Antitabaksverdrag klaar tegen mei, zegt WGO

De 192 lidstaten van de
Wereldgezondheidsorganisatie hebben een overeenkomst bereikt over een
internationaal verdrag dat de verspreiding en het verbruik van sigaretten
moet stoppen. De WGO maakte deze week bekend dat het voorbereidende werk
rond is. De ontwerptekst moet nu nog goedgekeurd worden door het
secretariaat. De stemming in de Algemene Vergadering is voor mei en dan kan
de ratificering beginnen in de nationale parlementen.


De Braziliaan Luis Felipe de Seixas Corrêa, die het huiswerk van de WGO
coördineerde, maakte deze week bekend dat de Kaderconventie ter Beperking
van het Tabaksgebruik (FCTC) rond is. Het is een voorstel voor een
wereldwijd verdrag dat nationale regeringen zal helpen om de ‘tabakspandemie
’ te bestrijden.

De kaderconventie bevat enkele basisprincipes en minimale verplichtingen die
landen niet beletten om een strengere tabakswet aan te nemen. Het gaat om
een compromistekst waarin alle 192 WGO-lidstaten zich kunnen vinden.
Verwijzingen naar - vaak strengere - internationale verdragen werden
geschrapt om de consensus zo breed mogelijk te maken.

Vorig jaar stierven 4,9 miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksverbruik,
schat de WGO. Dat is veel meer dan in het verleden, wat deels te verklaren
is door het feit dat roken in ontwikkelingslanden populairder is geworden.
De WGO schat dat het aantal aan tabak gerelateerde sterfgevallen tegen 2020
zal verdubbelen als de overheid geen paal en perk stelt aan tabaksreclame en
roken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3195   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift