Armoede in Europa

In de Europese Unie leven 78 miljoen inwoners onder de armoedegrens –dat is één Europeaan op zes. Bij kinderen ligt het armoederisico nog hoger (19 procent). En ondanks de economische groei van de laatste jaren leeft ruim acht procent van de werkende bevolking onder de armoedegrens.
De cijfers slaan op 2006 en tonen dat de afspraken van Lissabon 2000 om armoede uit de Europese Unie uit te bannen, niet zijn nageleefd. En daar wil de Europese Commissie nu wat aan doen.
Op 15 en 16 oktober vond in Marseille de zevende Europese rondetafelconferentie over armoede en sociale uitsluiting plaats. Daar kwam onder meer “actieve inclusie” ter sprake, een aanbeveling gebaseerd op drie pijlers: een passende inkomenssteun garanderen, de band met de arbeidsmarkt activeren en toegang tot kwalitatieve diensten mogelijk maken.
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om een aanbeveling en niet om een richtlijn. En dat komt volgens Jérôme Vignon (directeur van de algemene directie Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen bij de Europese Commissie) omdat er in elke EU-lidstaat een ander economische realiteit is.
De minimumlonen in landen als Finland en Nederland zijn niet te vergelijken die van pakweg Polen of Roemenië. ‘Meer dan middelen, moeten er in elk land doeltreffende strategieën uitgewerkt worden’, zegt Europees Commissaris Vladimir Spidla.
Meer dan middelen, moeten er in elk land doeltreffende strategieën uitgewerkt worden.
De Europese commissie wil op het vlak van armoedebestrijding coördineren en niet harmoniseren. Volgens critici is de aanbeveling slechts recyclage van wat jaren geleden gezegd is. En de huidige financiële crisis toont aan waar de prioriteiten van de Europese leiders liggen.
De tweedaagse conferentie in Marseille vormde de aftrap van de voorbereidingen voor 2010, het Europees Jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Voor die campagne werken lokale overheden en het middenveld samen, en moet een budget van 27 miljoen euro vrijgemaakt worden. 17 miljoen euro daarvan komt van de Europese Unie.
Dat de huidige financiële crisis armoede en sociale uitsluiting in de hand zal werken, is voor iedereen duidelijk. De lidstaten moeten zich voorbereiden op wat nog komen moet, is de algemene waarschuwing. Maar het is diezelfde crisis die de marge binnen de nationale budgetten voor armoedebestrijding kleiner maakt.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.