Andeslanden blijven aansturen op integratie metMercosur

De Andesgemeenschap (CAN) blijft bij haar beslissing om
de vrijhandelsbesprekingen met de Mercosur - het handelsblok van Argentinië,
Brazilië, Paraguay en Uruguay- te versnellen. Dat ondanks de economische
nachtmerrie die Argentinië, de op één na belangrijkste partner binnen
Mercosur, momenteel beleeft. Beslissend wordt een bijeenkomst van 12 tot 14
juni in Lima tussen de Mercosur en de Andeslanden Bolivia, Colombia,
Ecuador, Peru en Venezuela.

In Lima moet onder meer beslist worden volgens welk tijdsschema de twee
blokken hun wederzijdse invoertarieven willen laten afnemen. Ook de
zogenaamde ‘gevoelige producten’ moeten worden bepaald - producten uit
sectoren die een langere periode nodig hebben om zich aan een geïntegreerde
markt aan te passen. Experts onderzoeken momenteel ook hoe de eengemaakte
Zuid-Amerikaanse markt beschermd kan worden tegen economische rampspoed.


De Andeslanden onderhandelen al sinds begin de jaren 90 over vrijhandel met
de Mercosur. De vijf landen van de CAN hebben een gezamenlijke bevolking
van 105 miljoen en bruto regionaal product van meer dan 240 miljard dollar.
De Mercosur-landen tellen 210 miljoen inwoners en zijn goed voor ongeveer 80
procent van het gezamenlijk bbp van Zuid-Amerika. Bolivia and Chili zijn
momenteel geassocieerd met de Mercosur. Het hele integratieproces verloopt
binnen de Latijns-Amerikaanse Associatie voor Integratie (ALADI), die de
landen van de CAN en de Mercosur plus Chili, Cuba en Mexico omvat.

Juan Francisco Rojas, secretaris-generaal van de ALADI, wijst erop dat de
handel binnen Latijns-Amerika dit jaar met drie procent is teruggevallen. De
regionale handel bedroeg vorig jaar 41 miljard dollar. 70 procent van de
handel tussen ALADI-leden bestaat uit industriegoederen die enkel
Latijns-Amerika als afzetmarkt hebben. Het gebrek aan nieuwe technologieën
in de productie van deze goederen verhindert een snellere groei van de
handel. Volgens Rojas moetend e landen in de regio ook zorgen voor een
betere coördinatie van hun macro-economisch beleid.

Rojas merkt op dat de onderhandelingen tussen de CAN en de Mercosur
eigenlijk al in januari hadden moeten uitmonden in een vrijhandelszone. Hij
vreest dat de huidige moeilijkheden aanleiding kunnen geven tot
protectionistische maatregelen. De situatie wordt nog verder bemoeilijkt
door de nieuwe landbouwsubsidies in de Verenigde Staten, die de boeren in
Latijns-Amerika met grote verliezen zullen opzadelen. Het is een complexe
realiteit, met ook nog eens de onderhandeling over de Vrijhandelszone van de
Amerika’s (FTAA), onderhandelingen met de EU, en een nieuwe multilaterale
onderhandelingssronde binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift