Amerikaanse oorlogslobby in laatste rechte lijn

Een kleine invloedrijke groep lobbyisten
lanceert volgende week een nieuwe politieke campagne voor een aanval tegen
Irak. Het Comité voor de Bevrijding van Irak neemt deze week zijn intrek in
Capitol Hill en wil volgende week voor het voetlicht van de media treden,
aldus voorzitter Randy Scheunemann. Het ‘bevrijdingscomité’ is een doorslag
van de groep die aandrong op de acties in Koeweit in 1991 en in Kosovo in
1999. De nieuwe pro-oorlogslobby vertoont ook veel gelijkenissen met de
drukkingsgroep PNAC, die een sterke invloed heeft op het Amerikaanse beleid
in het Midden-Oosten en de ‘oorlog tegen de terreur’ mee uittekent.


De nieuwe lobbygroep is klaar om laatste rechte lijn naar Irak in te slaan
eens de resultaten van de Congresverkiezingen van vandaag (dinsdag) binnen
zijn. Er is dringend meer animo nodig voor een oorlog tegen Irak: de steun
voor een invasie bij de Amerikaanse publieke opinie is gedaald van bijna 80
naar 52 tot 60 procent, en bijna de helft van de voorstanders verbindt zijn
steun aan de deelname van de Amerikaanse bondgenoten.

Voorzitter Scheunemann, oudgediende in de senaatscommissie voor
Buitenlandse Zaken en tot voor kort een adviseur van Defensieminister
Donald Rumsfeld inzake Irak, wil er niet geheimzinnig over doen. Het nieuwe
comité zal educatieve inspanningen doen om Amerikaanse en internationale
steun te winnen voor een invasie van Irak. Aan IPS verduidelijkt
Scheunemann dat de campagne zowel in de VS als in Europa zal worden
gevoerd. Scheunemann is de man die in 1998 de Iraq Liberation Act
ontwierp, een wet die 98 miljoen dollar vrijmaakte voor het Irakese
Nationaal Congres, het lappendeken van de Irakese oppositie.

De bestuursraad van het Comité telt enkele erg invloedrijke figuren: de
voorzitter noemt Bruce P. Jackson, Gary Schmitt en George Shultz. Jackson
is vice-voorzitter bij de wapenfabrikant Lockheed Martin en was in 2000
voorzitter van de subcommissie voor nationale veiligheid en buitenlands
beleid bij de Republikeinse partij, toen Bush in volle campagne was voor de
presidentsverkiezingen. Ex-minister van Buitenlandse Zaken Shultz is een
hevig voorstander van unilaterale actie tegen Saddam. Gary Schmitt is de
directeur van het Project for a New American Century (PNAC), een frontgroep
van neoconservatieve joden en christelijke ultra’s wiens aanbevelingen
zwaar doorwegen op het Amerikaanse-Israëlische beleid en de ‘oorlog tegen
het terrorisme’.

Heel wat namen van het Bevrijdingscomité tref je ook aan in het Comité voor
Vrede en Veiligheid in de Golf (CPSG), die in nauwe samenspraak met de
regering van Bush senior en de Koeweitse monarchie de Golfoorlog van 1991
voorbereidde. In 1998, onder Bill Clinton, drong de CPSG aan op de
afzetting van Saddam in een brief die werd ondertekend Rumsfeld, Paul
Wolfowitz en Douglas Feith (vice-ministers van Defensie) en andere mensen
die nu een prominente positie hebben in het Witte Huis zoals Dov Zakheim en
Peter Rodman.

Een jaar later, in 1999, legden een groot deel van de leden, vrienden en
sympathisanten van dat Golfcomité hun politieke gewicht in de schaal voor
de Kosovo-campagne van de NAVO. Daarvoor werd gelobbyd in het Balkan Action
Committee (BAC). Onder meer Wolfowitz en Rumsfeld zetelden in de
bestuursraad van dat comité. Net als de CPSG publiceerde BAC open brieven
aan de president en kocht ze paginagrote advertenties in kranten als de New
York Times en de Washington Post.

De benoeming van Jackson als secretaris van de bestuursraad van de nieuwe
lobbygroep is opmerkelijk. Topfiguren uit de wapenindustrie houden zich
normaal ver van de schijnwerpers om hun invloed achter de schermen uit te
kunnen oefenen. Ze zijn doodsbang dat de media hen als verkopers van de
dood afschilderen. Jackson verdiende zijn sporen als medewerker onder
huidig vice-president Dick Cheney (toen die minister van Defensie was bij
Bush senior) vóór hij vice-voorzitter strategie en planning bij Lockheed
Martin werd. Hij liet zich eerder opmerken als voorzitter van de
Amerikaanse Commissie voor de Uitbreiding van de NAVO, die het Congres
aanbeval om de militaire alliantie zo ver mogelijk naar het oosten uit te
breiden. Het heeft Lockheed Martin en vijf andere Amerikaanse bedrijven
geen windeieren gelegd.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift