Artsen Zonder Grenzen vreest voor epidemies in Somalië

Op acht augustus zond Artsen Zonder Grenzen twee vrachtvliegtuigen met dertig ton hulpgoederen naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. Hiermee verhoogt de hulporganisatie haar bijstand aan Somaliërs die geen vluchtelingenkampen bereiken. Artsen Zonder Grenzen spreekt van een ‘dramatische crisis’ en vreest voor het uitbreken van een cholera-epidemie.

  • Oxfam East Africa Vluchtelingen in Ali Hussein, één van de vele geïmproviseerde kampen nabij Burco, de hoofdstad van de noordwestelijke provincie Togdheer, Somalië. Oxfam East Africa

In de vluchtelingenkampen in Ethiopië en Kenia zijn al veertig procent van de kinderen jonger dan vijf jaar ondervoed en het aantal blijft stijgen. Voor Somaliërs die de vluchtelingenkampen niet bereiken, is de situatie vaak nog uitzichtlozer. ‘Somaliërs vluchten van het platteland naar de grotere steden in Somalië op zoek naar voedsel, water en gezondheidszorg’, aldus Renzo Fricke, noodcoördinator van Artsen Zonder Grenzen (AZG). In Mogadishu bijvoorbeeld verblijven tienduizend interne vluchtelingen in geïmproviseerde kampen. ‘Het is lang geleden dat onze teams in Mogadishu geconfronteerd worden met een situatie waar zo veel mensen in een erg slechte toestand zijn’, aldus Bart Janssens, medisch coördinator van AZG.

Naast een gebrek aan voeding en water, kan een gebrek aan zorgverlening de situatie doen escaleren. ‘De gezondheid van de vluchtelingen verergert: we stellen acute diarree, mazelen en cholera vast onder de vluchtelingen’, vertelt Janssens. Door de slechte hygiëne in de overvolle kampen, de acute ondervoeding van de vluchtelingen en een lage vaccinatiegraad, verspreiden ziektes zich sneller. ‘We vrezen dat er een flinke epidemie zou kunnen uitbreken onder de Somalische bevolking’, aldus Bart Janssens.

Volgens AZG kan de Somalische overheid zelf niet voorzien in de noodhulp en zorgverlening die de bevolking nodig heeft. Omdat Somalische gewapende groeperingen de toegang tot Somalië beperken of de hulpverlening van ngo’s bemoeilijken, is het totale aanbod van zorgverlening in Somalië ontoereikend om in alle noden te voorzien.

Eilandjes van hulp

‘Als al-Shabaab en andere bewapende groepen nog meer worden gestigmatiseerd en bekritiseerd, kan Artsen Zonder Grenzen haar operaties in Somalië wel vergeten.’
Naast hulpverlening in de vluchtelingenkampen, coördineert Artsen Zonder Grenzen negen projecten, verspreid over heel Somalië. De projecten focussen op medische en therapeutische hulpverlening. Omdat de situatie in Somalië voor westerse hulpverleners onveilig is, werkt AZG sinds 2006 met lokale medici uit Somalië of de omliggende landen. ‘We coördineren de projecten vanuit Europa’, verklaart Janssens. ‘Die werkwijze beperkt enorm onze hulpverlening. We hebben bijvoorbeeld onvoldoende informatie om de volledige omvang van de crisis in de rurale gebieden van Somalië te begrijpen’, aldus Bart Janssens. ‘Er is ook een gebrek aan medisch personeel in Somalië en de buurlanden’, vertelt Renzo Fricke.

‘De projecten zijn eilandjes van hulp in gebieden waar hulpverleners geen toegang hebben, waar de situatie nog steeds erg onveilig is en de toegang tot hulp beperkt’, aldus Renzo Fricke. AZG onderhandelt al maanden met verschillende gewapende groepen en bevoegde overheden om toegang te krijgen tot meer gebieden in Somalië. Om de goodwill van de verschillende spelers in Somalië te winnen, is het volgens Bart Janssens essentieel om het spel van de verschillende clans en allianties te begrijpen. ‘De spanning tussen de verschillende fracties nemen toe. Als al-Shabaab en andere bewapende groepen nog meer worden gestigmatiseerd en bekritiseerd, kan Artsen Zonder Grenzen haar operaties in Somalië wel vergeten’, aldus Bart Janssens.

 

LEES OOK

Op 20 kilometer van hoofdstad Hargeisa tonen windturbines aan dat het energielandschap van Somaliland snel aan het veranderen is.
Abdurrahman Warsameh/IPS
Somalische vrouwen starten steeds vaker een eigen zaak. Soms is het uit eigen keuze, soms omdat de financiële situatie hen daartoe dwingt.
cc Elitre/Wikimedia
De verkoop van qat, een lichte drug, is helemaal terug van weggeweest in Somalië.
Niet enkel India kampt met een enorm verkrachtingsprobleem. Ook Somalische vrouwen die hun huizen ontvlucht zijn, blijken in de vluchtelingenkampen niet veilig.