Amerikaanse regering heeft inzage in privé-leven miljoenen Latijns-Amerikanen

Zeven Latijns-Amerikaanse landen onderzoeken hoe vertrouwelijke gegevens over miljoenen van hun burgers in handen zijn gekomen van de overheid in de VS. Choice Point, een gespecialiseerde onderneming in Georgia, speelde een centrale rol bij die gigantische dataroof. Na luid protest vanuit Mexico wiste ChoicePoint vorige maand alle gegevensbestanden over 75 miljoen kiezers in dat land die het langs illegale weg had verworven. Maar de onderneming stelt nog steeds gelijkaardige data over Argentinië, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Venezuela ter beschikking van regeringsinstanties in de VS en probeert een aantal van die bestanden ook nog te vernieuwen of uit te breiden.


De gegevens die ChoicePoint aanbiedt, variëren van land tot land. Sommige bestanden laten toe na te gaan welke burgers al in aanraking gekomen zijn met het gerecht, uit andere gegevens zijn details af te leiden over de financiële situatie en het onroerend vermogen van de inwoners de landen in kwestie. ChoicePoint verkoopt haar Latijns-Amerikaanse gegevensbestanden al twee jaar aan het Ministerie voor Nationale Veiligheid en tientallen andere Amerikaanse regeringsorganen. Vorig jaar verdiende de firma daar 11 miljoen dollar mee. De bestanden worden onder meer gebruikt bij de doorlichting van kandidaat-immigranten en reizigers die aankomen in Amerikaanse luchthavens. Die onderzoeken wordt veel grondiger gevoerd sinds de aanslagen van 11 september en de oorlog tegen het terrorisme die de VS-regering daarop uitriep.

ChoicePoint vernietigde vorige maand al zijn Mexicaanse bestanden na een onderzoek van het Federale Verkiezingsinstituut uit dat land. Dat bracht aan het licht dat de onderneming de gegevens op illegale wijze had bemachtigd. Choice Point schuift de verantwoordelijkheid daarvoor af op de Mexicaanse tussenpersoon die de bestanden aanleverde. Dat ChoicePoint naast gegevens uit de VS zelf ook informatie in Latijns-Amerika verzamelt, werd aan het licht gebracht door het Electronic Privacy Information Center (EPIC), een niet-gouvernementele organisatie uit Washington.

In een zevental andere Latijns-Amerikaanse landen zijn nu ook onderzoeken gestart naar de herkomst van de gegevens die ChoicePoint in de VS verspreidt. De Nicaraguaanse regering achterhaalde al dat de onderneming de nummers kent waarmee alle Nicaraguanen bij de sociale zekerheid in hun land zijn gemeld, de samenstelling van hun gezin, hun belastingcategorie en de nummerplaten en de eigenaars van alle auto’s in het land. Verder zijn ook gegevens over schulden en spaartegoeden, het bezit van onroerend goed en gerechtelijke veroordelingen van Nicaraguaanse burgers naar de VS gegaan. ChoicePoint zelf maakte zich in een reclametekst ooit sterk van alle volwassen Colombianen de datum en plaats van geboorte, het geslacht, de gezinssamenstelling, de familiale situatie, het paspoortnummer en het beroep te kennen, samen met een beschrijving van het uiterlijk van al die mensen. ChoicePoint houdt al die gegevens meestal bij zich en verkoopt enkel toegang tot die bestanden - tot hiertoe blijkbaar enkel aan overheidsinstanties.

Verscheidene Latijns-Amerikaanse landen zouden als een gevolg van affaire overwegen om persoonlijke gegevens over hun burgers beter te beschermen. Choice Point biedt al geen nieuwe gegevens over Costa Rica meer aan omdat die informatie niet meer publiek is.

Choice Point houdt zich al veel langer bezig met het verzamelen en exploiteren van gegevensbestanden in eigen land. De onderneming gaat er prat op meer dan 17 miljoen elektronische fiches te bezitten over Amerikaanse staatsburgers en bedrijven in de VS - gegevens die openbaar zijn of volgens de onderneming met de instemming van de betrokkenen werden verzameld. Maar ook die informatie heeft al aanleiding gegeven tot controverse. Bij de Amerikaanse verkiezingen van 2000 kreeg de onderneming de opdracht de kiezerslijsten in Florida te zuiveren van alle mensen met een crimineel verleden - die mogen immers niet stemmen volgens de wetten van de deelstaat. Onderzoek wees later uit dat er ook onschuldige burgers van de lijsten werden gehaald, en daaronder veel zwarten die vermoedelijk voor All Gore en de Democraten zouden hebben gestemd.Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3248   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift