Artsenstaking doet sociale etterbuil weer openbreken

In Venezuela is maandag een artsenstaking
uitgebroken die zich dinsdag al had uitgebreid naar 30 openbare ziekenhuizen
en een duizendtal kleinere gezondheidsposten. Ook de universiteitsdocenten
en de Venezolaanse ambtenaren dreigen het werk neer te leggen. De onvrede
over de lage overheidslonen en de laattijdige uitbetaling ervan lijkt alweer
een einde te maken aan de sociale adempauze die volgde op de mislukte
staatsgreep tegen president Hugo Chávez op 12 april.


De artsenstaking begon maandag in verscheidene gezondheidsinstellingen en
breidde zich dinsdag verder uit nadat bekend was geworden dat de regering
maar zeer gedeeltelijk wil ingaan op de eisen van de stakers. De medische
vakbondsfederatie FMV wil een loonsverhoging met 40 procent, maar minister
van Volksgezondheid María Lourdes Urbaneja zegt dat de overheid niet verder
kan gaan dan 8 procent.

De Venezolaanse artsen die voor de overheid werken, verdienen 550 tot 900
euro per maand - volgens de actievoerders extreem lage bedragen. Ze zeggen
dat ze wat ze vragen eigenlijk geen loonsverhoging is, maar alleen een
compensatie voor de inflatie van de voorbije tijd. Dit jaar alleen al zal
het prijsniveau in Venezuela met naar schatting 30 procent stijgen. De
Venezolaanse artsen hadden al op 18 maart een nationale staking uitgeroepen,
maar die actie werd beëindigd door de staatsgreep tegen Chávez.

De acties van het medisch personeel zijn vervelend voor de regering omdat de
hele bevolking er rechtstreeks door getroffen wordt. Maar ook in andere
sectoren rommelt het. De Federatie van Universiteitsdocenten liet dinsdag
weten dat de achterstallige loonbetalingen dit jaar al zijn opgelopen tot
een totaal van 955 miljoen euro, en dat enkele onderwijsinstellingen
overwegen het werk neer te leggen om te protesteren tegen dat chronisch
gebrek aan middelen.

Ook de machtige Federatie van het Overheidspersoneel met haar 750.000 leden
eist verdere loonsverhogingen, al weet niemand waar dat geld vandaan moet
komen. Sinds begin deze maand verdienen de laagstbetaalde ambtenaren al 20
procent meer dan voordien, maar de kersverse minister van Financiën Tobías
Nóbrega gaf maandag aan dat de overheid alle zeilen zal moeten bijzetten om
die lonen ook echt betaald te krijgen. Veel speelruimte heeft Nóbrega niet.
President Chávez kondigde in februari een drastische besparingen aan om de
overheidsfinanciën niet helemaal te doen ontsporen, maar experts gaan ervan
uit dat Venezuela dit jaar toch uitkomt op een begrotingstekort van zeven à
acht procent van het bruto nationaal product. Venezuela, de grootste
olie-exporteur in Latijns-Amerika, lijdt onder de daling van de
internationale prijzen voor die grondstof. De politieke instabiliteit van de
voorbije maanden schrikt bovendien buitenlandse investeerders af. Nóbrega,
een overtuigde liberaal, heeft doen uitschijnen dat de regering nu overweegt
de staatskas te spekken door de privatisering van enkele overheidsbedrijven,
al gaat dat in tegen de ideologie van Chávez.

Dat de na de staatsgreep vernieuwde Venezolaanse regering de zaken anders
wil aanpakken, blijkt ook uit het antwoord op de artsenstaking. De regering
heeft meteen een dialoog aangevat met de actievoerders, en donderdag zullen
vice-president José Vicente Rangel en de ministers van Arbeid en
Volksgezondheid hoogstpersoonlijk in het conflict bemiddelen. Minister van
Financiën Nóbrega heeft van zijn kant al een onderhoud gehad met Carlos
Ortega, de voorzitter van de grote vakbondskoepel CTV die in april nog een
algemene staking uitriep. Tot hiertoe werd Ortega door de regering niet als
een gesprekspartner erkend. Maar nu zou hij ervoor kunnen zorgen dat de
stakingen niet overslaan naar andere sectoren. De CTV en de regering moeten
dit jaar bovendien ook gaan overleggen om honderden collectieve
arbeidsovereenkomsten te heronderhandelen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift