Amerikaanse energiereuzen doorbreken klimaattaboe

Een verplichte reductie van de uitstoot van broeikasgassen is voor het Witte Huis nog taboe. Enkele vooraanstaande Amerikaanse energiebedrijven - Shell, British Petroleum, Cinergy Corp, Intel en de aluminiumproducent Alcan – durven verder te gaan. Zij steunen de ‘Agenda voor Klimaatactie’ van de ecologische denktank Pew Centre on Climate Change. De studie bevat concrete voorstellen voor overheidsinterventie inzake klimaat.

Het is de eerste brede consensus over beleidsacties die nodig zijn om de problemen op te lossen die het resultaat zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen als olie en steenkool, zegt Eileen Claussen, de voorzitter van de ngo Pew Centrum.

Het rapport roept op tot een combinatie van wereldwijde verplichte emissiereducties, technologische innovaties, onderzoek, alternatieve energiebronnen en aanpassing. Het doet 15 aanbevelingen die meteen kunnen worden toegepast, zoals binnenlandse emissiereducties en het starten van internationale onderhandelingen. Het rapport bevat een pragmatisch actieplan om emissies (van broeikasgassen) te reduceren, zegt Vicki Arroyo directeur beleid van het Pew Centrum.

Eén van de voorstellen luidt om emissiekredieten te geven aan constructeurs die wagens maken die onder de officiële verbruiksnorm blijven. De Amerikaanse verbruiksnorm – de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) - staat vandaag nog op het niveau van 1985. Het einde van de brandstofverslindende kolossen op de Amerikaanse wegen lijkt ingeluid. Efficiënter energieverbruik is de makkelijkste oplossing, zegt Arroyo.

De energiebedrijven gaan daarmee in tegen het standpunt van de Amerikaanse president George W. Bush. De vrijwillige reductie die de regering voorstaat werkt duidelijk niet, zegt Arroyo. De trend is niet te keren zonder regulering. Het hoofd van het oliebedrijf Shell gaat akkoord. De veranderingen in onze energie-infrastructuur zullen niet vanzelf optreden, zegt John Hofmeister. Er moet een duidelijk kader geschapen worden dat bedrijven stimuleert en vertrouwen geeft om verder te investeren.

Er is binnen de VS steeds meer verzet tegen de weigering van de regering om een verplichtende maatregelen in te voeren. Sinds de regering-Bush zich terugtrok uit het Kyoto Protocol (intussen geratificeerd door meer dan 150 landen) hebben veel steden en deelstaten zelf maatregelen opgelegd.

Deze week publiceerde een groep van 85 progressieve evangelische leiders een paginagrote oproep in de krant de New York Times voor verplichte reducties van broeikasgassen.

Bush verkondigde onlangs dat Amerika van zijn olieverslaving af moet, maar wat betreft de klimaatverandering blijft hij bij zijn credo: de klimaatverandering bestaat, maar is best te bestrijden met nieuwe technologie en niet met emissiereducties.

Sommigen geloven dat het antwoord op de klimaatverandering ligt in technologische incentives, anderen menen dat emissiereductie de enige oplossing is. We hebben beide nodig, zegt het Pew Centrum.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3210   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift