Andersglobalisten klaar voor nieuwe krachtmeting

Het protest tegen de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) die woensdag begint in Cancún, is even indrukwekkend als de conferentie zelf. Bijna 2000 niet-gouvernementele organisaties uit een tachtigtal landen trekken naar in de Mexicaanse badplaats. Het grootste deel van de andersglobalistische beweging zal de WHO-onderhandelaars met ideeën proberen te overtuigen, maar sommigen hebben ook met harde acties gedreigd. Cancún wordt een nieuwe test voor de internationale protestbeweging die in de jaren 90 ontstond en bekend raakte door in december 1999 de WHO-conferentie in Seattle hopeloos in de war te schoppen.


Zowat een derde van de niet-gouvernementele organisaties die in Cancún hun tenten opslaan, komt uit de VS, Canada en Mexico. Europa is ongeveer even sterk vertegenwoordigd, en de rest van de actievoerders komt uit Midden- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika, zegt Melba Pria, een medewerkster van de Mexicaanse regering die verantwoordelijk is voor de relaties met niet-gouvernementele organisaties. Actievoerders hopen dat zo’n 30.000 mensen de protesten tegen de WHO-top kracht zullen bijzetten.

980 niet-gouvernementele organisaties zijn geaccrediteerd en kunnen dus vertegenwoordigers sturen nar de officiële top. Zij mogen de plenaire vergaderingen bijwonen, kunnen hun voorstellen publiceren op de website van de WHO en krijgen zelfs gratis zendtijd op het speciale tv-kanaal waarop het publiek de conferentie 24 uur op 24 zal kunnen volgen. Bijna een derde van de geaccrediteerde organisaties bestaat uit verbanden van kleine producenten en boeren; een vijfde uit milieuorganisaties en nog eens een vijfde uit actiegroepen die werken rond thema’s als vrouwen, mensenrechten, eerlijke handel en globalisering. De vertegenwoordigers van die organisaties delen de vaak luxueuze hotel en vergaderzalen in het toeristische deel van Cancún met de leden van de officiële delegaties en de vertegenwoordigers van bijna 300 ondernemersverbanden.

Maar de WHO en de Mexicaanse regering hebben ook meer dan 200 niet-gouvernementele groepen een accreditatie geweigerd. Samen met een achthonderdtal boerenorganisaties, vakbonden, indianengroepen, vrouwenorganisaties en schimmige actievoerders zijn die ondergebracht in parken, sportcentra en openbare gebouwen die zich op 10 kilometer van het conferentiecentrum bevinden. Het Foro de los Pueblos (Forum der volkeren) wordt een schaduwconferentie waar ook ruimschoots plaats is voor betogingen tegen de WHO. Een ordemacht van 1.000 politieagenten moet al die activiteiten strikt gescheiden houden van de eigenlijke conferentie.

De meeste niet-gouvernementele conferentiegangers benadrukken dat ze geweld willen vermijden. Maar studenten van de Autonome Universiteit van Mexico hebben aangekondigd dat ze met baseballknuppels, helmen en beenbeschermers uitgeruste stoottroepen op pad zullen sturen om de weg vrij te maken voor andere niet-geregistreerde groepen die willen doordringen tot het conferentiecentrum. De studenten zeggen dat ze banden hebben met de Tute Bianche, Italiaanse actievoerders die twee jaar geleden tijdens een vergadering van de G8 in Genua de boel op stelten zetten. Ook de Mexicaanse Unie van Landarbeiders heeft al aangekondigd dat ze een betoging naar het conferentiecentrum zal aanvoeren, zelfs als daar bloed voor moet vloeien. Dergelijke strijdlustige plannen hebben de laatste dagen voor verdeeldheid gezorgd onder de Mexicaanse ngo’s die al een maand in Cancun zijn om het protest voor te bereiden.

De andersglobalistische beweging vindt dat de Wereldhandelsorganisatie te zeer gedomineerd wordt door de industrielanden en - indirect - door de grote ondernemingen die in die landen gevestigd zijn. Daardoor worden volgens hen in de WHO veel beslissingen getroffen die slecht uitdraaien voor de arme landen. Sommige andersglobalisten eisen dat de organisatie gedemocratiseerd wordt, anderen vinden dat ze beter meteen wordt afgeschaft. In elk geval willen ze dat er verandering komt in het huidige proces van economische globalisering dat onder meer ook door WHO-afspraken wordt voortgestuwd. Sociale en ecologische bekommernissen moeten volgens hen voorrang krijgen op bedrijfswinsten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift