaanse bedrijfswereld is ervan overtuigd dat de VS veel te winnen hebben bij de WHO. De export van Amerikaanse goederen en landbouwproducten is de laatste tien jaar sterk gestegen. De cijfers liegen er niet om: in de periode 1994-2004 bedroeg de stijging voor de nijverheid 65 procent en voor de landbouw 38 procent. De export van Amerikaans hightech (een vierde van de totale export) steeg de voorbije jaar met 67 procent.

De regering en het parlement moeten zich met hand en tand verzetten tegen dergelijke voorstellen, zei Dwight Dyke Messinger, namens de machtige lobbygroep National Association of Manufacturers. Als zakenman kan ik u zeggen dat ik de laatste jaren heel wat handelsbelemmeringen heb zien vallen dankzij het huidige handelssysteem. Mijn bedrijf wordt in zijn groei belemmerd door invoertarieven en handelsbarrières. We zouden veel meer kunnen verkopen als die zouden verdwijnen.

Ook de American Farm Bureau Federation (de landbouw) en de Coalition of Services Industries (de dienstensector) verdedigen de Wereldhandelsorganisatie. Alle leden van het wereldwijde handelssysteem hebben belang bij de WHO, maar het zijn de VS die het meeste te winnen hebben. Daarom moeten we actief participeren in de WHO, zegt Norman Sorensen, de voorzitter van de Coalition of Services Industries.

De tien jaar geleden opgerichte WHO is het resultaat van een 60-jarig streven naar een aan regels gebonden vrijhandel, zo bracht Algeier in herinnering. De WHO werd opgericht als scheidsrechter voor handelsdisputen.

Maar intussen staan er meer dan 149 landen op het veld en stoort het de Amerikaanse politici steeds meer dat grote spelers als China de WHO gebruiken om hun afzetmarkt te vergroten. Vorige week kondigden de VS tijdelijke quota aan voor katoenen hemden, broeken en onderbroeken uit China. Sinds de afschaffing van de handelsbeperkingen voor textiel verovert spotgoedkoop Chinese textiel de wereld, tot groot ongenoegen van de Amerikaanse katoenbedrijven. De Amerikaanse quota zijn een inbreuk op de regels van de Wereldhandelsorganisatie en zijn een aanfluiting van het multilaterale handelssysteem, zegt het Chinese ministerie van Handel. Allgeier haastte zich gisteren om te zeggen dat de beslissing niet betekent dat de VS de WHO de rug toekeren.

De onderhandelingen over de verdere vrijmaking van de wereldhandel (de zogenaamde Doha-ronde) zijn al bezig sinds eind 2001 en zitten al een tijd in het slop. De ontwikkelingslanden willen hun dienstensector niet vrijmaken zolang de industrielanden hun landbouwsubsidies niet afbouwen. Landbouwbedrijven uit het Westen werken met overheidsgeld en vervalsen daardoor de concurrentie, zegt het Zuiden.

Die kritiek op de WHO wordt bevestigd in een rapport dat het Kenan Institute of Private Enterprise aan de Universiteit van North Carolina deze week uitbracht. De Wereldhandelsorganisatie is niet altijd even succesvol bij het uitvoeren van haar taken, stelt het rapport. Met name de handel in landbouwproducten is te weinig aan regels gebonden. Subsidies en invoertarieven verstoren de toegang tot de Europese en Amerikaanse markt. De WHO slaagt er niet in om haar rol als bemiddelaar in de handelsonderhandelingen waar te maken. Volgens het rapport doen de WHO-leden niet genoeg om ontwikkelingslanden te laten participeren in het handelsregime en de vruchten te plukken van de vrijhandel. (MM/ADR)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift