Amerikaanse ngo’s willen echt duurzame ontwikkelingsbanken

Ngo’s uit de Amerika’s vragen van de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een beleid dat duurzame energie vooropstelt en de opwarming van de aarde afremt.
Organisaties uit het middenveld stuurden brieven naar de twee instellingen, die hun hoofdkwartier in Washington hebben. Het betreft de strategie van IDB voor de klimaatverandering en het energiebeleid van de Wereldbank op de lange termijn.
In het geval van IDB schreven tien organisaties dat de regionale bank projecten die bijdragen aan de klimaatverandering, moet terugschroeven. Ze vragen ook dat de bank meer respect heeft voor de rechten van lokale gemeenschappen, transparanter werkt, de ontwikkeling van hernieuwbare energie financiert, en projecten voor fossiele brandstoffen en stuwdammen schrapt.
IDB, opgericht voor de ontwikkeling en de armoedebestrijding in de regio, hield in april en mei een eerste consultatieronde met ngo’s. Uiteindelijk wil de bank in april 2011 een finaal klimaatplan voorstellen.
“Maar te vaak gaapt er een kloof tussen wat regeringen en banken zeggen over de klimaatverandering enerzijds, en hun optreden en energieprojecten anderzijds”, aldus een van de ngo’s.

Duurzame energie


Dertien andere ngo’s richtten zich tot de Wereldbank en haar energiebeleid, waarin ze aandacht vragen voor de rechten van gemeenschappen, hernieuwbare energie en meer transparantie bij de projecten die de bank ondersteunt. Ze willen dat de Bretton-Woodsinstelling van duurzame energie een prioriteit maakt.
Ook de Wereldbank legde de voorbije maanden wereldwijd haar oor te luisteren bij het maatschappelijke middenveld en werkt deze zomer aan een strategie. De Bank plant een publiek debat over het definitieve document begin 2011.
In 2009 verschafte de Wereldbank 17,9 miljard dollar aan leningen in Latijns-Amerika, met Brazilië, Mexico en Colombia als belangrijkste begunstigden. “De Bank speelt een belangrijke rol in de regio. In dat opzicht heeft ze de kans om via politieke dialoog het niet-duurzame beleid gericht op ontginning te veranderen in de regio, vooral in het Amazonegebied”, stelt César Gamboa van een Peruaanse ngo die de brief ondertekende.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift