Amerikaanse senaat legt VS-delegatie in Bali het vuur aan de schenen

De Amerikaanse Senaatscommissie Milieu keurde gisteravond met elf tegen acht stemmen de Climate Security Act goed. Voor het eerst in ’s lands geschiedenis haalt een ambitieuze klimaatwet de plenaire vergadering. De elf senaatsleden roepen de internationale gemeenschap op om tijdens de klimaatconferentie in Bali de positie van de regering Bush te negeren en een effectief klimaatsakkoord uit te werken.

 


Eind oktober lanceerden de republikein Warner en het onafhankelijke lid Lieverman een klimaatwet die de partijpolitieke tegenstellingen moest overbruggen. Dit leverde verhitte discussies op tussen beide partijen. De republikeinen vreesden vooral de economische gevolgen van een strenge wet en wilden het debat op de lange baan schuiven.  
Democraten en onafhankelijken wilden echter de zaak bespoedigen opdat het Amerikaanse Congres tijdig een duidelijk signaal zou kunnen sturen naar de onderhandelaars in Bali. Een negen uur durende zitting beslechtte gisteren de meningsverschillen tussen de partijen. Tijdens deze sessie stemden de senatoren over de vele - voornamelijk uit republikeinse hoek komende - amendementen. Bijna alle voorgelegde wetswijzigingen werden verworpen met de voorspelbare 11 tegen 8 verdeling. De elftallige meerderheid in de commissie bestond uit senator Warner, de twee onafhankelijken en de acht democraten, waaronder presidentskandidate Hillary Clinton.
De gestemde wet wil de uitstoot in 2012 stabiliseren naar het niveau van basisjaar 2005, om vervolgens een reductie van 70 procent te bekomen tegen 2050. Emissierechten zullen hierbij een centrale rol spelen. Tijdens de eerste jaren deelt de overheid gratis uitstootvergunningen uit. Daarna volgt een transitie naar de verkoop van 73 procent van de rechten tegen 2031. Dit komt ongeveer overeen met het oorspronkelijke wetsvoorstel van Lieberman en Warner. Volgens het onafhankelijk lid Sanders gaat dit voorstel echter niet ver genoeg. Hij bepleitte een vermindering van 80 procent tegen 2050 en een onmiddellijke totaalverkoop van de emissierechten. “We zouden niet zomaar alle uitstootrechten mogen weggeven aan de industrie- en energiesector of eender welke sector die petroleumproducten exporteert”.
Regering Bush in een lastig parket
De goedkeuring van de klimaatwet in de commissie Milieu komt net op het moment dat 190 regeringsvertegenwoordigers in Bali onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag dat het geldende Kyoto-protocol zal opvolgen. De VS oogsten momenteel internationale kritiek omdat zij, sinds Australië maandag het Kyoto-protocol ratificeerde, het enige geïndustrialiseerde land zijn dat zich koppig tegen dit verdrag blijven verzetten.
De elf senatoren willen met de omstreden wet aantonen dat er een groot verschil bestaat tussen het standpunt van de regering Bush enerzijds en dat van de publieke opinie en politici anderzijds. In een schrijven naar VN-klimaatsecretaris Yvo De Boer roepen zij de wereld op om, in afwachting van de presidentsverkiezingen van november 2008, alvast werk te maken van een effectief internationaal klimaatakkoord. Hiermee suggereren ze dat een Amerikaans internationaal engagement slechts een kwestie van tijd is.
‘De VS moeten een leiderschapsrol op zich nemen’, zegt Warner, ‘We zijn een supermacht in de wereld en we moeten deze positie aanwenden om een situatie recht te zetten die ons, als we dat niet doen, in de toekomst in moeilijkheden zal brengen’. Commissievoorzitster Boxer noemde de stemming van gisteren ‘een duidelijk signaal aan de rest van de wereld dat de VS een leidende rol in de strijd tegen de broeikasgasuitstoot ernstig nemen’.
Voorlopig maakt de Senaat weinig indruk op diplomaat Harlan Watson die op Bali de regering Bush vertegenwoordigt. ‘Een senaatsbeslissing om de uitstoot te verminderen, noch de Australische ratificatie van het Kyoto-protocol, zullen onze positie beïnvloeden,’ aldus Watson. De VS blijven dus in hun officiële standpunt afkerig van bindende reductienormen. Later verklaarde Watson dat de regering op de volgende Washingtontop met een eigen klimaatvoorstel wil komen. Dit zou uitgaan van een vrijwillige uitstootvermindering naar het model van Bush’ Clear Skies & Global Climate Change Initiatives van 14 februari 2002. Milieuactiegroepen en klimaatexperts wijzen er echter op dat dit beleid tot een forse toename van de uitstoot leidt.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift