Amerikanen vinden Bush eerder “niet godsdienstig genoeg” (peiling)

Een opiniepeiling van het Pew Research Center heeft enkele verrassende meningen aan het licht gebracht over de relatie tussen kerk en staat in de Verenigde Staten. Meer mensen vinden dat het beleid van president George Bush gerust wat religieuzer getint mag zijn dan dat er beter wat minder godsdienstige invloed is. Over de islam zijn de meningen minder positief. 44 procent van de bevraagden vond het een “gewelddadige godsdienst”, tegenover slecht 25 procent een jaar geleden.

41 procent van de mensen was van mening dat politici niet genoeg verwijzen naar religie en gebed. Slechts 21 procent vond dat er teveel godsdienstige taal werd gebruikt. 58 procent is het eens met de manier waarop president Bush zijn beleid op zijn godsdienstige overtuiging baseert. 21 procent had graag wat religieuzer beleid gezien, voor slechts 10 procent mag het wat minder zijn. De cijfers komen uit het 52 pagina’s tellende rapport “Religion and Politics: Contention and Consensus”

In vergelijking met de vorige president, Bill Clinton, ontbreekt het de “herboren christen” Bush nochtans niet aan godsdienstige ijver. “Het echte gevaar schuilt niet in de talrijke bijbelcitaten van de president, die politiek geen betekenis hebben, maar in zijn beleid”, zegt journalist Chris Mooney. Bush benoemde totnogtoe een heleboel rechts-conservatieve rechters en vaardigde een nieuwe richtlijn uit voor gebeden op school.

“Vrijwel elk federaal instituut kreeg nieuwe religieuze voorschriften. Bush heeft de aanwezigheid en de invloed van godsdienst in de regering op alle niveaus versterkt”, schreef Mooney. Het publiek denkt daar anders over, zo blijkt uit de peiling. 56 procent van de bevraagden ziet de invloed van godsdienst afkalven, slechts een derde ziet een stijging.

De meningen zijn anders wanneer het niet over joods-christelijke godsdiensten gaat. 38 procent van de ondervraagden zei nooit te zullen stemmen voor een presidentskandidaat die moslim is. Een nog hoger percentage sloot uit voor een atheïst te stemmen. Opmerkelijk is dat deze overtuigingen het sterkst waren bij blanke protestanten (63 procent) en Afrikaanse Amerikanen (51 procent). Beide groepen staan immers diametraal tegenover elkaar wat de politiek van President Bush betreft.

44 procent van de bevraagden was het eens met de stelling dat de islam geweld aanmoedigt, bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Bovendien was een kwart van de mensen van mening dat bijna alle moslims ter wereld een haat koesteren tegenover de Verenigde Staten. Een nipte meerderheid van 51 procent had in het algemeen een positief beeld van moslims in de Verenigde Staten, tegenover 54 procent vorig jaar.

“De peiling gaat verschillende kanten uit”, zei Melissa Rogers van het Pew Forum, “Steeds meer Amerikanen associëren islam met geweld, maar een nipte meerderheid blijft positief denken over islamitische medeburgers”.

Godsdienst heeft ook een invloed op beleidskwesties als het Israëlisch-Palestijnse conflict, het homohuwelijk en de doodstraf. In de peiling verklaarde 41 procent aan de kant van Israël te staan en zei 44 procent dat Israël het geschenk van God is aan het joods volk. Slechts 13 procent sympathiseerde met de Palestijnen. Het verzet tegen het homohuwelijk is aan het dalen, maar toch blijft 53 procent gekant tegen een wettelijke verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht. Het aantal fervente voorstanders van de doodstraf is gedaald van 43 procent in 1996 tot 28 procent in de huidige peiling.

Katrin Dauenhauer

xml=3

Ref: na ip cr

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift