Argentinië wil illegale vuurwapens inzamelen

Na Brazilië wil nu ook Argentinië een ontwapeningscampagne organiseren die het geweld en de criminaliteit in het land moet terugdringen. Burgers krijgen geld voor elk vuurwapen dat ze inleveren. In Argentinië stierven in 2003 elke dag tien mensen aan kogelwonden. In zeven van de tien gevallen ging het om huis-, tuin- en keukendrama’s die niks met georganiseerde misdaad te maken hebben.
“We moeten de mythe uit de wereld helpen dat wapens veiligheid geven. Het tegendeel is waar: een wapens bezitten is gevaarlijk”, zegt Darío Kosovsky van het Argentijnse Ontwapeningsnetwerk. Kosovsky werkt ook voor het Instituut voor Vergelijkende Studies in de Criminele en Sociale Wetenschappen. “De meeste slachtoffers van gewelddaden zijn het gevolg van conflicten waar de georganiseerde misdaad niks mee te maken heeft”, aldus de auteur van ‘Burgersheriffs: Pistolen en Geweld in Argentinië’.

De organisaties in het Argentijnse Ontwapeningsnetwerk werkten mee aan een ontwerp voor een ontwapeningswet, die werd opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die tekst, die de regering deze maand naar het Congres stuurde, past in een uitgebreid plan om de controle te verscherpen op activiteiten waarbij het gebruik van vuurwapens is toegestaan, en om harder op te treden tegen wapensmokkel.

De Argentijnse regering wil zes maanden lang amnestie verlenen aan iedereen die wapens binnenbrengt die nooit geregistreerd waren of waarvoor de licentie vervallen is. Voor de inzamelingsactie trekt de overheid vier miljoen euro uit. Een massale bewustwordingcampagne zal onder meer ingaan op het risico dat kinderen thuis een geweer vinden en mee naar school nemen.

Kosovsky gelooft dat de operatie een succes zal zijn als Argentinië 30.000 tot 50.000 wapens kan inzamelen.

In Brazilië werden in 2004 meer dan 400.000 vuurwapens ingezameld. De voorwaarden die burgers moeten vervullen om een geweer te mogen bezitten, werden verstrengd. Het jaar erop hield Brazilië een referendum over de vraag of de verkoop van handwapens moest verboden worden. 65 procent was tegen een compleet verbod op de verkoop, slechts 35 procent was voor. Maar dat jaar maakten vuurwapens in de grote steden in Brazilië wel 20 procent minder slachtoffers. Het was de eerste keer dat het cijfer daalde sinds het begin van de jaren ‘90.

Na het referendum in Brazilië bleek dat ook 69 procent van de Argentijnen voorstander was van een campagne om vuurwapens uit circulatie te halen. 73 procent vond het gevaarlijk om thuis wapens te houden. Maar evengoed gaf elf procent van de Argentijnen toe dat ze thuis wapens hadden, een cijfer dat ver boven de verwachtingen lag.

Volgens het Nationale Wapenregister (RENAR) zijn er in Argentinië 1,2 miljoen legale wapens in omloop, en nog eens minstens zoveel illegale wapens. In het totaal circuleren in dit land met zijn 37 miljoen inwoners naar schatting bijna drie miljoen wapens. De laatste tien jaar is het aantal geregistreerde wapens vervijfvoudigd. Volgens experts komt dat het door het toenemende onveiligheidgevoel.

De Argentijnse ontwapeningscampagne kwam in een stroomversnelling na een incident dat de publieke opinie en de overheid schokte. In juli begon een jonge man zonder enige reden op mensen te schieten die hem op straat voorbijwandelden, met een vuurwapen waarvoor hij een vergunning had gekregen. Eén slachtoffer kwam daarbij om.

Het ontwapeningsnetwerk greep die gebeurtenis aan om strengere voorwaarden te eisen voor de toekenning van vergunningen. Ze wil ook een strengere controle op de wapenimport en op de Argentijnse wapenproductie. Er moet ook een beleid komen om wapens op te sporen die in het illegale circuit terechtgekomen zijn, voornamelijk wapens die zijn gestolen uit politie- of legerdepots.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift