Argentijnse rechter legt pesticiden aan banden

Argentinië behoort tot de grootste sojaproducenten ter wereld. Het gaat om monoculturen van genetisch gewijzigde soja, die overvloedig besproeid worden met chemische bestrijdingsmiddelen. Eind februari deed het gerechtshof van de provincie Santa Fe een opmerkelijke uitspraak: sproeien in dichtbevolkte gebieden is voortaan verboden. Het is de eerste keer dat het gerecht sproeien verbiedt om de gezondheid te beschermen. De uitspraak is zonder meer een precedent voor de rest van Argentinië en het is de eerste officiële kritische kanttekening bij dit landbouwmodel.

De rechtszaak nam een aanvang toen de Argentijnse Viviana Peralta in maart 2009 naar de rechter stapte om een sproeiverbod te eisen. Telkens een nabijgelegen bedrijf zijn sojaveld besproeide, werd haar dochtertje ziek. Daarop volgde een twee jaar durend juridisch steekspel. In december 2009 nam de zaak een ongeziene wending. De rechter beval de beklaagden te bewijzen dat de chemicaliën niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Tot dan lag de bewijslast bij de aanklagers en moesten de gedupeerden aantonen dat de chemicaliën effectief de oorzaak waren van hun klacht. De producenten dienden geen rapport in dat hun onschuld bewees. Eind februari concludeerde rechter Tristan Martinez dat ze niet konden bewijzen dat sproeien niet schadelijk was. Daarop verbood hij formeel het handmatig sproeien binnen een straal van 800 meter van woningen. Bij sproeien vanuit een vliegtuig moet een afstand van 1500 meter in acht worden genomen. De grondslag voor die beslissing vond de rechter in de milieuwetgeving: wanneer er een risico is van zware of onomkeerbare schade, mag een gebrek aan informatie of wetenschappelijk bewijs niet leiden tot het uitstellen van maatregelen die dergelijke schade zouden kunnen tegenhouden.

Cepronat, de ngo die Viviana Peralta in deze zaak bijstond, is opgetogen over de uitspraak. De organisatie is van plan een soortgelijk verbod te vragen voor driehonderd andere dorpen in de provincie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift