Amerikaanse universiteiten lokken weer meer buitenlandse studenten

Na drie jaar achteruitgang hebben zich dit jaar weer wat meer buitenlandse studenten ingeschreven aan de Amerikaanse universiteiten. Het effect van de aanslagen van 11 september 2001 en de strenge visummaatregelen die daarop volgden, lijkt weg te ebben.

De voorzichtige stijging voor het net begonnen academiejaar blijkt uit een on-line bevraging van de directies van Amerikaanse colleges - de eerste trap in het Amerikaanse universitaire systeem. Het onderzoek bevestigt een vorige week verschenen rapport van de Council of Graduate Schools (CGS), dat de stijging op één procent schat.

Meer cijfers zijn er over het voorbije academiejaar. Het aantal buitenlandse studenten liep toen nog maar met 1 procent terug, tegenover de meer uitgesproken daling van 2,4 procent het jaar daarvoor. Die gegevens worden vandaag (maandag) gepubliceerd door het Institute of International Education (IIE).

In het academiejaar 2004-05 waren 565.039 buitenlandse studenten ingeschreven aan Amerikaanse instellingen voor hoger onderwijs. De inschrijving van jongeren uit moslimlanden liep vorig jaar liep verder terug; alleen Turkije maakte daarop een uitzondering. Het verlies werd voor een groot deel goedgemaakt door meer Aziatische inschrijvingen. Dat werelddeel leverde vorig jaar bijna 60 procent van de buitenlandse studenten in de VS.

De rapporten zijn goed nieuws voor de directies van universiteiten die de voorbije twee jaar alle zeilen hebben bijgezet om weer meer studenten van overzee aan te lokken. Het inschrijvingsgeld dat al die buitenlanders betalen, is onmisbaar voor veel instellingen. Experts hadden er ook voor gewaarschuwd dat de Amerikaanse concurrentiekracht op het vlak van onderzoek en ontwikkeling dreigt af te botten. De VS halen traditioneel veel profijt uit de buitenlandse talenten die in de VS komen verder studeren en er daarna ook werk vinden.

De VS sturen ook zelf meer studenten uit naar het buitenland. Volgens het IIE waren in het academiejaar 2003-2004 bijna 200.000 Amerikaanse jongeren via allerlei programma’s ingeschreven aan universiteiten in andere landen - een stijging met 9,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en een absoluut record. De meeste van die studenten verbleven wel minder dan een half jaar in het buitenland, en twee derde koos voor universiteiten in Europa, Canada of Australië. Toch trokken bijvoorbeeld ook 1.050 Amerikaanse studenten naar het Midden-Oosten.

De grootste aanvoer van buitenlandse studenten naar de VS komt uit Azië. Met 81.000 studenten vormden de Indiërs het voorbije academiejaar de grootste groep. Verder waren er ook 63.000 Chinezen, 53.000 Zuid-Koreanen en 42.000 Japanners ingeschreven aan Amerikaanse universiteiten. Turkije stuurde 12.500 studenten naar de VS, een stijging met 9 procent in vergelijking met het academiejaar daarvoor.

De aantallen van studenten uit Arabische landen bleven vorig academiejaar nog sterk afnemen. Het cijfer voor Saudi-Arabië daalde vorig academiejaar met 14 procent, na een daling met 16 procent het jaar daarvoor. Toch studeerden er vorig jaar nog altijd een 3.000-tal Saudi’s in de VS.

De Amerikaanse universiteiten krijgen ook hulp van de overheid om weer meer buitenlandse studenten aan te trekken. Na de verstrenging van de procedures in 2001, probeert de regering studenten weer sneller een visum af te leveren. Adjunct-minister voor Buitenlandse Zaken Dina Habib Powell verklaarde dat de VS ook weer meer studenten uit de Arabische wereld willen binnenhalen. (PD)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift